Sở Thông tin truyền thông
Lọc thông tin:
Báo chí
1.Cấp giấy phép xuất bản bản tin Mức độ 3 Mức độ 3
2.Tiếp nhận thông báo tổ chức triển lãm, hội thảo, chiếu phim và các hoạt động khác liên quan đến thông tin báo chí có yếu tố nước ngoài Mức độ 2 Mức độ 2
3.Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép hoạt động báo chí (Báo, Đài, Tạp chí). Mức độ 2 Mức độ 2
4.Tiếp nhận thông báo phát biểu, đăng bài trên các báo chí, phát thanh, truyền hình tỉnh Thanh Hoá có yếu tố nước ngoài Mức độ 2 Mức độ 2
5.Văn bản cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Mức độ 2 Mức độ 2
6.Cấp giấy phép trưng bày tủ thông tin trước trụ sở có yếu tố nước ngoài Mức độ 2 Mức độ 2
7.Cấp giấy chấp thuận cho phép tổ chức họp báo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có yếu tố nước ngoài Mức độ 2 Mức độ 2
8.Cấp giấy chấp thuận cho phép tổ chức họp báo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Mức độ 2 Mức độ 2
9.Thẩm định hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp thẻ Nhà báo cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong tỉnh Mức độ 2 Mức độ 2
Bưu chính và Chuyển phát
1.Xác nhận thông báo kinh doanh dịch vụ chuyển phát Mức độ 2 Mức độ 2
2.Cấp giấy phép cung ứng dịch vụ chuyển phát thư Mức độ 2 Mức độ 2
Cơ sở hạ tầng Thông tin và Truyền thông
1.Thẩm tra dự án đầu tư cung ứng dịch vụ chuyển phát và cung ứng dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng có quy mô vốn từ 300 (ba trăm) tỷ đồng trở lên trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá Mức độ 2 Mức độ 2
2.Thẩm định Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật công trình bưu chính, viễn thông và Công nghệ thông tin trên địa bàn sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (đối với những công trình do Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở chủ trì) Mức độ 2 Mức độ 2
3.Thẩm định dự án bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (đối với những dự án do Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở chủ trì). Mức độ 2 Mức độ 2
Phát thanh và truyền hình, Thông tin điện tử
1.Thẩm định hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp Mức độ 2 Mức độ 2
2.Thẩm định hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động truyền hình cáp Mức độ 2 Mức độ 2
3.Cấp giấy phép sử dụng thiết bị thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh (TVRO) Mức độ 2 Mức độ 2
Lĩnh vực tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng
1.Cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đo Mức độ 2 Mức độ 2
2.Cấp phiếu kết quả thử nghiệm mẫu về chất lượng sản phẩm hàng hoá Mức độ 2 Mức độ 2
3.Tiếp nhận công bố hợp quy Mức độ 2 Mức độ 2
4.Tiếp nhận công bố hợp chuẩn Mức độ 2 Mức độ 2
Viễn thông và Internet
1.Thẩm tra, xác nhận sản lượng dịch vụ viễn thông công ích Mức độ 2 Mức độ 2
Xuất bản
1.Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Mức độ 2 Mức độ 2
2.Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Mức độ 2 Mức độ 2
3.Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Mức độ 2 Mức độ 2
4.Cấp giấy xác nhận đăng ký in vàng mã Mức độ 2 Mức độ 2
5.Cấp giấy phép hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm Mức độ 2 Mức độ 2
6.Cấp giấy phép hoạt động in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài Mức độ 2 Mức độ 2
7.Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Mức độ 2 Mức độ 2
Giới thiệu dịch vụ tra cứu thủ tục hành chính
Nhằm đáp ứng nhu cầu của công dân, tổ chức trong việc tìm hiểu thông tin về các thủ tục hành chính, dịch vụ công do các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng Hệ thống thông tin thủ tục hành chính, gồm các thủ tục hành chính mức độ 1,2 (Cung cấp các mẫu đơn, tờ khai và cho phép tải về để sử dụng trong các giao dịch hành chính) và dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 (Cho phép người sử dụng điền và gửi trực tiếp các mẫu đơn, tờ khai đến cơ quan cung cấp dịch vụ thông qua môi trường mạng (internet)).

Để tiện cho việc tra cứu, liên hệ khi có nhu cầu của công dân, tổ chức, các hướng dẫn về qui trình, thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến được tổ chức phân theo các khối như: Khối các sở, ban, ngành; khối huyện, thành phố; khối xã, phường, thị trấn. Các hướng dẫn của khối sở, ban, ngành được nhóm theo thẩm quyền giải quyết của từng sở, ngành, đơn vị. Còn các hướng dẫn của khối huyện, thành phố hay khối xã, phường, thị trấn thì được nhóm theo từng lĩnh vực giải quyết.

 
Mọi thông tin góp ý, phản ánh, kiến nghị về Thủ tục hànn chính xin liên hệ:

- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Nội chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa,

- Số 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa;

- Thư điện tử kiemsoat.tthc@thanhhoa.gov.vn

- Số điện thoại đường dây nóng: 0237 3755 756