Sở Y tế
Lọc thông tin:
Khám bệnh, chữa bệnh
1.Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân thuộc doanh nghiệp, trừ bệnh viện Mức độ 3 Mức độ 3
2.Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân cho hộ kinh doanh cá thể Mức độ 3 Mức độ 3
3.Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y học cổ truyền tư nhân thuộc doanh nghiệp Mức độ 3 Mức độ 3
4.Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề phòng khám đa khoa Mức độ 3 Mức độ 3
5.Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề nhà hộ sinh tư nhân Mức độ 3 Mức độ 3
6.Cấp chứng chỉ hành nghề y Mức độ 3 Mức độ 3
7.Cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ y tế Mức độ 3 Mức độ 3
8.Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân ngoài giờ Mức độ 3 Mức độ 3
9.Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với các hình thức khám chữa bệnh trừ bệnh viện Mức độ 3 Mức độ 3
10.Cấp giấy đăng ký quảng cáo về y tế Mức độ 2 Mức độ 2
11.Cấp giấy đăng ký quảng cáo khám chữa bệnh của các cơ sở y dược cổ truyền, phục hồi chức năng, giải phẩu thẩm mỹ Mức độ 2 Mức độ 2
12.Cấp giấy phép tổ chức các đợt khám, chữa bệnh nhân đạo Mức độ 2 Mức độ 2
13.Quyết định thành lập thêm các phòng khám chuyên khoa hoặc các khoa của bệnh viện đã được Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề. Mức độ 2 Mức độ 2
14.Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề dịch vụ răng, hàm giả Mức độ 2 Mức độ 2
15.Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho phòng khám có vốn đầu tư nước ngoài trực thuộc doanh nghiệp Mức độ 2 Mức độ 2
16.Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân, trừ bệnh viện Mức độ 2 Mức độ 2
17.Đổi chứng chỉ hành nghề đối với các hình thức hành nghề y tư nhân trừ bệnh viện Mức độ 2 Mức độ 2
18.Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với các hình thức hành nghề trừ bệnh viện khi cơ sở chuyển địa điểm Mức độ 2 Mức độ 2
19.Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền khi cơ sở chuyển địa điểm Mức độ 2 Mức độ 2
20.Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với các hình thức khám chữa bệnh trừ bệnh viện Mức độ 2 Mức độ 2
21.Cấp chứng chỉ hành nghề cho người nước ngoài làm công việc chuyên môn trong các cơ sở y tư nhân Mức độ 2 Mức độ 2
22.Cấp chứng chỉ hành nghề cho người nước ngoài làm công việc chuyên môn trong các cơ sở hành nghề y học cổ truyền tư nhân Mức độ 2 Mức độ 2
23.Cấp chứng chỉ hành nghề y tư nhân đối với người Việt nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú lâu dài tại Việt Nam đối với hình thức phòng khám, dịch vụ y tế (trừ bệnh viện) Mức độ 2 Mức độ 2
24.Bổ sung chức năng cho bệnh viện ngoài công lập (trừ áp dụng kỹ thuật mới). Mức độ 2 Mức độ 2
25.Cấp giấy đăng ký quảng cáo khám chữa bệnh Mức độ 2 Mức độ 2
Giới thiệu dịch vụ tra cứu thủ tục hành chính
Nhằm đáp ứng nhu cầu của công dân, tổ chức trong việc tìm hiểu thông tin về các thủ tục hành chính, dịch vụ công do các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng Hệ thống thông tin thủ tục hành chính, gồm các thủ tục hành chính mức độ 1,2 (Cung cấp các mẫu đơn, tờ khai và cho phép tải về để sử dụng trong các giao dịch hành chính) và dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 (Cho phép người sử dụng điền và gửi trực tiếp các mẫu đơn, tờ khai đến cơ quan cung cấp dịch vụ thông qua môi trường mạng (internet)).

Để tiện cho việc tra cứu, liên hệ khi có nhu cầu của công dân, tổ chức, các hướng dẫn về qui trình, thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến được tổ chức phân theo các khối như: Khối các sở, ban, ngành; khối huyện, thành phố; khối xã, phường, thị trấn. Các hướng dẫn của khối sở, ban, ngành được nhóm theo thẩm quyền giải quyết của từng sở, ngành, đơn vị. Còn các hướng dẫn của khối huyện, thành phố hay khối xã, phường, thị trấn thì được nhóm theo từng lĩnh vực giải quyết.

 
Mọi thông tin góp ý, phản ánh, kiến nghị về Thủ tục hànn chính xin liên hệ:

- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Nội chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa,

- Số 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa;

- Thư điện tử kiemsoat.tthc@thanhhoa.gov.vn

- Số điện thoại đường dây nóng: 0237 3755 756