Sở Y tế
Lọc thông tin:
Dược - Mỹ phẩm
1.Cấp giấy chứng nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn "thực hành tốt phân phối thuốc" Mức độ 3 Mức độ 3
2.Cấp giấy chứng nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn "thực hành tốt nhà thuốc" Mức độ 3 Mức độ 3
3.Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho đại lý bán thuốc cho doanh nghiệp kinh doanh thuốc Mức độ 3 Mức độ 3
4.Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ thuốc Mức độ 3 Mức độ 3
5.Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn thuốc Mức độ 3 Mức độ 3
6.Cấp chứng chỉ hành nghề dược Mức độ 3 Mức độ 3
7.Xin huỷ thuốc gây nghiện Mức độ 2 Mức độ 2
8.Đăng ký nhập khẩu thuốc phi mậu dịch Mức độ 2 Mức độ 2
9.Đăng ký sản xuất thuốc trong nước thuộc danh mục phụ lục I quy chế đăng ký thuốc Mức độ 2 Mức độ 2
10.Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ quảng cáo mỹ phẩm Mức độ 2 Mức độ 2
11.Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hội thảo giới thiệu thuốc Mức độ 2 Mức độ 2
12.Cấp thẻ cho người giới thiệu thuốc Mức độ 2 Mức độ 2
13.Xét duyệt dự trù thuốc gây nghiện, hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc cho các bệnh viện thuộc tỉnh, cơ sở y tế có vốn đầu tư nước ngoài, cơ sở y tế ngành, các phòng khám tư nhân, trung tâm cai nghiện trên địa bàn Mức độ 2 Mức độ 2
14.Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho đại lý bán thuốc cho doanh nghiệp kinh doanh thuốc Mức độ 2 Mức độ 2
15.Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho đại lý bán thuốc cho doanh nghiệp kinh doanh thuốc Mức độ 2 Mức độ 2
16.Đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho đại lý bán thuốc cho doanh nghiệp kinh doanh thuốc Mức độ 2 Mức độ 2
17.Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ thuốc Mức độ 2 Mức độ 2
18.Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ thuốc Mức độ 2 Mức độ 2
19.Đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ thuốc Mức độ 2 Mức độ 2
20.Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn thuốc Mức độ 2 Mức độ 2
21.Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn thuốc Mức độ 2 Mức độ 2
22.Đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn thuốc Mức độ 2 Mức độ 2
23.Cấp lại chứng chỉ hành nghề dược Mức độ 2 Mức độ 2
24.Gia hạn chứng chỉ hành nghề dược Mức độ 2 Mức độ 2
25.Đổi chứng chỉ hành nghề dược Mức độ 2 Mức độ 2
26.Quảng cáo trang thiết bị y tế của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế có trụ sở trên địa bàn trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Vụ trang thiết bị và công trình y tế - Bộ y tế Mức độ 2 Mức độ 2
27.Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề vắc xin, sinh phẩm y tế Mức độ 2 Mức độ 2
Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
1.Giấy xếp hạng thương tật (tai nạn hình sự) Mức độ 2 Mức độ 2
2.Giấy xếp hạng thương tật Mức độ 2 Mức độ 2
3.Biên bản Giám định Pháp Y Tâm thần Mức độ 2 Mức độ 2
4.Biên bản giám định thương tật lần hai trở đi đối với người lao động bị tai nạn lao động Mức độ 2 Mức độ 2
5.Biên bản giám định thương tật lần đầu đối với người lao động bị tai nạn lao động Mức độ 2 Mức độ 2
6.Biên bản giám định thương tật đối thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ thương tật từ 21% trở lên. Mức độ 2 Mức độ 2
7.Biên bản giám định thương tật đối với người bị thương có tỷ lệ thương tật từ 5% đến 20% Mức độ 2 Mức độ 2
8.Biên bản giám định khả năng lao động đối với người lao động về nghỉ chờ đủ tuổi đời để hưởng lương hưu hàng tháng Mức độ 2 Mức độ 2
9.Biên bản giám định bệnh tật Mức độ 2 Mức độ 2
10.Biên bản giám định khả năng lao động đối với người đang hưởng chế độ mất sức lao động Mức độ 2 Mức độ 2
11.Biên bản giám định khả năng lao động để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động khi sức khỏe bị suy giảm Mức độ 2 Mức độ 2
12.Biên bản giám định bệnh bụi phổi SiLic nghề nghiệp (lần hai trở đi) Mức độ 2 Mức độ 2
13.Biên bản giám định bệnh bụi phổi SiLic nghề nghiệp (lần đầu) Mức độ 2 Mức độ 2
14.Thuyên chuyển giáo viên từ tỉnh khác, ngành khác hoặc cơ sở giáo dục khác không trực thuộc Sở GD&ĐT về Mức độ 2 Mức độ 2
Khám bệnh, chữa bệnh
1.Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân thuộc doanh nghiệp, trừ bệnh viện Mức độ 3 Mức độ 3
2.Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân cho hộ kinh doanh cá thể Mức độ 3 Mức độ 3
3.Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y học cổ truyền tư nhân thuộc doanh nghiệp Mức độ 3 Mức độ 3
4.Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề phòng khám đa khoa Mức độ 3 Mức độ 3
5.Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề nhà hộ sinh tư nhân Mức độ 3 Mức độ 3
6.Cấp chứng chỉ hành nghề y Mức độ 3 Mức độ 3
7.Cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ y tế Mức độ 3 Mức độ 3
8.Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân ngoài giờ Mức độ 3 Mức độ 3
9.Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với các hình thức khám chữa bệnh trừ bệnh viện Mức độ 3 Mức độ 3
10.Cấp giấy đăng ký quảng cáo về y tế Mức độ 2 Mức độ 2
11.Cấp giấy đăng ký quảng cáo khám chữa bệnh của các cơ sở y dược cổ truyền, phục hồi chức năng, giải phẩu thẩm mỹ Mức độ 2 Mức độ 2
12.Cấp giấy phép tổ chức các đợt khám, chữa bệnh nhân đạo Mức độ 2 Mức độ 2
13.Quyết định thành lập thêm các phòng khám chuyên khoa hoặc các khoa của bệnh viện đã được Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề. Mức độ 2 Mức độ 2
14.Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề dịch vụ răng, hàm giả Mức độ 2 Mức độ 2
15.Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho phòng khám có vốn đầu tư nước ngoài trực thuộc doanh nghiệp Mức độ 2 Mức độ 2
16.Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân, trừ bệnh viện Mức độ 2 Mức độ 2
17.Đổi chứng chỉ hành nghề đối với các hình thức hành nghề y tư nhân trừ bệnh viện Mức độ 2 Mức độ 2
18.Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với các hình thức hành nghề trừ bệnh viện khi cơ sở chuyển địa điểm Mức độ 2 Mức độ 2
19.Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền khi cơ sở chuyển địa điểm Mức độ 2 Mức độ 2
20.Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với các hình thức khám chữa bệnh trừ bệnh viện Mức độ 2 Mức độ 2
21.Cấp chứng chỉ hành nghề cho người nước ngoài làm công việc chuyên môn trong các cơ sở y tư nhân Mức độ 2 Mức độ 2
22.Cấp chứng chỉ hành nghề cho người nước ngoài làm công việc chuyên môn trong các cơ sở hành nghề y học cổ truyền tư nhân Mức độ 2 Mức độ 2
23.Cấp chứng chỉ hành nghề y tư nhân đối với người Việt nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú lâu dài tại Việt Nam đối với hình thức phòng khám, dịch vụ y tế (trừ bệnh viện) Mức độ 2 Mức độ 2
24.Bổ sung chức năng cho bệnh viện ngoài công lập (trừ áp dụng kỹ thuật mới). Mức độ 2 Mức độ 2
25.Cấp giấy đăng ký quảng cáo khám chữa bệnh Mức độ 2 Mức độ 2
Y dược cổ truyền
1.Cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền Mức độ 3 Mức độ 3
2.Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở điều trị không dùng thuốc Mức độ 3 Mức độ 3
3.Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho trung tâm kế thừa, ứng dụng Y học cổ truyền Mức độ 3 Mức độ 3
4.Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho phòng chẩn trị Y học cổ truyền Mức độ 3 Mức độ 3
5.Cấp chứng chỉ hành nghề y được cổ truyền cho cá nhân đứng đầu cơ sở điều trị không dùng thuốc Mức độ 3 Mức độ 3
6.Cấp giấy chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu trung tâm kế thừa, ứng dụng Y học cổ truyền Mức độ 3 Mức độ 3
7.Cấp chứng chỉ hành nghề y cổ truyền cho cá nhân đứng đầu phòng chẩn trị y học cổ truyền Mức độ 3 Mức độ 3
8.Xác nhận không hành nghề YHCT tại địa phương Mức độ 2 Mức độ 2
9.Cấp giấy đăng ký quảng cáo trong lĩnh vực Y dược cổ truyền không có người nước ngoài hoạt động. Mức độ 2 Mức độ 2
10.Thu hồi giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền Mức độ 2 Mức độ 2
11.Cấp lại giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền Mức độ 2 Mức độ 2
12.Thu hồi chứng chỉ của người nước ngoài khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền tại Việt Nam Mức độ 2 Mức độ 2
13.Gia hạn chứng chỉ cho người nước ngoài khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền tại Việt Nam Mức độ 2 Mức độ 2
14.Cấp lại chứng chỉ cho người nước ngoài khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền tại Việt Nam Mức độ 2 Mức độ 2
15.Cấp chứng chỉ cho người nước ngoài khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền tại Việt Nam Mức độ 2 Mức độ 2
16.Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề của cơ sở điều trị không dùng thuốc Mức độ 2 Mức độ 2
17.Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở điều trị không dùng thuốc Mức độ 2 Mức độ 2
18.Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở điều trị không dùng thuốc Mức độ 2 Mức độ 2
19.Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho trung tâm kế thừa, ứng dụng Y học cổ truyền Mức độ 2 Mức độ 2
20.Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho trung tâm kế thừa, ứng dụng Y học cổ truyền Mức độ 2 Mức độ 2
21.Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho trung tâm kế thừa, ứng dụng Y học cổ truyền Mức độ 2 Mức độ 2
22.Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề của phòng chẩn trị Y học cổ truyền Mức độ 2 Mức độ 2
23.Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho phòng chẩn trị Y học cổ truyền Mức độ 2 Mức độ 2
24.Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho phòng chẩn trị Y học cổ truyền Mức độ 2 Mức độ 2
25.Thu hồi chứng chỉ hành nghề của cá nhân đứng đầu cơ sở điều trị không dùng thuốc Mức độ 2 Mức độ 2
26.Gia hạn chứng chỉ hành nghề cho cá nhân đứng đầu cơ sở điều trị không dùng thuốc Mức độ 2 Mức độ 2
27.Cấp lại chứng chỉ hành nghề y được cổ truyền cho cá nhân đứng đầu cơ sở điều trị không dùng thuốc Mức độ 2 Mức độ 2
28.Thu hồi chứng chỉ hành nghề của cá nhân đứng đầu trung tâm kế thừa, ứng dụng Y học cổ truyền Mức độ 2 Mức độ 2
29.Gia hạn chứng chỉ hành nghề cho cá nhân đứng đầu trung tâm kế thừa, ứng dụng Y học cổ truyền Mức độ 2 Mức độ 2
30.Cấp lại chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu trung tâm kế thừa, ứng dụng Y học cổ truyền Mức độ 2 Mức độ 2
31.Thu hồi chứng chỉ hành nghề Y của cá nhân đứng đầu phòng chẩn trị y học cổ truyền Mức độ 2 Mức độ 2
32.Gia hạn chứng chỉ hành nghề y cổ truyền cho cá nhân đứng đầu phòng chẩn trị y học cổ truyền Mức độ 2 Mức độ 2
33.Cấp lại chứng chỉ hành nghề y cổ truyền cho cá nhân đứng đầu phòng chẩn trị y học cổ truyền Mức độ 2 Mức độ 2
34.Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khoẻ cho người trực tiếp sản xuất, chế biến thực phẩm Mức độ 2 Mức độ 2
35.Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thi hài, tro, hài cốt Mức độ 2 Mức độ 2
36.Cấp giấy chứng nhận xử lý y tế Mức độ 2 Mức độ 2
Y tế dự phòng và môi trưòng
1.Cấp giấy chứng nhận xử lý vệ sinh tàu thuỷ Mức độ 2 Mức độ 2
2.Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế đối với hàng hoá nhập khẩu, xuất khẩu. Mức độ 2 Mức độ 2
Giới thiệu dịch vụ tra cứu thủ tục hành chính
Nhằm đáp ứng nhu cầu của công dân, tổ chức trong việc tìm hiểu thông tin về các thủ tục hành chính, dịch vụ công do các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng Hệ thống thông tin thủ tục hành chính, gồm các thủ tục hành chính mức độ 1,2 (Cung cấp các mẫu đơn, tờ khai và cho phép tải về để sử dụng trong các giao dịch hành chính) và dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 (Cho phép người sử dụng điền và gửi trực tiếp các mẫu đơn, tờ khai đến cơ quan cung cấp dịch vụ thông qua môi trường mạng (internet)).

Để tiện cho việc tra cứu, liên hệ khi có nhu cầu của công dân, tổ chức, các hướng dẫn về qui trình, thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến được tổ chức phân theo các khối như: Khối các sở, ban, ngành; khối huyện, thành phố; khối xã, phường, thị trấn. Các hướng dẫn của khối sở, ban, ngành được nhóm theo thẩm quyền giải quyết của từng sở, ngành, đơn vị. Còn các hướng dẫn của khối huyện, thành phố hay khối xã, phường, thị trấn thì được nhóm theo từng lĩnh vực giải quyết.

 
Mọi thông tin góp ý, phản ánh, kiến nghị về Thủ tục hànn chính xin liên hệ:

- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Nội chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa,

- Số 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa;

- Thư điện tử kiemsoat.tthc@thanhhoa.gov.vn

- Số điện thoại đường dây nóng: 0237 3755 756