Sở Ngoại vụ
Lọc thông tin:
Công tác lãnh sự
1.Thẩm tra trình UBND tỉnh cho phép sử dụng thẻ ABTC (thẻ doanh nhân APEC) Mức độ 2 Mức độ 2
2.Tiếp nhận và trả hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và công hàm xin thị thực qua đường bưu điện Mức độ 2 Mức độ 2
3.Xin cấp thị thực cho khách công vụ nước ngoài Mức độ 1 Mức độ 1
4.Thẩm tra trình UBND tỉnh cho phép cán bộ, công chức đi công tác nước ngoài Mức độ 1 Mức độ 1
5.Thẩm tra trình UBND tỉnh cho phép cán bộ công chức đi công tác nước ngoài về việc riêng Mức độ 1 Mức độ 1
6.Cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo Quốc tế Mức độ 1 Mức độ 1
7.Cho phép phóng viên nước ngoài hoạt động báo chí tại địa phương Mức độ 1 Mức độ 1
Viện trợ phi chính phủ
1.Thẩm định trình UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt xin tiếp nhận chuyên gia, tình nguyện viên của tổ chức phi chính phủ nước ngoài Mức độ 1 Mức độ 1
2.Thẩm định trình UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt chương trình, dự án viện trợ của tổ chức phi chính phủ nước ngoài Mức độ 1 Mức độ 1
3.Thẩm định trình UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt khoản viện trợ phi dự án (viện trợ bằng hiện vật, tiền) của tổ chức phi chính phủ nước ngoài Mức độ 1 Mức độ 1
Giới thiệu dịch vụ tra cứu thủ tục hành chính
Nhằm đáp ứng nhu cầu của công dân, tổ chức trong việc tìm hiểu thông tin về các thủ tục hành chính, dịch vụ công do các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng Hệ thống thông tin thủ tục hành chính, gồm các thủ tục hành chính mức độ 1,2 (Cung cấp các mẫu đơn, tờ khai và cho phép tải về để sử dụng trong các giao dịch hành chính) và dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 (Cho phép người sử dụng điền và gửi trực tiếp các mẫu đơn, tờ khai đến cơ quan cung cấp dịch vụ thông qua môi trường mạng (internet)).

Để tiện cho việc tra cứu, liên hệ khi có nhu cầu của công dân, tổ chức, các hướng dẫn về qui trình, thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến được tổ chức phân theo các khối như: Khối các sở, ban, ngành; khối huyện, thành phố; khối xã, phường, thị trấn. Các hướng dẫn của khối sở, ban, ngành được nhóm theo thẩm quyền giải quyết của từng sở, ngành, đơn vị. Còn các hướng dẫn của khối huyện, thành phố hay khối xã, phường, thị trấn thì được nhóm theo từng lĩnh vực giải quyết.

 
Mọi thông tin góp ý, phản ánh, kiến nghị về Thủ tục hànn chính xin liên hệ:

- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Nội chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa,

- Số 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa;

- Thư điện tử kiemsoat.tthc@thanhhoa.gov.vn

- Số điện thoại đường dây nóng: 0237 3755 756