Sở Tư pháp
Lọc thông tin:
Bổ trợ tư pháp
1.Thủ tục thu hồi Thẻ tư vấn viên pháp luật Mức độ 2 Mức độ 2
2.Thủ tục cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật Mức độ 2 Mức độ 2
3.Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài Mức độ 2 Mức độ 2
4.Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Mức độ 2 Mức độ 2
5.Thành lập Đoàn Luật sư Mức độ 2 Mức độ 2
6.Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh, công ty luật nước ngoài. Mức độ 2 Mức độ 2
7.Giải thể Đoàn Luật sư Mức độ 2 Mức độ 2
8.Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân Mức độ 2 Mức độ 2
9.Cung cấp thông tin về nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Mức độ 2 Mức độ 2
10.Chuyển đổi Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Mức độ 2 Mức độ 2
11.Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Mức độ 2 Mức độ 2
12.Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư Mức độ 2 Mức độ 2
13.Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 2 Mức độ 2
14.Cấp Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Mức độ 2 Mức độ 2
15.Thành lập Văn phòng công chứng (đối với Văn phòng do hai công chứng viên trở lên thành lập) Mức độ 2 Mức độ 2
16.Thành lập Văn phòng công chứng (đối với Văn phòng do một công chứng viên thành lập) Mức độ 2 Mức độ 2
17.Miễn nhiệm Công chứng viên Mức độ 2 Mức độ 2
18.Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng Mức độ 2 Mức độ 2
19.Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng (đối với Văn phòng do một công chứng viên thành lập) Mức độ 2 Mức độ 2
20.Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng (đối với Văn phòng do hai công chứng viên trở lên thành lập) Mức độ 2 Mức độ 2
21.Đăng ký hoạt động của chi nhánh Trung tâm trọng tài. Mức độ 2 Mức độ 2
22.Chấm dứt hoạt động của Văn phòng công chứng Mức độ 2 Mức độ 2
23.Cấp lại giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng) Mức độ 2 Mức độ 2
24.Bổ nhiệm Công chứng viên Mức độ 2 Mức độ 2
Giới thiệu dịch vụ tra cứu thủ tục hành chính
Nhằm đáp ứng nhu cầu của công dân, tổ chức trong việc tìm hiểu thông tin về các thủ tục hành chính, dịch vụ công do các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng Hệ thống thông tin thủ tục hành chính, gồm các thủ tục hành chính mức độ 1,2 (Cung cấp các mẫu đơn, tờ khai và cho phép tải về để sử dụng trong các giao dịch hành chính) và dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 (Cho phép người sử dụng điền và gửi trực tiếp các mẫu đơn, tờ khai đến cơ quan cung cấp dịch vụ thông qua môi trường mạng (internet)).

Để tiện cho việc tra cứu, liên hệ khi có nhu cầu của công dân, tổ chức, các hướng dẫn về qui trình, thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến được tổ chức phân theo các khối như: Khối các sở, ban, ngành; khối huyện, thành phố; khối xã, phường, thị trấn. Các hướng dẫn của khối sở, ban, ngành được nhóm theo thẩm quyền giải quyết của từng sở, ngành, đơn vị. Còn các hướng dẫn của khối huyện, thành phố hay khối xã, phường, thị trấn thì được nhóm theo từng lĩnh vực giải quyết.

 
Mọi thông tin góp ý, phản ánh, kiến nghị về Thủ tục hànn chính xin liên hệ:

- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Nội chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa,

- Số 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa;

- Thư điện tử kiemsoat.tthc@thanhhoa.gov.vn

- Số điện thoại đường dây nóng: 0237 3755 756