Sở LĐ-TB & XH
Lọc thông tin:
Người có công
1.Cấp lại sổ ưu đãi giáo dục đào tạo Mức độ 2 Mức độ 2
2.Cấp giấy báo tin mộ Liệt sỹ Mức độ 2 Mức độ 2
3.Hồ sơ đề nghị công nhận Liệt sỹ đối với dân quân du kích, dân công hoả tuyến, thanh niên xung phong chết trước ngày 01/10/ 2005 Mức độ 2 Mức độ 2
4.Giải quyết chế độ đối với bệnh binh, công nhân viên chức nghỉ việc hưởng chế độ mất sức lao động đồng thời là thương binh hoặc người hưởng chính sách như thương binh Mức độ 2 Mức độ 2
5.Tiếp nhận Thương binh, Bệnh binh vào trung tâm Điều dưỡng người có công Mức độ 2 Mức độ 2
6.Thực hiện chế độ trợ cấp ưu đãi đối với bà mẹ việt nam anh hùng Mức độ 2 Mức độ 2
7.Hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa nhà tình nghĩa cho đối tượng người có công Mức độ 2 Mức độ 2
8.Giám định bổ sung vết thương Mức độ 2 Mức độ 2
9.Giải quyết trợ cấp cán bộ hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945 Mức độ 2 Mức độ 2
10.Giải quyết trợ cấp cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 Mức độ 2 Mức độ 2
11.Giải quyết trợ cấp ưu đãi đối với anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động Mức độ 2 Mức độ 2
12.Giải quyết trợ cấp tuất đối với vợ (hoặc chồng) liệt sỹ tái giá Mức độ 2 Mức độ 2
13.Giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Mức độ 2 Mức độ 2
14.Giải quyết trợ cấp người có công giúp đỡ cách mạng Mức độ 2 Mức độ 2
15.Giải quyết hưởng lại chế độ ưu đãi người có có công (đang hưởng chế độ ưu đãi mà phạm tội nay đã chấp hành xong hình phạt xin phục hồi chế độ ưu đãi) Mức độ 2 Mức độ 2
16.Giải quyết chế độ trợ cấp thương tật đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh Mức độ 2 Mức độ 2
17.Giải quyết chế độ chăm sóc sức khoẻ đối với người có công với cách mạng Mức độ 2 Mức độ 2
18.Giải quyết chế độ đối với thanh niên xung phong Mức độ 2 Mức độ 2
19.Tiếp nhận hồ sơ đối tượng chính sách, người có công về địa phương Mức độ 2 Mức độ 2
20.Di chuyển hồ sơ đối tượng chính sách và người có công đi tỉnh ngoài Mức độ 2 Mức độ 2
21.Sao lục hồ sơ người có công Mức độ 2 Mức độ 2
22.Giải quyết chế độ công nuôi liệt sỹ Mức độ 2 Mức độ 2
23.Giải quyết trợ cấp ưu đãi giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Mức độ 2 Mức độ 2
24.Cấp sổ theo dõi trợ cấp phương tiện trợ giúp dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng Mức độ 2 Mức độ 2
25.Giải quyết trợ cấp tuất đối với thân nhân liệt sĩ Mức độ 2 Mức độ 2
26.Cấp lại giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ, giấy chứng nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, giấy chứng nhận bệnh binh Mức độ 2 Mức độ 2
27.Cấp lại bằng "tổ quốc ghi công" Mức độ 2 Mức độ 2
Giới thiệu dịch vụ tra cứu thủ tục hành chính
Nhằm đáp ứng nhu cầu của công dân, tổ chức trong việc tìm hiểu thông tin về các thủ tục hành chính, dịch vụ công do các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng Hệ thống thông tin thủ tục hành chính, gồm các thủ tục hành chính mức độ 1,2 (Cung cấp các mẫu đơn, tờ khai và cho phép tải về để sử dụng trong các giao dịch hành chính) và dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 (Cho phép người sử dụng điền và gửi trực tiếp các mẫu đơn, tờ khai đến cơ quan cung cấp dịch vụ thông qua môi trường mạng (internet)).

Để tiện cho việc tra cứu, liên hệ khi có nhu cầu của công dân, tổ chức, các hướng dẫn về qui trình, thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến được tổ chức phân theo các khối như: Khối các sở, ban, ngành; khối huyện, thành phố; khối xã, phường, thị trấn. Các hướng dẫn của khối sở, ban, ngành được nhóm theo thẩm quyền giải quyết của từng sở, ngành, đơn vị. Còn các hướng dẫn của khối huyện, thành phố hay khối xã, phường, thị trấn thì được nhóm theo từng lĩnh vực giải quyết.

 
Mọi thông tin góp ý, phản ánh, kiến nghị về Thủ tục hànn chính xin liên hệ:

- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Nội chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa,

- Số 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa;

- Thư điện tử kiemsoat.tthc@thanhhoa.gov.vn

- Số điện thoại đường dây nóng: 0237 3755 756