Sở Nông nghiệp & PT nông thôn
Lọc thông tin:
Nông nghiệp
1.Cấp lại chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật Mức độ 2 Mức độ 2
2.Thẩm định quy trình, quy phạm kỹ thuật sản xuất giống cây trồng Mức độ 2 Mức độ 2
3.Thông báo tiếp nhận bản công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn Mức độ 2 Mức độ 2
4.Thẩm định tiêu chuẩn chất lượng sản xuất phân bón theo công bố. Mức độ 2 Mức độ 2
5.Thẩm định điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng Mức độ 2 Mức độ 2
6.Chỉ định tổ chức đăng ký chứng nhận sản phẩm rau quả, chè an toàn. Mức độ 2 Mức độ 2
7.Công bố chất lượng phân bón và nguyên liệu phân bón Mức độ 2 Mức độ 2
8.Tiếp nhận công bố tiêu chuẩn, chất lượng giống cây trồng Mức độ 2 Mức độ 2
9.Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả, chè an toàn Mức độ 2 Mức độ 2
10.Cấp Thẻ xông hơi khử trùng, bảo quản nội địa Mức độ 2 Mức độ 2
11.Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với giống cây trồng và sinh vật có ích. Mức độ 2 Mức độ 2
12.Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật xuất khẩu Mức độ 2 Mức độ 2
13.Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật quá cảnh. Mức độ 2 Mức độ 2
14.Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nội địa. Mức độ 2 Mức độ 2
15.Cấp giấy chứng nhận đã tham gia lớp tập huấn về hoạt động xông hơi khử trùng, bảo quản nội địa. Mức độ 2 Mức độ 2
16.Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng, bảo quản nội địa. Mức độ 2 Mức độ 2
17.Đổi Thẻ xông hơi khử trùng, bảo quản nội địa Mức độ 2 Mức độ 2
18.Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng, bảo quản nội địa. Mức độ 2 Mức độ 2
19.Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với hàng không phải là giống cây trồng và sinh vật có ích. Mức độ 2 Mức độ 2
20.Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng, bảo quản nội địa. Mức độ 2 Mức độ 2
21.Cấp chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng, bảo quản nội địa. Mức độ 2 Mức độ 2
22.Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật. Mức độ 2 Mức độ 2
23.Cấp giấy chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc Bảo vệ thực vật. Mức độ 2 Mức độ 2
24.Chấp thuận, xét duyệt nội dung hội thảo, hội nghị về thuốc Bảo vệ thực vật; Mức độ 2 Mức độ 2
25.Cấp giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật. Mức độ 2 Mức độ 2
26.Giấy chứng nhận đã tham dự các lớp tập huấn kiến thức chuyên môn và văn bản Pháp luật mới về thuốc Bảo vệ thực vật. Mức độ 2 Mức độ 2
27.Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc Bảo vệ thực vật Mức độ 2 Mức độ 2
28.Chứng nhận huấn luyện chuyên môn về thuốc Bảo vệ thực vật. Mức độ 2 Mức độ 2
29.Chấp thuận quảng cáo, trình diễn thuốc Bảo vệ thực vật. Mức độ 2 Mức độ 2
30.Cấp lại giấy chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc Bảo vệ thực vật. Mức độ 2 Mức độ 2
31.Thẩm định tiêu chuẩn chất lượng thức ăn chăn nuôi Mức độ 2 Mức độ 2
32.Thẩm định quy trình, quy phạm kỹ thuật chăn nuôi (đại gia súc, tiểu gia súc, gia cầm). Mức độ 2 Mức độ 2
33.Thẩm định điều kiện sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi Mức độ 2 Mức độ 2
34.Thẩm định điều kiện cơ sở sản xuất, chế biến thức ăn chăn nuôi công nghiệp Mức độ 2 Mức độ 2
35.Công bố tiêu chuẩn chất lượng chất bảo quản sử dụng trong thức ăn chăn nuôi Mức độ 2 Mức độ 2
36.Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi Mức độ 2 Mức độ 2
37.Cấp giấy chứng nhận điều kiện cơ sở sản xuất, chế biến thức ăn chăn nuôi công nghiệp Mức độ 2 Mức độ 2
38.Tiếp nhận hồ sơ xây dựng trang trại chăn nuôi tập trung theo Quyết định 4101/2005/QĐ-UBND, ngày 30/12/2005 của UBND tỉnh Thanh Hoá Mức độ 2 Mức độ 2
39.Công bố chất lượng thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi Mức độ 2 Mức độ 2
40.Công bố chất lượng tiêu chuẩn giống vật nuôi Mức độ 2 Mức độ 2
41.Công bố chất lượng các chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi Mức độ 2 Mức độ 2
42.Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật ra ngoài tỉnh Mức độ 2 Mức độ 2
43.Cấp giấy chứng nhận Điều kiện vệ sinh thú y Mức độ 2 Mức độ 2
44.Cấp giấy chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y Mức độ 2 Mức độ 2
Giới thiệu dịch vụ tra cứu thủ tục hành chính
Nhằm đáp ứng nhu cầu của công dân, tổ chức trong việc tìm hiểu thông tin về các thủ tục hành chính, dịch vụ công do các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng Hệ thống thông tin thủ tục hành chính, gồm các thủ tục hành chính mức độ 1,2 (Cung cấp các mẫu đơn, tờ khai và cho phép tải về để sử dụng trong các giao dịch hành chính) và dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 (Cho phép người sử dụng điền và gửi trực tiếp các mẫu đơn, tờ khai đến cơ quan cung cấp dịch vụ thông qua môi trường mạng (internet)).

Để tiện cho việc tra cứu, liên hệ khi có nhu cầu của công dân, tổ chức, các hướng dẫn về qui trình, thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến được tổ chức phân theo các khối như: Khối các sở, ban, ngành; khối huyện, thành phố; khối xã, phường, thị trấn. Các hướng dẫn của khối sở, ban, ngành được nhóm theo thẩm quyền giải quyết của từng sở, ngành, đơn vị. Còn các hướng dẫn của khối huyện, thành phố hay khối xã, phường, thị trấn thì được nhóm theo từng lĩnh vực giải quyết.

 
Mọi thông tin góp ý, phản ánh, kiến nghị về Thủ tục hànn chính xin liên hệ:

- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Nội chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa,

- Số 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa;

- Thư điện tử kiemsoat.tthc@thanhhoa.gov.vn

- Số điện thoại đường dây nóng: 0237 3755 756