Sở Y tế
Lọc thông tin:
Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
1.Giấy xếp hạng thương tật (tai nạn hình sự) Mức độ 2 Mức độ 2
2.Giấy xếp hạng thương tật Mức độ 2 Mức độ 2
3.Biên bản Giám định Pháp Y Tâm thần Mức độ 2 Mức độ 2
4.Biên bản giám định thương tật lần hai trở đi đối với người lao động bị tai nạn lao động Mức độ 2 Mức độ 2
5.Biên bản giám định thương tật lần đầu đối với người lao động bị tai nạn lao động Mức độ 2 Mức độ 2
6.Biên bản giám định thương tật đối thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ thương tật từ 21% trở lên. Mức độ 2 Mức độ 2
7.Biên bản giám định thương tật đối với người bị thương có tỷ lệ thương tật từ 5% đến 20% Mức độ 2 Mức độ 2
8.Biên bản giám định khả năng lao động đối với người lao động về nghỉ chờ đủ tuổi đời để hưởng lương hưu hàng tháng Mức độ 2 Mức độ 2
9.Biên bản giám định bệnh tật Mức độ 2 Mức độ 2
10.Biên bản giám định khả năng lao động đối với người đang hưởng chế độ mất sức lao động Mức độ 2 Mức độ 2
11.Biên bản giám định khả năng lao động để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động khi sức khỏe bị suy giảm Mức độ 2 Mức độ 2
12.Biên bản giám định bệnh bụi phổi SiLic nghề nghiệp (lần hai trở đi) Mức độ 2 Mức độ 2
13.Biên bản giám định bệnh bụi phổi SiLic nghề nghiệp (lần đầu) Mức độ 2 Mức độ 2
14.Thuyên chuyển giáo viên từ tỉnh khác, ngành khác hoặc cơ sở giáo dục khác không trực thuộc Sở GD&ĐT về Mức độ 2 Mức độ 2
Giới thiệu dịch vụ tra cứu thủ tục hành chính
Nhằm đáp ứng nhu cầu của công dân, tổ chức trong việc tìm hiểu thông tin về các thủ tục hành chính, dịch vụ công do các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng Hệ thống thông tin thủ tục hành chính, gồm các thủ tục hành chính mức độ 1,2 (Cung cấp các mẫu đơn, tờ khai và cho phép tải về để sử dụng trong các giao dịch hành chính) và dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 (Cho phép người sử dụng điền và gửi trực tiếp các mẫu đơn, tờ khai đến cơ quan cung cấp dịch vụ thông qua môi trường mạng (internet)).

Để tiện cho việc tra cứu, liên hệ khi có nhu cầu của công dân, tổ chức, các hướng dẫn về qui trình, thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến được tổ chức phân theo các khối như: Khối các sở, ban, ngành; khối huyện, thành phố; khối xã, phường, thị trấn. Các hướng dẫn của khối sở, ban, ngành được nhóm theo thẩm quyền giải quyết của từng sở, ngành, đơn vị. Còn các hướng dẫn của khối huyện, thành phố hay khối xã, phường, thị trấn thì được nhóm theo từng lĩnh vực giải quyết.

 
Mọi thông tin góp ý, phản ánh, kiến nghị về Thủ tục hànn chính xin liên hệ:

- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Nội chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa,

- Số 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa;

- Thư điện tử kiemsoat.tthc@thanhhoa.gov.vn

- Số điện thoại đường dây nóng: 0237 3755 756