Sở ban ngành
Sở Y tế
Y tế dự phòng và môi trưòng
Khám bệnh, chữa bệnh
Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
Y dược cổ truyền
Dược - Mỹ phẩm
Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Ban dân tộc
Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn
Sở Công thương
Sở Giáo dục & Đào tạo
Sở Giao thông vận tải
Sở Kế hoạch đầu tư
Sở Khoa học & Công nghệ
Sở LĐ-TB & XH
Sở Ngoại vụ
Sở Nội vụ
Sở Nông nghiệp & PT nông thôn
Sở Tài chính
Sở Tài nguyên & Môi trường
Sở Thông tin truyền thông
Sở Tư pháp
Sở Văn hoá, thể thao & du lịch
Sở Xây dựng
Thanh tra Tỉnh
TTHC cấp huyện
Công thương
Đăng ký kinh doanh
Giáo dục - Đào tạo
Kế hoạch - Tài chính
Lao động - Thương binh và Xã hội
Nội vụ
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Tài nguyên - Môi trường
Thanh tra
Tư pháp
Văn hoá - Thể thao
Xây dựng
Y tế
TTHC cấp xã
Bảo trợ và chăm sóc trẻ em
Bảo trợ xã hội
Cấp Giấy chứng minh nhân dân
Chính sách xã hội
Đăng ký, quản lý cư trú
Đường bộ
Đường thủy nội địa
Gia đình
Giáo dục
Hành chính tư pháp
Hoạt động tín dụng
Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
Người có công
Nông nghiệp
Thủy sản
Tôn giáo
Văn hóa
Vệ sinh an toàn thực phẩm
Xây dựng
Sở Y tế
Lọc thông tin:
Khám bệnh, chữa bệnh
1.Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân thuộc doanh nghiệp, trừ bệnh viện Mức độ 3 Mức độ 3
2.Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân cho hộ kinh doanh cá thể Mức độ 3 Mức độ 3
3.Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y học cổ truyền tư nhân thuộc doanh nghiệp Mức độ 3 Mức độ 3
4.Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề phòng khám đa khoa Mức độ 3 Mức độ 3
5.Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề nhà hộ sinh tư nhân Mức độ 3 Mức độ 3
6.Cấp chứng chỉ hành nghề y Mức độ 3 Mức độ 3
7.Cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ y tế Mức độ 3 Mức độ 3
8.Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân ngoài giờ Mức độ 3 Mức độ 3
9.Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với các hình thức khám chữa bệnh trừ bệnh viện Mức độ 3 Mức độ 3
10.Cấp giấy đăng ký quảng cáo về y tế Mức độ 2 Mức độ 2
11.Cấp giấy đăng ký quảng cáo khám chữa bệnh của các cơ sở y dược cổ truyền, phục hồi chức năng, giải phẩu thẩm mỹ Mức độ 2 Mức độ 2
12.Cấp giấy phép tổ chức các đợt khám, chữa bệnh nhân đạo Mức độ 2 Mức độ 2
13.Quyết định thành lập thêm các phòng khám chuyên khoa hoặc các khoa của bệnh viện đã được Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề. Mức độ 2 Mức độ 2
14.Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề dịch vụ răng, hàm giả Mức độ 2 Mức độ 2
15.Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho phòng khám có vốn đầu tư nước ngoài trực thuộc doanh nghiệp Mức độ 2 Mức độ 2
16.Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân, trừ bệnh viện Mức độ 2 Mức độ 2
17.Đổi chứng chỉ hành nghề đối với các hình thức hành nghề y tư nhân trừ bệnh viện Mức độ 2 Mức độ 2
18.Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với các hình thức hành nghề trừ bệnh viện khi cơ sở chuyển địa điểm Mức độ 2 Mức độ 2
19.Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền khi cơ sở chuyển địa điểm Mức độ 2 Mức độ 2
20.Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với các hình thức khám chữa bệnh trừ bệnh viện Mức độ 2 Mức độ 2
21.Cấp chứng chỉ hành nghề cho người nước ngoài làm công việc chuyên môn trong các cơ sở y tư nhân Mức độ 2 Mức độ 2
22.Cấp chứng chỉ hành nghề cho người nước ngoài làm công việc chuyên môn trong các cơ sở hành nghề y học cổ truyền tư nhân Mức độ 2 Mức độ 2
23.Cấp chứng chỉ hành nghề y tư nhân đối với người Việt nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú lâu dài tại Việt Nam đối với hình thức phòng khám, dịch vụ y tế (trừ bệnh viện) Mức độ 2 Mức độ 2
24.Bổ sung chức năng cho bệnh viện ngoài công lập (trừ áp dụng kỹ thuật mới). Mức độ 2 Mức độ 2
25.Cấp giấy đăng ký quảng cáo khám chữa bệnh Mức độ 2 Mức độ 2
Giới thiệu dịch vụ tra cứu thủ tục hành chính
Nhằm đáp ứng nhu cầu của công dân, tổ chức trong việc tìm hiểu thông tin về các thủ tục hành chính, dịch vụ công do các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện, Ban biên tập Website tỉnh phối hợp với Tổ công tác Đề án 30 tỉnh và các cơ quan ban ngành của tỉnh xây dựng chuyên mục "Thủ tục Hành chính" trên Website với 1811 thủ tục, dịch vụ hành chính công trực tuyến. Trong đó: có 1772 thủ tục, dịch vụ hành chính công trực tuyến mức hai (Cung cấp các mẫu đơn, tờ khai và cho phép tải về để sử dụng trong các giao dịch hành chính) và 39 thủ tục, dịch vụ hành chính công trực tuyến mức ba (Cho phép người sử dụng điền và gửi trực tiếp các mẫu đơn, tờ khai đến cơ quan cung cấp dịch vụ thông qua môi trường mạng (internet)).

Để tiện cho việc tra cứu, liên hệ khi có nhu cầu của công dân, tổ chức, các hướng dẫn về qui trình, thủ tục hành chính, dịch vụ công được tổ chức phân theo các khối như: Khối các sở, ban, ngành; khối huyện, thành phố; khối xã, phường, thị trấn. Các hướng dẫn của khối sở, ban, ngành được nhóm theo thẩm quyền giải quyết của từng sở, ngành, đơn vị. Còn các hướng dẫn của khối huyện, thành phố hay khối xã, phường, thị trấn thì được nhóm theo từng lĩnh vực giải quyết.

Phần hướng dẫn của mỗi thủ tục hành chính trong chuyên mục này cung cấp đầy đủ các thông tin cơ bản như: Nơi tiếp nhận hồ sơ; thời gian tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả; trình tự, cách thức thực hiện; các lại giấy tờ cần có trong hồ sơ; số lượng hồ sơ; thời gian giải quyết; lệ phí (nếu có); các biểu mẫu; các văn bản pháp lý liên quan v.v...  Đặc biệt, đối với các thủ tục hành chính có các biểu mẫu liên quan, người sử dụng có thể tải về để sử dụng trong các giao dịch hành chính.

Hãy kích chọn các sở, ban, ngành hay các lĩnh vực ở danh mục bên trái để xem chi tiết danh mục các Hướng dẫn qui trình, thủ tục hành chính công trực tuyến mà công dân, tổ chức cần./.


Tin tiêu điểm
    Liên kết nhanh
    Quảng cáo