Sở ban ngành
Ban dân tộc
Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn
Sở Công thương
Sở Giáo dục & Đào tạo
Sở Giao thông vận tải
Sở Kế hoạch đầu tư
Sở Khoa học & Công nghệ
Sở LĐ-TB & XH
Sở Ngoại vụ
Sở Nội vụ
Sở Nông nghiệp & PT nông thôn
Sở Tài chính
Sở Tài nguyên & Môi trường
Sở Thông tin truyền thông
Sở Tư pháp
Sở Văn hoá, thể thao & du lịch
Sở Xây dựng
Sở Y tế
Thanh tra Tỉnh
GIỚI THIÊU DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

 

1. Để sử dụng dịch vụ xin bạn vui lòng đăng nhập vào hệ thống. Nếu chưa có tài khoản xin mời đăng ký tài khoản.

2. Sau khi đăng nhập xin vui lòng chọn dịch vụ công, chọn cơ quan thụ lý dịch vụ và chọn đăng ký hồ sơ.

Thông tin về dịch vụ hành chính công

Theo thông tư số 26/2009/TT-BTTTT Quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân sử dụng thông tin.

Trước hết chúng ta cần phải hiểu một số thuật ngữ sau:

1. Dịch vụ hành chính công là:  những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước (hoặc tổ chức, doanh nghiệp được ủy quyền) có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý.

2. Dịch vụ công trực tuyến là: dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

3.Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí và lệ phí thực hiện dịch vụ.

4.Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

5.Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Danh sách các đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã triển khai dịch vụ công mức độ 3:

1. Sở xây dựng (7 dịch vụ)

2. Sở thông tin và truyền thông (1 dịch vụ)

3. Sở y tế (22 dịch vụ)

4. Sở tài nguyên và môi trường (9 dịch vụ)

Danh sách các đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã triển khai dịch vụ công mức độ 4:

1. Sở Tài chính: Hệ thống cấp mã số cho đơn vị có quan hệ với ngân sách

 

 

 

 

Liên kết nhanh
Quảng cáo