Sở ban ngành
Sở Nông nghiệp & PT nông thôn
Lâm nghiệp
Thuỷ lợi
Thuỷ sản
Nông nghiệp
Phát triển nông thôn
Ban dân tộc
Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn
Sở Công thương
Sở Giáo dục & Đào tạo
Sở Giao thông vận tải
Sở Kế hoạch đầu tư
Sở Khoa học & Công nghệ
Sở LĐ-TB & XH
Sở Ngoại vụ
Sở Nội vụ
Sở Tài chính
Sở Tài nguyên & Môi trường
Sở Thông tin truyền thông
Sở Tư pháp
Sở Văn hoá, thể thao & du lịch
Sở Xây dựng
Sở Y tế
Thanh tra Tỉnh
TTHC cấp huyện
Công thương
Đăng ký kinh doanh
Giáo dục - Đào tạo
Kế hoạch - Tài chính
Lao động - Thương binh và Xã hội
Nội vụ
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Tài nguyên - Môi trường
Thanh tra
Tư pháp
Văn hoá - Thể thao
Xây dựng
Y tế
TTHC cấp xã
Bảo trợ và chăm sóc trẻ em
Bảo trợ xã hội
Cấp Giấy chứng minh nhân dân
Chính sách xã hội
Đăng ký, quản lý cư trú
Đường bộ
Đường thủy nội địa
Gia đình
Giáo dục
Hành chính tư pháp
Hoạt động tín dụng
Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
Người có công
Nông nghiệp
Thủy sản
Tôn giáo
Văn hóa
Vệ sinh an toàn thực phẩm
Xây dựng
Sở Nông nghiệp & PT nông thôn
Lọc thông tin:
Nông nghiệp
1.Cấp lại chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật Mức độ 2 Mức độ 2
2.Thẩm định quy trình, quy phạm kỹ thuật sản xuất giống cây trồng Mức độ 2 Mức độ 2
3.Thông báo tiếp nhận bản công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn Mức độ 2 Mức độ 2
4.Thẩm định tiêu chuẩn chất lượng sản xuất phân bón theo công bố. Mức độ 2 Mức độ 2
5.Thẩm định điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng Mức độ 2 Mức độ 2
6.Chỉ định tổ chức đăng ký chứng nhận sản phẩm rau quả, chè an toàn. Mức độ 2 Mức độ 2
7.Công bố chất lượng phân bón và nguyên liệu phân bón Mức độ 2 Mức độ 2
8.Tiếp nhận công bố tiêu chuẩn, chất lượng giống cây trồng Mức độ 2 Mức độ 2
9.Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả, chè an toàn Mức độ 2 Mức độ 2
10.Cấp Thẻ xông hơi khử trùng, bảo quản nội địa Mức độ 2 Mức độ 2
11.Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với giống cây trồng và sinh vật có ích. Mức độ 2 Mức độ 2
12.Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật xuất khẩu Mức độ 2 Mức độ 2
13.Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật quá cảnh. Mức độ 2 Mức độ 2
14.Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nội địa. Mức độ 2 Mức độ 2
15.Cấp giấy chứng nhận đã tham gia lớp tập huấn về hoạt động xông hơi khử trùng, bảo quản nội địa. Mức độ 2 Mức độ 2
16.Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng, bảo quản nội địa. Mức độ 2 Mức độ 2
17.Đổi Thẻ xông hơi khử trùng, bảo quản nội địa Mức độ 2 Mức độ 2
18.Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng, bảo quản nội địa. Mức độ 2 Mức độ 2
19.Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với hàng không phải là giống cây trồng và sinh vật có ích. Mức độ 2 Mức độ 2
20.Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng, bảo quản nội địa. Mức độ 2 Mức độ 2
21.Cấp chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng, bảo quản nội địa. Mức độ 2 Mức độ 2
22.Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật. Mức độ 2 Mức độ 2
23.Cấp giấy chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc Bảo vệ thực vật. Mức độ 2 Mức độ 2
24.Chấp thuận, xét duyệt nội dung hội thảo, hội nghị về thuốc Bảo vệ thực vật; Mức độ 2 Mức độ 2
25.Cấp giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật. Mức độ 2 Mức độ 2
26.Giấy chứng nhận đã tham dự các lớp tập huấn kiến thức chuyên môn và văn bản Pháp luật mới về thuốc Bảo vệ thực vật. Mức độ 2 Mức độ 2
27.Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc Bảo vệ thực vật Mức độ 2 Mức độ 2
28.Chứng nhận huấn luyện chuyên môn về thuốc Bảo vệ thực vật. Mức độ 2 Mức độ 2
29.Chấp thuận quảng cáo, trình diễn thuốc Bảo vệ thực vật. Mức độ 2 Mức độ 2
30.Cấp lại giấy chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc Bảo vệ thực vật. Mức độ 2 Mức độ 2
31.Thẩm định tiêu chuẩn chất lượng thức ăn chăn nuôi Mức độ 2 Mức độ 2
32.Thẩm định quy trình, quy phạm kỹ thuật chăn nuôi (đại gia súc, tiểu gia súc, gia cầm). Mức độ 2 Mức độ 2
33.Thẩm định điều kiện sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi Mức độ 2 Mức độ 2
34.Thẩm định điều kiện cơ sở sản xuất, chế biến thức ăn chăn nuôi công nghiệp Mức độ 2 Mức độ 2
35.Công bố tiêu chuẩn chất lượng chất bảo quản sử dụng trong thức ăn chăn nuôi Mức độ 2 Mức độ 2
36.Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi Mức độ 2 Mức độ 2
37.Cấp giấy chứng nhận điều kiện cơ sở sản xuất, chế biến thức ăn chăn nuôi công nghiệp Mức độ 2 Mức độ 2
38.Tiếp nhận hồ sơ xây dựng trang trại chăn nuôi tập trung theo Quyết định 4101/2005/QĐ-UBND, ngày 30/12/2005 của UBND tỉnh Thanh Hoá Mức độ 2 Mức độ 2
39.Công bố chất lượng thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi Mức độ 2 Mức độ 2
40.Công bố chất lượng tiêu chuẩn giống vật nuôi Mức độ 2 Mức độ 2
41.Công bố chất lượng các chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi Mức độ 2 Mức độ 2
42.Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật ra ngoài tỉnh Mức độ 2 Mức độ 2
43.Cấp giấy chứng nhận Điều kiện vệ sinh thú y Mức độ 2 Mức độ 2
44.Cấp giấy chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y Mức độ 2 Mức độ 2
Giới thiệu dịch vụ tra cứu thủ tục hành chính
Nhằm đáp ứng nhu cầu của công dân, tổ chức trong việc tìm hiểu thông tin về các thủ tục hành chính, dịch vụ công do các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng Hệ thống thông tin thủ tục hành chính, gồm các thủ tục hành chính mức độ 1,2 (Cung cấp các mẫu đơn, tờ khai và cho phép tải về để sử dụng trong các giao dịch hành chính)  dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 (Cho phép người sử dụng điền và gửi trực tiếp các mẫu đơn, tờ khai đến cơ quan cung cấp dịch vụ thông qua môi trường mạng (internet)).

Để tiện cho việc tra cứu, liên hệ khi có nhu cầu của công dân, tổ chức, các hướng dẫn về qui trình, thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến được tổ chức phân theo các khối như: Khối các sở, ban, ngành; khối huyện, thành phố; khối xã, phường, thị trấn. Các hướng dẫn của khối sở, ban, ngành được nhóm theo thẩm quyền giải quyết của từng sở, ngành, đơn vị. Còn các hướng dẫn của khối huyện, thành phố hay khối xã, phường, thị trấn thì được nhóm theo từng lĩnh vực giải quyết.

Phần hướng dẫn của mỗi thủ tục hành chính trong chuyên mục này cung cấp đầy đủ các thông tin cơ bản như: Nơi tiếp nhận hồ sơ; thời gian tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả; trình tự, cách thức thực hiện; các lại giấy tờ cần có trong hồ sơ; số lượng hồ sơ; thời gian giải quyết; lệ phí (nếu có); các biểu mẫu; các văn bản pháp lý liên quan v.v...  Đặc biệt, đối với các thủ tục hành chính có các biểu mẫu liên quan, người sử dụng có thể tải về để sử dụng trong các giao dịch hành chính.

Hãy kích chọn các sở, ban, ngành hay các lĩnh vực ở danh mục bên trái để xem chi tiết danh mục các Hướng dẫn qui trình, thủ tục hành chính công trực tuyến mà công dân, tổ chức cần./.


Liên kết nhanh
Quảng cáo