Xã phường
Lọc thông tin:
Hành chính tư pháp
1.Cấp phiếu lý lịch tư pháp đối với người nước ngoài có thời gian cư trú tại Việt Nam (trực tiếp cho người có yêu cầu) Mức độ 2 Mức độ 2
2.Cấp phiếu lý lịch tư pháp đối với công dân Việt Nam (trực tiếp cho người có yêu cầu) Mức độ 2 Mức độ 2
3.Cấp phiếu lý lịch tư pháp (qua ủy quyền) Mức độ 2 Mức độ 2
4.Xin thôi quốc tịch Việt Nam Mức độ 2 Mức độ 2
5.Trở lại quốc tịch Việt Nam Mức độ 2 Mức độ 2
6.Nhập quốc tịch Việt Nam Mức độ 2 Mức độ 2
7.Công nhận việc đã đăng ký tại các cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài việc khai sinh, kết hôn, nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi. Mức độ 2 Mức độ 2
8.Công nhận việc nhận cha, mẹ, con đã đăng ký tại các cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. Mức độ 2 Mức độ 2
9.Công nhận việc đã đăng ký tại các cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài việc kết hôn Mức độ 2 Mức độ 2
10.Đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ có yếu tố nước ngoài. Mức độ 2 Mức độ 2
11.Đăng ký thay đổi cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho người nước ngoài và công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài. Mức độ 2 Mức độ 2
12.Đăng ký lại việc kết hôn có yếu tố nước ngoài Mức độ 2 Mức độ 2
13.Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Mức độ 2 Mức độ 2
14.Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Mức độ 2 Mức độ 2
15.Cấp lại bản chính Giấy khai sinh Mức độ 2 Mức độ 2
16.Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài Mức độ 2 Mức độ 2
17.Đăng ký lại việc tử có yếu tố nước ngoài Mức độ 2 Mức độ 2
18.Đăng ký lại việc sinh có yếu tố nước ngoài Mức độ 2 Mức độ 2
19.Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Mức độ 2 Mức độ 2
20.Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Mức độ 2 Mức độ 2
21.Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Mức độ 2 Mức độ 2
Giới thiệu dịch vụ tra cứu thủ tục hành chính
Nhằm đáp ứng nhu cầu của công dân, tổ chức trong việc tìm hiểu thông tin về các thủ tục hành chính, dịch vụ công do các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng Hệ thống thông tin thủ tục hành chính, gồm các thủ tục hành chính mức độ 1,2 (Cung cấp các mẫu đơn, tờ khai và cho phép tải về để sử dụng trong các giao dịch hành chính) và dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 (Cho phép người sử dụng điền và gửi trực tiếp các mẫu đơn, tờ khai đến cơ quan cung cấp dịch vụ thông qua môi trường mạng (internet)).

Để tiện cho việc tra cứu, liên hệ khi có nhu cầu của công dân, tổ chức, các hướng dẫn về qui trình, thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến được tổ chức phân theo các khối như: Khối các sở, ban, ngành; khối huyện, thành phố; khối xã, phường, thị trấn. Các hướng dẫn của khối sở, ban, ngành được nhóm theo thẩm quyền giải quyết của từng sở, ngành, đơn vị. Còn các hướng dẫn của khối huyện, thành phố hay khối xã, phường, thị trấn thì được nhóm theo từng lĩnh vực giải quyết.

 
Mọi thông tin góp ý, phản ánh, kiến nghị về Thủ tục hànn chính xin liên hệ:

- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Nội chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa,

- Số 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa;

- Thư điện tử kiemsoat.tthc@thanhhoa.gov.vn

- Số điện thoại đường dây nóng: 0237 3755 756