Sở ban ngành
Ban dân tộc
Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn
Sở Công thương
Sở Giáo dục & Đào tạo
Sở Giao thông vận tải
Sở Kế hoạch đầu tư
Sở Khoa học & Công nghệ
Sở LĐ-TB & XH
Sở Ngoại vụ
Sở Nội vụ
Sở Nông nghiệp & PT nông thôn
Sở Tài chính
Sở Tài nguyên & Môi trường
Sở Thông tin truyền thông
Sở Tư pháp
Sở Văn hoá, thể thao & du lịch
Sở Xây dựng
Sở Y tế
Thanh tra Tỉnh
TTHC cấp huyện
Công thương
Đăng ký kinh doanh
Giáo dục - Đào tạo
Kế hoạch - Tài chính
Lao động - Thương binh và Xã hội
Nội vụ
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Tài nguyên - Môi trường
Thanh tra
Tư pháp
Văn hoá - Thể thao
Xây dựng
Y tế
TTHC cấp xã
Bảo trợ và chăm sóc trẻ em
Bảo trợ xã hội
Cấp Giấy chứng minh nhân dân
Chính sách xã hội
Đăng ký, quản lý cư trú
Đường bộ
Đường thủy nội địa
Gia đình
Giáo dục
Hành chính tư pháp
Hoạt động tín dụng
Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
Người có công
Nông nghiệp
Thủy sản
Tôn giáo
Văn hóa
Vệ sinh an toàn thực phẩm
Xây dựng
Góp ý, phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

 

Cổng thông tin dịch vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa hoan nghênh các cá nhân, tổ chức cung cấp phản ánh, kiến nghị về các quy định hành chính, bao gồm cả dự thảo quy định về thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh và đời sống của nhân dân với mục tiêu nâng cao chất lượng các quy định hành chính và bảo đảm tính nghiêm minh trong việc thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính các cấp. Cụ thể là:

- Những vướng mắc trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, hoặc thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của cán bộ, công chức;

- Sự không phù hợp của quy định hành chính với thực tế, sự không đồng bộ, không thống nhất của các quy định hành chính;

- Quy định hành chính không hợp pháp; quy định hành chính trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia;

- Phương án xử lý những phản ánh, kiến nghị tại các khoản nêu trên;

- Việc thiếu công khai, minh bạch của cơ quan hành chính đối với các thông tin về thủ tục hành chính;

- Góp ý vào dự thảo văn bản pháp luật có quy định về thủ tục hành chính;

Những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính;

KHÔNG TIẾP NHẬN khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo; KHÔNG HƯỚNG DẪN việc thực hiện thủ tục hành chính.

Phạm vi tiếp nhận

Cổng thông tin dịch vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

 

Cách thức gửi phản ánh, kiến nghị: Gửi phản ánh, kiến nghị bằng văn bản theo mẫu về Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Số 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa; hoặc qua thư điện tử kiemsoat.tthc@thanhhoa.gov.vn

Đối với những phản ánh, kiến nghị gắn với các thủ tục hành chính cụ thể đăng tải trên Cổng thông tin dịch vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa: truy cập tại đây,  tìm thủ tục hành chính cần góp ý và vào mục góp ý thủ tục để cung cấp phản ánh, kiến nghị.
Liên kết nhanh
Quảng cáo