Sở ban ngành
Sở LĐ-TB & XH
Bảo trợ xã hội
Dạy nghề
Lao động, tiền lương, tiền công
Người có công
An toàn lao động
Việc làm
Lao động nước ngoài
Bảo hiểm thất nghiệp
Phòng chống tệ nạn xã hội
Ban dân tộc
Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn
Sở Công thương
Sở Giáo dục & Đào tạo
Sở Giao thông vận tải
Sở Kế hoạch đầu tư
Sở Khoa học & Công nghệ
Sở Ngoại vụ
Sở Nội vụ
Sở Nông nghiệp & PT nông thôn
Sở Tài chính
Sở Tài nguyên & Môi trường
Sở Thông tin truyền thông
Sở Tư pháp
Sở Văn hoá, thể thao & du lịch
Sở Xây dựng
Sở Y tế
Thanh tra Tỉnh
TTHC cấp huyện
Công thương
Đăng ký kinh doanh
Giáo dục - Đào tạo
Kế hoạch - Tài chính
Lao động - Thương binh và Xã hội
Nội vụ
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Tài nguyên - Môi trường
Thanh tra
Tư pháp
Văn hoá - Thể thao
Xây dựng
Y tế
TTHC cấp xã
Bảo trợ và chăm sóc trẻ em
Bảo trợ xã hội
Cấp Giấy chứng minh nhân dân
Chính sách xã hội
Đăng ký, quản lý cư trú
Đường bộ
Đường thủy nội địa
Gia đình
Giáo dục
Hành chính tư pháp
Hoạt động tín dụng
Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
Người có công
Nông nghiệp
Thủy sản
Tôn giáo
Văn hóa
Vệ sinh an toàn thực phẩm
Xây dựng
Sở LĐ-TB & XH
Lọc thông tin:
Người có công
1.Cấp lại sổ ưu đãi giáo dục đào tạo Mức độ 2 Mức độ 2
2.Cấp giấy báo tin mộ Liệt sỹ Mức độ 2 Mức độ 2
3.Hồ sơ đề nghị công nhận Liệt sỹ đối với dân quân du kích, dân công hoả tuyến, thanh niên xung phong chết trước ngày 01/10/ 2005 Mức độ 2 Mức độ 2
4.Giải quyết chế độ đối với bệnh binh, công nhân viên chức nghỉ việc hưởng chế độ mất sức lao động đồng thời là thương binh hoặc người hưởng chính sách như thương binh Mức độ 2 Mức độ 2
5.Tiếp nhận Thương binh, Bệnh binh vào trung tâm Điều dưỡng người có công Mức độ 2 Mức độ 2
6.Thực hiện chế độ trợ cấp ưu đãi đối với bà mẹ việt nam anh hùng Mức độ 2 Mức độ 2
7.Hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa nhà tình nghĩa cho đối tượng người có công Mức độ 2 Mức độ 2
8.Giám định bổ sung vết thương Mức độ 2 Mức độ 2
9.Giải quyết trợ cấp cán bộ hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945 Mức độ 2 Mức độ 2
10.Giải quyết trợ cấp cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 Mức độ 2 Mức độ 2
11.Giải quyết trợ cấp ưu đãi đối với anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động Mức độ 2 Mức độ 2
12.Giải quyết trợ cấp tuất đối với vợ (hoặc chồng) liệt sỹ tái giá Mức độ 2 Mức độ 2
13.Giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Mức độ 2 Mức độ 2
14.Giải quyết trợ cấp người có công giúp đỡ cách mạng Mức độ 2 Mức độ 2
15.Giải quyết hưởng lại chế độ ưu đãi người có có công (đang hưởng chế độ ưu đãi mà phạm tội nay đã chấp hành xong hình phạt xin phục hồi chế độ ưu đãi) Mức độ 2 Mức độ 2
16.Giải quyết chế độ trợ cấp thương tật đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh Mức độ 2 Mức độ 2
17.Giải quyết chế độ chăm sóc sức khoẻ đối với người có công với cách mạng Mức độ 2 Mức độ 2
18.Giải quyết chế độ đối với thanh niên xung phong Mức độ 2 Mức độ 2
19.Tiếp nhận hồ sơ đối tượng chính sách, người có công về địa phương Mức độ 2 Mức độ 2
20.Di chuyển hồ sơ đối tượng chính sách và người có công đi tỉnh ngoài Mức độ 2 Mức độ 2
21.Sao lục hồ sơ người có công Mức độ 2 Mức độ 2
22.Giải quyết chế độ công nuôi liệt sỹ Mức độ 2 Mức độ 2
23.Giải quyết trợ cấp ưu đãi giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Mức độ 2 Mức độ 2
24.Cấp sổ theo dõi trợ cấp phương tiện trợ giúp dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng Mức độ 2 Mức độ 2
25.Giải quyết trợ cấp tuất đối với thân nhân liệt sĩ Mức độ 2 Mức độ 2
26.Cấp lại giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ, giấy chứng nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, giấy chứng nhận bệnh binh Mức độ 2 Mức độ 2
27.Cấp lại bằng "tổ quốc ghi công" Mức độ 2 Mức độ 2
Giới thiệu dịch vụ tra cứu thủ tục hành chính
Nhằm đáp ứng nhu cầu của công dân, tổ chức trong việc tìm hiểu thông tin về các thủ tục hành chính, dịch vụ công do các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng Hệ thống thông tin thủ tục hành chính, gồm các thủ tục hành chính mức độ 1,2 (Cung cấp các mẫu đơn, tờ khai và cho phép tải về để sử dụng trong các giao dịch hành chính)  dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 (Cho phép người sử dụng điền và gửi trực tiếp các mẫu đơn, tờ khai đến cơ quan cung cấp dịch vụ thông qua môi trường mạng (internet)).

Để tiện cho việc tra cứu, liên hệ khi có nhu cầu của công dân, tổ chức, các hướng dẫn về qui trình, thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến được tổ chức phân theo các khối như: Khối các sở, ban, ngành; khối huyện, thành phố; khối xã, phường, thị trấn. Các hướng dẫn của khối sở, ban, ngành được nhóm theo thẩm quyền giải quyết của từng sở, ngành, đơn vị. Còn các hướng dẫn của khối huyện, thành phố hay khối xã, phường, thị trấn thì được nhóm theo từng lĩnh vực giải quyết.

Phần hướng dẫn của mỗi thủ tục hành chính trong chuyên mục này cung cấp đầy đủ các thông tin cơ bản như: Nơi tiếp nhận hồ sơ; thời gian tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả; trình tự, cách thức thực hiện; các lại giấy tờ cần có trong hồ sơ; số lượng hồ sơ; thời gian giải quyết; lệ phí (nếu có); các biểu mẫu; các văn bản pháp lý liên quan v.v...  Đặc biệt, đối với các thủ tục hành chính có các biểu mẫu liên quan, người sử dụng có thể tải về để sử dụng trong các giao dịch hành chính.

Hãy kích chọn các sở, ban, ngành hay các lĩnh vực ở danh mục bên trái để xem chi tiết danh mục các Hướng dẫn qui trình, thủ tục hành chính công trực tuyến mà công dân, tổ chức cần./.


Liên kết nhanh
Quảng cáo