Xã phường
Lọc thông tin:
Đăng ký, quản lý cư trú
1.Xác nhận việc công dân trước đây đã đăng ký thường trú Mức độ 2 Mức độ 2
2.Xoá đăng ký tạm trú Mức độ 2 Mức độ 2
3.Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu trường hợp thay đổi chủ hộ Mức độ 2 Mức độ 2
4.Điều chỉnh những thay đổi trong Sổ hộ khẩu trường hợp có thay đổi địa giới hành chính Mức độ 2 Mức độ 2
5.Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu trường hợp chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới trong phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh Mức độ 2 Mức độ 2
6.Điều chỉnh sổ hộ khẩu trường hợp có thay đổi về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh hoặc các thay đổi khác về hộ tịch của người có tên trong Sổ hộ khẩu Mức độ 2 Mức độ 2
7.Cấp Sổ hộ khẩu cho cá nhân, hộ gia đình Mức độ 2 Mức độ 2
8.Cấp đổi, cấp lại sổ tạm trú Mức độ 2 Mức độ 2
9.Xóa đăng ký thường trú đối với người đã đăng ký thường trú ở nơi cư trú mới Mức độ 2 Mức độ 2
10.Xóa đăng ký thường trú đối với các trường hợp: Chết, bị Toà án tuyên bố là mất tích hoặc đã chết; được tuyển dụng vào Quân đội nhân dân, Công an nhân dân ở tập trung trong doanh trại; đã có quyết định huỷ đăng ký thường trú; ra nước ngoài để định cư Mức độ 2 Mức độ 2
11.Tách sổ hộ khẩu có cùng một chỗ ở hợp pháp Mức độ 2 Mức độ 2
12.Tách sổ hộ khẩu có chỗ ở hợp pháp riêng Mức độ 2 Mức độ 2
13.Lưu trú và thông báo lưu trú Mức độ 2 Mức độ 2
14.Khai báo tạm vắng Mức độ 2 Mức độ 2
15.Đăng ký thường trú cho chức sắc tôn giáo, nhà tu hành hoặc người khác chuyên hoạt động tôn giáo Mức độ 2 Mức độ 2
16.Đăng ký thường trú cho người chưa thành niên, không đăng ký thường trú cùng cha, mẹ; cha hoặc mẹ Mức độ 2 Mức độ 2
17.Đăng ký nhân khẩu thường trú cho người sống độc thân được cơ quan, tổ chức, cá nhân chăm sóc, nuôi dưỡng tập trung Mức độ 2 Mức độ 2
18.Đăng ký thường trú cho Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu Việt nam còn giá trị sử dụng, vẫn còn quốc tịch Việt Nam trở về nước sinh sống Mức độ 2 Mức độ 2
19.Đăng ký nhân khẩu thường trú cho người đã thành niên cư trú trong nước Mức độ 2 Mức độ 2
20.Đăng ký tạm trú, cấp sổ tạm trú Mức độ 2 Mức độ 2
21.Đổi, cấp lại sổ hộ khẩu Mức độ 2 Mức độ 2
22.Cấp giấy chuyển hộ khẩu Mức độ 2 Mức độ 2
Giới thiệu dịch vụ tra cứu thủ tục hành chính
Nhằm đáp ứng nhu cầu của công dân, tổ chức trong việc tìm hiểu thông tin về các thủ tục hành chính, dịch vụ công do các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng Hệ thống thông tin thủ tục hành chính, gồm các thủ tục hành chính mức độ 1,2 (Cung cấp các mẫu đơn, tờ khai và cho phép tải về để sử dụng trong các giao dịch hành chính) và dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 (Cho phép người sử dụng điền và gửi trực tiếp các mẫu đơn, tờ khai đến cơ quan cung cấp dịch vụ thông qua môi trường mạng (internet)).

Để tiện cho việc tra cứu, liên hệ khi có nhu cầu của công dân, tổ chức, các hướng dẫn về qui trình, thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến được tổ chức phân theo các khối như: Khối các sở, ban, ngành; khối huyện, thành phố; khối xã, phường, thị trấn. Các hướng dẫn của khối sở, ban, ngành được nhóm theo thẩm quyền giải quyết của từng sở, ngành, đơn vị. Còn các hướng dẫn của khối huyện, thành phố hay khối xã, phường, thị trấn thì được nhóm theo từng lĩnh vực giải quyết.

 
Mọi thông tin góp ý, phản ánh, kiến nghị về Thủ tục hànn chính xin liên hệ:

- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Nội chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa,

- Số 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa;

- Thư điện tử kiemsoat.tthc@thanhhoa.gov.vn

- Số điện thoại đường dây nóng: 0237 3755 756