Sở Y tế
Lọc thông tin:
Dược - Mỹ phẩm
1.Cấp giấy chứng nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn "thực hành tốt phân phối thuốc" Mức độ 3 Mức độ 3
2.Cấp giấy chứng nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn "thực hành tốt nhà thuốc" Mức độ 3 Mức độ 3
3.Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho đại lý bán thuốc cho doanh nghiệp kinh doanh thuốc Mức độ 3 Mức độ 3
4.Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ thuốc Mức độ 3 Mức độ 3
5.Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn thuốc Mức độ 3 Mức độ 3
6.Cấp chứng chỉ hành nghề dược Mức độ 3 Mức độ 3
7.Xin huỷ thuốc gây nghiện Mức độ 2 Mức độ 2
8.Đăng ký nhập khẩu thuốc phi mậu dịch Mức độ 2 Mức độ 2
9.Đăng ký sản xuất thuốc trong nước thuộc danh mục phụ lục I quy chế đăng ký thuốc Mức độ 2 Mức độ 2
10.Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ quảng cáo mỹ phẩm Mức độ 2 Mức độ 2
11.Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hội thảo giới thiệu thuốc Mức độ 2 Mức độ 2
12.Cấp thẻ cho người giới thiệu thuốc Mức độ 2 Mức độ 2
13.Xét duyệt dự trù thuốc gây nghiện, hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc cho các bệnh viện thuộc tỉnh, cơ sở y tế có vốn đầu tư nước ngoài, cơ sở y tế ngành, các phòng khám tư nhân, trung tâm cai nghiện trên địa bàn Mức độ 2 Mức độ 2
14.Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho đại lý bán thuốc cho doanh nghiệp kinh doanh thuốc Mức độ 2 Mức độ 2
15.Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho đại lý bán thuốc cho doanh nghiệp kinh doanh thuốc Mức độ 2 Mức độ 2
16.Đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho đại lý bán thuốc cho doanh nghiệp kinh doanh thuốc Mức độ 2 Mức độ 2
17.Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ thuốc Mức độ 2 Mức độ 2
18.Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ thuốc Mức độ 2 Mức độ 2
19.Đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ thuốc Mức độ 2 Mức độ 2
20.Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn thuốc Mức độ 2 Mức độ 2
21.Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn thuốc Mức độ 2 Mức độ 2
22.Đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn thuốc Mức độ 2 Mức độ 2
23.Cấp lại chứng chỉ hành nghề dược Mức độ 2 Mức độ 2
24.Gia hạn chứng chỉ hành nghề dược Mức độ 2 Mức độ 2
25.Đổi chứng chỉ hành nghề dược Mức độ 2 Mức độ 2
26.Quảng cáo trang thiết bị y tế của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế có trụ sở trên địa bàn trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Vụ trang thiết bị và công trình y tế - Bộ y tế Mức độ 2 Mức độ 2
27.Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề vắc xin, sinh phẩm y tế Mức độ 2 Mức độ 2
Giới thiệu dịch vụ tra cứu thủ tục hành chính
Nhằm đáp ứng nhu cầu của công dân, tổ chức trong việc tìm hiểu thông tin về các thủ tục hành chính, dịch vụ công do các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng Hệ thống thông tin thủ tục hành chính, gồm các thủ tục hành chính mức độ 1,2 (Cung cấp các mẫu đơn, tờ khai và cho phép tải về để sử dụng trong các giao dịch hành chính) và dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 (Cho phép người sử dụng điền và gửi trực tiếp các mẫu đơn, tờ khai đến cơ quan cung cấp dịch vụ thông qua môi trường mạng (internet)).

Để tiện cho việc tra cứu, liên hệ khi có nhu cầu của công dân, tổ chức, các hướng dẫn về qui trình, thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến được tổ chức phân theo các khối như: Khối các sở, ban, ngành; khối huyện, thành phố; khối xã, phường, thị trấn. Các hướng dẫn của khối sở, ban, ngành được nhóm theo thẩm quyền giải quyết của từng sở, ngành, đơn vị. Còn các hướng dẫn của khối huyện, thành phố hay khối xã, phường, thị trấn thì được nhóm theo từng lĩnh vực giải quyết.

 
Mọi thông tin góp ý, phản ánh, kiến nghị về Thủ tục hànn chính xin liên hệ:

- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Nội chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa,

- Số 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa;

- Thư điện tử kiemsoat.tthc@thanhhoa.gov.vn

- Số điện thoại đường dây nóng: 0237 3755 756