Quận huyện - Xã phường
Huyện Bá Thước
Huyện Cẩm Thủy
Huyện Đông Sơn
Huyện Hà Trung
Huyện Hậu Lộc
Huyện Hoằng Hóa
Huyện Lang Chánh
Huyện Mường Lát
Huyện Nga Sơn
Huyện Ngọc Lặc
Huyện Như Thanh
Huyện Như Xuân
Huyện Nông Cống
Huyện Quan Hóa
Huyện Quan Sơn
Huyện Quảng Xương
Huyện Thạch Thành
Huyện Thiệu Hoá
Huyện Thọ Xuân
Huyện Thường Xuân
Huyện Tĩnh Gia
Huyện Triệu Sơn
Huyện Vĩnh Lộc
Huyện Yên Định
Thành phố Thanh Hóa
Thị xã Bỉm Sơn
Thị xã Sầm Sơn


Thống kê tình hình xử lý hồ sơ trên toàn tỉnh
Chọn kiểu thống kê:
Chọn thời gian thống kê:

100%

hồ sơ đúng hạn
Tên lĩnh vực Đã tiếp nhận Đã giải quyết Hồ sơ đúng hẹn Hồ sơ quá hạn Hồ sơ không hợp lệ Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
Ban dân tộc000000%
Sở Thông tin truyền thông000000%
Sở Kế hoạch đầu tư000000%
Sở Nội vụ000000%
Sở Tài chính000000%
Sở Công thương000000%
Sở Xây dựng000000%
Sở Tài nguyên & Môi trường302200100%
Sở Văn hoá, thể thao & du lịch000000%
Sở Tư pháp000000%
Sở Y tế183300100%
Sở Nông nghiệp & PT nông thôn000000%
Sở Giao thông vận tải000000%
Sở Giáo dục & Đào tạo000000%
Sở Khoa học & Công nghệ000000%
Sở LĐ-TB & XH000000%
Đài phát thanh truyền hình000000%
Thanh tra Tỉnh000000%
Ban Quản lý các khu CN000000%
Cục thuế Thanh Hóa000000%
Sở Ngoại vụ000000%
Thành phố Thanh Hóa000000%
Thị xã Bỉm Sơn000000%
Thị xã Sầm Sơn000000%
Huyện Mường Lát000000%
Huyện Quan Hóa000000%
Huyện Bá Thước000000%
Huyện Quan Sơn000000%
Huyện Lang Chánh000000%
Huyện Ngọc Lặc000000%
Huyện Cẩm Thủy000000%
Huyện Thạch Thành000000%
Huyện Hà Trung000000%
Huyện Vĩnh Lộc000000%
Huyện Yên Định000000%
Huyện Thọ Xuân000000%
Huyện Thường Xuân000000%
Huyện Triệu Sơn000000%
Huyện Thiệu Hoá000000%
Huyện Hoằng Hóa000000%
Huyện Hậu Lộc000000%
Huyện Nga Sơn000000%
Huyện Như Xuân000000%
Huyện Như Thanh000000%
Huyện Nông Cống000000%
Huyện Đông Sơn000000%
Huyện Quảng Xương000000%
Huyện Tĩnh Gia000000%
Toàn tỉnh485500100%