Xã phường
Lọc thông tin:
Người có công
1.Xác nhận bản khai đề nghị chế độ ưu đãi đối với anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiến Mức độ 2 Mức độ 2
2.Xác nhận bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần hưởng mai táng phí và tuất từ trần Mức độ 2 Mức độ 2
3.Xác nhận bản khai cá nhân đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày Mức độ 2 Mức độ 2
4.Xác nhận bản khai cá nhân của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc để hưởng trợ cấp một lần Mức độ 2 Mức độ 2
5.Xác nhận Bản khai đề nghị cấp Thẻ Bảo hiểm y tế cho người có công Mức độ 2 Mức độ 2
6.Xác nhận Bản khai đề nghị hưởng chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh Mức độ 2 Mức độ 2
7.Tiếp nhận hồ sơ, lập danh sách đề nghị hưởng chế độ bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh Mức độ 2 Mức độ 2
8.Cấp giấy chứng nhận thân nhân liệt sỹ Mức độ 2 Mức độ 2
9.Xác nhận bản khai của thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995 Mức độ 2 Mức độ 2
10.Xác nhận đơn đề nghị đi thăm viếng mộ liệt sỹ của thân nhân liệt sỹ Mức độ 2 Mức độ 2
11.Xác nhận tờ khai nhận trợ cấp phương tiện dụng cụ chỉnh hình đối với người đang thường trú trên địa bàn Mức độ 2 Mức độ 2
12.Xác nhận đơn của thân nhân, người thờ cúng trực tiếp của liệt sỹ đề nghị cấp lại Bằng "Tổ quốc ghi công" Mức độ 2 Mức độ 2
13.Xác nhận Bản khai cá nhân người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học Mức độ 2 Mức độ 2
14.Xác nhận tờ khai cấp Sổ ưu đãi trong giáo dục đào tạo cho người có công với cách mạng và con của họ đối với những trường hợp đang thường trú tại địa phương Mức độ 2 Mức độ 2
Giới thiệu dịch vụ tra cứu thủ tục hành chính
Nhằm đáp ứng nhu cầu của công dân, tổ chức trong việc tìm hiểu thông tin về các thủ tục hành chính, dịch vụ công do các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng Hệ thống thông tin thủ tục hành chính, gồm các thủ tục hành chính mức độ 1,2 (Cung cấp các mẫu đơn, tờ khai và cho phép tải về để sử dụng trong các giao dịch hành chính) và dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 (Cho phép người sử dụng điền và gửi trực tiếp các mẫu đơn, tờ khai đến cơ quan cung cấp dịch vụ thông qua môi trường mạng (internet)).

Để tiện cho việc tra cứu, liên hệ khi có nhu cầu của công dân, tổ chức, các hướng dẫn về qui trình, thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến được tổ chức phân theo các khối như: Khối các sở, ban, ngành; khối huyện, thành phố; khối xã, phường, thị trấn. Các hướng dẫn của khối sở, ban, ngành được nhóm theo thẩm quyền giải quyết của từng sở, ngành, đơn vị. Còn các hướng dẫn của khối huyện, thành phố hay khối xã, phường, thị trấn thì được nhóm theo từng lĩnh vực giải quyết.

 
Mọi thông tin góp ý, phản ánh, kiến nghị về Thủ tục hànn chính xin liên hệ:

- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Nội chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa,

- Số 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa;

- Thư điện tử kiemsoat.tthc@thanhhoa.gov.vn

- Số điện thoại đường dây nóng: 0237 3755 756