Sở ban ngành
Sở Văn hoá, thể thao & du lịch
Hướng dẫn du lịch
Kinh doanh du lịch
Nghệ thuật biểu diễn
Di sản văn hóa
Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
Điện ảnh
Văn hóa quần chúng, văn hóa dân tộc và tuyên truyền cổ động
Quảng cáo
Thể dục thể thao cho mọi người
Thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp
Ban dân tộc
Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn
Sở Công thương
Sở Giáo dục & Đào tạo
Sở Giao thông vận tải
Sở Kế hoạch đầu tư
Sở Khoa học & Công nghệ
Sở LĐ-TB & XH
Sở Ngoại vụ
Sở Nội vụ
Sở Nông nghiệp & PT nông thôn
Sở Tài chính
Sở Tài nguyên & Môi trường
Sở Thông tin truyền thông
Sở Tư pháp
Sở Xây dựng
Sở Y tế
Thanh tra Tỉnh
TTHC cấp huyện
Công thương
Đăng ký kinh doanh
Giáo dục - Đào tạo
Kế hoạch - Tài chính
Lao động - Thương binh và Xã hội
Nội vụ
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Tài nguyên - Môi trường
Thanh tra
Tư pháp
Văn hoá - Thể thao
Xây dựng
Y tế
TTHC cấp xã
Bảo trợ và chăm sóc trẻ em
Bảo trợ xã hội
Cấp Giấy chứng minh nhân dân
Chính sách xã hội
Đăng ký, quản lý cư trú
Đường bộ
Đường thủy nội địa
Gia đình
Giáo dục
Hành chính tư pháp
Hoạt động tín dụng
Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
Người có công
Nông nghiệp
Thủy sản
Tôn giáo
Văn hóa
Vệ sinh an toàn thực phẩm
Xây dựng
Sở Văn hoá, thể thao & du lịch
Lọc thông tin:
Di sản văn hóa
1.Thẩm định hồ sơ và đề̀ nghị cấp có thẩ̉m quyề̀n xế́p hạng di tích. Mức độ 2 Mức độ 2
2.Thẩm định, thỏa thuận dự án, thiết kế KTTC tu bổ̉, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. Mức độ 2 Mức độ 2
3.Thẩm định, thỏa thuận hồ sơ tu sửa cấp thiết di tích (đối với di tích cấp quốc gia và di tích cấp tỉnh đặc biệ̣t tiêu biểu) Mức độ 2 Mức độ 2
4.Giấ́y phép làm bản sao di vật, cổ̉ vậ̣t, bảo vật quốc gia. Mức độ 2 Mức độ 2
5.Giấy phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể (Đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài). Mức độ 2 Mức độ 2
6.Chứng chỉ hành nghề̀ mua bán di vật, cổ vật, Bảo vật quốc gia (đối với chủ cửa hàng). Mức độ 2 Mức độ 2
7.Giấy chứng nhận đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Mức độ 2 Mức độ 2
8.Cấp phép thành lập Bảo tàng tư nhân Mức độ 2 Mức độ 2
9.Cấp giấy phép hoạt động tổ chức Lễ hội Mức độ 2 Mức độ 2
Điện ảnh
1.Cấp giấy phép lưu hành băng, đĩa ca nhạc, sân khấu (đối với loại hình băng đĩa do tổ chức, cá nhân thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu). Mức độ 2 Mức độ 2
Hướng dẫn du lịch
1.Đổi thẻ HDV Du lịch Mức độ 2 Mức độ 2
2.Cấp lại thẻ HDV du lịch Mức độ 2 Mức độ 2
3.Cấp thẻ HDV du lịch Quốc tế Mức độ 2 Mức độ 2
Kinh doanh du lịch
1.Cấp giấy phép kinh doanh Lữ hành Quốc Tế Mức độ 2 Mức độ 2
2.Cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài đóng trên địa bàn tỉnh Mức độ 2 Mức độ 2
3.Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài đóng trên địa bàn tỉnh Mức độ 2 Mức độ 2
4.Thẩm định hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch (Nhà nghỉ du lịch, Bãi cắm trại du lịch, nhà có phòng cho khách du lịch thuê). Mức độ 2 Mức độ 2
5.Thẩm định cơ sở lưu trú (Biệt thự du lịch, căn hộ du lịch) đạt hạng tiêu chuẩn cao cấp. Mức độ 2 Mức độ 2
6.Thẩm định lại cơ sở lưu trú (Khách sạn, làng du lich) đạt hạng 3 - 5 sao. Mức độ 2 Mức độ 2
7.Thẩm định cơ sở lưu trú (Khách sạn, làng du lich) đạt hạng 3 - 5 sao. Mức độ 2 Mức độ 2
8.Thẩm định lại cơ sở lưu trú (Biệt thự du lịch, căn hộ du lịch) đạt hạng tiêu chuẩn cao cấp. Mức độ 2 Mức độ 2
9.Công nhận CSLT Du lịch loại đủ tiêu chuẩn kinh doanh LTDL Mức độ 2 Mức độ 2
10.Công nhận hạng CSLT Du lịch Mức độ 2 Mức độ 2
Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
1.Cấp phép xây dựng tượng đài tranh hoành tráng (phần Mỹ thuật). Mức độ 2 Mức độ 2
2.Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ, xuất bản phẩm. Mức độ 2 Mức độ 2
3.Cấp Giấy phép triển lãm Mỹ thuật tại Việt Nam. Mức độ 2 Mức độ 2
4.Cấp giấy phép triển lãm văn hóa nghệ thuật Mức độ 2 Mức độ 2
5.Cấp Giấy phép triển lãm liên hoan ảnh tại Việt Nam. Mức độ 2 Mức độ 2
Nghệ thuật biểu diễn
1.Cấp giấy phép cho đơn vị nghệ thuật, diễn viên thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp. Mức độ 2 Mức độ 2
2.Cấp giấy phép tổ chức thi Người Đẹp. Mức độ 2 Mức độ 2
3.Tổ chức thi Hoa hậu, Hoa Khôi. Mức độ 2 Mức độ 2
4.Cấp giấy phép cho đơn vị đưa thí sinh đạt danh hiệu tại cuộc thi Hoa hậu địa phương dự thi Hoa hậu Quốc tế. Mức độ 2 Mức độ 2
5.Cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật. Mức độ 2 Mức độ 2
6.Cấp giấy phép trình diễn thời trang. Mức độ 2 Mức độ 2
7.Cấp giấy phép công diễn nghệ thuật Mức độ 2 Mức độ 2
Quảng cáo
1.Cấp đổi giấy phép thực hiện quảng cáo Mức độ 2 Mức độ 2
2.Cấp phép thực hiện quảng cáo khai trương địa điểm kinh doanh. Mức độ 2 Mức độ 2
3.Cấp phép thực hiện quảng cáo đối với hàng hoá, dịch vụ không phải lĩnh vực nông nghiệp và lĩnh vực y tế (phương tiện quảng cáo không phải là bảng, biển, pano, hộp đèn) Mức độ 2 Mức độ 2
4.Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ, quảng cáo tại Việt Nam. Mức độ 2 Mức độ 2
5.Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trong lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn Mức độ 2 Mức độ 2
6.Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên phương tiện bảng, biển, panô, hộp đèn có diện tích từ 30m2 trở lên (không phải quảng cáo trong lĩnh vực Y tế và Nông nghiệp) Mức độ 2 Mức độ 2
7.Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên phương tiện bảng, biển, panô, hộp đèn có diện tích từ 30m2 trở xuống (không phải quảng cáo trong lĩnh vực Y tế và Nông nghiệp) Mức độ 2 Mức độ 2
8.Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trong lĩnh vực Y tế. Mức độ 2 Mức độ 2
Thể dục thể thao cho mọi người
1.Thành lập liên đoàn, hội thể thao Mức độ 2 Mức độ 2
2.Cấp giấy phép thành lập và hoạt động đối với các cơ sở TDTT ngoài công lập Mức độ 2 Mức độ 2
3.Cấp phép thành lập CLB Bắn súng Mức độ 2 Mức độ 2
4.Cấp giấy phép thành lập CLB Patin Mức độ 2 Mức độ 2
5.Giấy phép công nhận ban vận động thành lập hội, liên đoàn, hiệp hội TDTT có phạm vi hoạt động trong tỉnh Mức độ 2 Mức độ 2
6.Cấp phép thành lập Hội thể thao Mức độ 2 Mức độ 2
Thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp
1.Thành lập CLB thể thao cấp tỉnh, CLB thể thao chuyên nghiệp, doanh nghiệp thể thao, công ty thể thao Mức độ 2 Mức độ 2
2.Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao cho doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao Mức độ 2 Mức độ 2
3.Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động Thể thao của CLB thể thao chuyên nghiệp. Mức độ 2 Mức độ 2
Văn hóa quần chúng, văn hóa dân tộc và tuyên truyền cổ động
1.Đổi giấy phép kinh doanh Karaoke Mức độ 2 Mức độ 2
2.Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke Mức độ 2 Mức độ 2
3.Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường Mức độ 2 Mức độ 2
Giới thiệu dịch vụ tra cứu thủ tục hành chính
Nhằm đáp ứng nhu cầu của công dân, tổ chức trong việc tìm hiểu thông tin về các thủ tục hành chính, dịch vụ công do các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng Hệ thống thông tin thủ tục hành chính, gồm các thủ tục hành chính mức độ 1,2 (Cung cấp các mẫu đơn, tờ khai và cho phép tải về để sử dụng trong các giao dịch hành chính)  dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 (Cho phép người sử dụng điền và gửi trực tiếp các mẫu đơn, tờ khai đến cơ quan cung cấp dịch vụ thông qua môi trường mạng (internet)).

Để tiện cho việc tra cứu, liên hệ khi có nhu cầu của công dân, tổ chức, các hướng dẫn về qui trình, thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến được tổ chức phân theo các khối như: Khối các sở, ban, ngành; khối huyện, thành phố; khối xã, phường, thị trấn. Các hướng dẫn của khối sở, ban, ngành được nhóm theo thẩm quyền giải quyết của từng sở, ngành, đơn vị. Còn các hướng dẫn của khối huyện, thành phố hay khối xã, phường, thị trấn thì được nhóm theo từng lĩnh vực giải quyết.

Phần hướng dẫn của mỗi thủ tục hành chính trong chuyên mục này cung cấp đầy đủ các thông tin cơ bản như: Nơi tiếp nhận hồ sơ; thời gian tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả; trình tự, cách thức thực hiện; các lại giấy tờ cần có trong hồ sơ; số lượng hồ sơ; thời gian giải quyết; lệ phí (nếu có); các biểu mẫu; các văn bản pháp lý liên quan v.v...  Đặc biệt, đối với các thủ tục hành chính có các biểu mẫu liên quan, người sử dụng có thể tải về để sử dụng trong các giao dịch hành chính.

Hãy kích chọn các sở, ban, ngành hay các lĩnh vực ở danh mục bên trái để xem chi tiết danh mục các Hướng dẫn qui trình, thủ tục hành chính công trực tuyến mà công dân, tổ chức cần./.


Liên kết nhanh
Quảng cáo