Sở LĐ-TB & XH
Lọc thông tin:
Bảo trợ xã hội
1.Hỗ trợ kính phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp bị chết Mức độ 2 Mức độ 2
2.Chế độ trợ cấp đối với người bị nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động, thuộc hộ gia đình nghèo Mức độ 2 Mức độ 2
3.Chế độ trợ cấp đối với người đơn thân thuộc diện hộ nghèo đang nuôi con nhỏ dưới 18 tháng tuổi; từ 18 tháng tuổi trở lên bị tàn tật hoặc bị nhiễm HIV/AIDS Mức độ 2 Mức độ 2
4.Chế độ trợ cấp đối với người đơn thân thuộc diện hộ nghèo, đang nuôi con nhỏ từ 18 tháng tuổi đến dưới 16 tuổi; trường hợp con đang đi học văn hoá, học nghề áp dụng đến dưới 18 tuổi Mức độ 2 Mức độ 2
5.Chế độ trợ cấp đối với người cao tuổi cô đơn thuộc hộ gia đình nghèo, tàn tật nặng Mức độ 2 Mức độ 2
6.Chế độ trợ cấp đối với người cao tuổi còn vợ hoặc chồng, nhưng già yếu, tàn tật nặng, không có con, cháu, người thân thích để nương tựa, thuộc hộ gia đình nghèo Mức độ 2 Mức độ 2
7.Chế độ trợ cấp đối với người cao tuổi cô đơn, thuộc hộ gia đình nghèo Mức độ 2 Mức độ 2
8.Chế độ trợ cấp đối với người tâm thần mãn tính sống độc thân không nơi nương tựa hoặc gia đình thuộc diện hộ nghèo Mức độ 2 Mức độ 2
9.Chế độ trợ cấp đối với hộ gia đình có 2 người trở lên tàn tật nặng, không tự phục vụ Mức độ 2 Mức độ 2
10.Chế độ trợ cấp đối với người tàn tật không có khả năng lao động hoặc không có khả năng tự phục vụ thuộc hộ gia đình nghèo Mức độ 2 Mức độ 2
11.Chế độ trợ cấp đối với người từ 85 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng Mức độ 2 Mức độ 2
12.Chế độ trợ cấp đối với Trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích hoặc không đủ năng lực, khả năng để nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật Mức độ 2 Mức độ 2
13.Chế độ trợ cấp đối với trẻ bị nhiễm HIV thuộc gia đình hộ nghèo Mức độ 2 Mức độ 2
14.Chế độ trợ cấp đối với Trẻ em có cha và mẹ, hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng Mức độ 2 Mức độ 2
15.Chế độ trợ cấp đối với Trẻ em bị tàn tật hoặc nhiễm HIV có cha và mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng; Mức độ 2 Mức độ 2
16.Chế độ trợ cấp đối với trẻ bị tàn tật hoặc nhiễm HIV mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng. Mức độ 2 Mức độ 2
17.Chế độ trợ cấp đối với Trẻ mồ côi cả cha và mẹ, trẻ bị bỏ rơi mất nguồn nuôi dưỡng. Mức độ 2 Mức độ 2
18.Chế độ trợ cấp đối với Trẻ em bị tàn tật hoặc nhiễm HIV mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích hoặc không đủ năng lực, khả năng để nuôi dưỡng dưỡng Mức độ 2 Mức độ 2
An toàn lao động
1.Điều tra và lập biên bản điều tra tai nạn lao động chết người và tai nạn lao động nặng (nếu cần thiết) Mức độ 2 Mức độ 2
2.Đăng ký các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động Mức độ 2 Mức độ 2
3.Cấp giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động Mức độ 2 Mức độ 2
Bảo hiểm thất nghiệp
1.Thủ tục chấm dứt hưởng bảo hiểm thất nghiệp Mức độ 2 Mức độ 2
2.Thủ tục tạm dừng hưởng bảo hiểm thất nghiệp Mức độ 2 Mức độ 2
3.Thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp Mức độ 2 Mức độ 2
Dạy nghề
1.Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề của trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề và các cơ sở khác có hoạt động dạy nghề Mức độ 2 Mức độ 2
2.Đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài Mức độ 2 Mức độ 2
3.Đăng ký hoạt động dạy nghề đối với các cơ sở giáo dục và doanh nghiệp Mức độ 2 Mức độ 2
4.Đăng ký hoạt động dạy nghề đối trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề công lập và tư thục Mức độ 2 Mức độ 2
5.Tách trường trung cấp nghề để thành lập trường trung cấp nghề mới Mức độ 2 Mức độ 2
6.Tách trung tâm dạy nghề để thành lập trung tâm dạy nghề mới Mức độ 2 Mức độ 2
7.Sáp nhập trường trung cấp nghề để thành lập trường trung cấp nghề mới Mức độ 2 Mức độ 2
8.Sáp nhập trung tâm dạy nghề để thành lập trung tâm dạy nghề mới Mức độ 2 Mức độ 2
9.Chia trường trung cấp nghề để thành lập trường trung cấp nghề mới Mức độ 2 Mức độ 2
10.Chia trung tâm dạy nghề để thành lập trung tâm dạy nghề mới Mức độ 2 Mức độ 2
11.Giải thể trường trung cấp nghề Mức độ 2 Mức độ 2
12.Giải thể trung tâm dạy nghề Mức độ 2 Mức độ 2
13.Thành lập trung tâm dạy nghề Mức độ 2 Mức độ 2
14.Thành lập trường trung cấp nghề Mức độ 2 Mức độ 2
Lao động nước ngoài
1.Tiếp nhận đăng ký hồ sơ cho lao động dự tuyển đi làm việc có thời hạn tại Hàn Quốc Mức độ 2 Mức độ 2
2.Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập nâng cao tay nghề Mức độ 2 Mức độ 2
3.Đăng ký hợp đồng cá nhân đi làm việc tại nước ngoài Mức độ 2 Mức độ 2
4.Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam Mức độ 2 Mức độ 2
5.Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam Mức độ 2 Mức độ 2
6.Cấp giấy phép cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam Mức độ 2 Mức độ 2
Lao động, tiền lương, tiền công
1.Đăng ký đơn giá tiền lương Mức độ 2 Mức độ 2
2.Thẩm định quỹ lương giám đốc Mức độ 2 Mức độ 2
3.Công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho thương bệnh binh và người tàn tật Mức độ 2 Mức độ 2
4.Đăng ký quy chế trả lương Mức độ 2 Mức độ 2
5.Đăng ký nội quy lao động Mức độ 2 Mức độ 2
6.Đăng ký thang lương, bảng lương Mức độ 2 Mức độ 2
7.Xếp hạng doanh nghiệp nhà nước Mức độ 2 Mức độ 2
8.Xác nhận doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ Mức độ 2 Mức độ 2
9.Đăng ký tiêu chuẩn viên chức chuyên môn nghiệp vụ Mức độ 2 Mức độ 2
10.Đăng ký làm thêm giờ (từ 200 đến 300 giờ trong năm ) đối với doanh nghiệp. Mức độ 2 Mức độ 2
11.Báo cáo việc chấm dứt sử dụng lao động khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động Mức độ 2 Mức độ 2
12.Khai trình việc sử dụng lao động khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động Mức độ 2 Mức độ 2
13.Đăng ký định mức lao động Mức độ 2 Mức độ 2
14.Đăng ký thỏa ước lao động tập thể Mức độ 2 Mức độ 2
Người có công
1.Cấp lại sổ ưu đãi giáo dục đào tạo Mức độ 2 Mức độ 2
2.Cấp giấy báo tin mộ Liệt sỹ Mức độ 2 Mức độ 2
3.Hồ sơ đề nghị công nhận Liệt sỹ đối với dân quân du kích, dân công hoả tuyến, thanh niên xung phong chết trước ngày 01/10/ 2005 Mức độ 2 Mức độ 2
4.Giải quyết chế độ đối với bệnh binh, công nhân viên chức nghỉ việc hưởng chế độ mất sức lao động đồng thời là thương binh hoặc người hưởng chính sách như thương binh Mức độ 2 Mức độ 2
5.Tiếp nhận Thương binh, Bệnh binh vào trung tâm Điều dưỡng người có công Mức độ 2 Mức độ 2
6.Thực hiện chế độ trợ cấp ưu đãi đối với bà mẹ việt nam anh hùng Mức độ 2 Mức độ 2
7.Hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa nhà tình nghĩa cho đối tượng người có công Mức độ 2 Mức độ 2
8.Giám định bổ sung vết thương Mức độ 2 Mức độ 2
9.Giải quyết trợ cấp cán bộ hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945 Mức độ 2 Mức độ 2
10.Giải quyết trợ cấp cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 Mức độ 2 Mức độ 2
11.Giải quyết trợ cấp ưu đãi đối với anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động Mức độ 2 Mức độ 2
12.Giải quyết trợ cấp tuất đối với vợ (hoặc chồng) liệt sỹ tái giá Mức độ 2 Mức độ 2
13.Giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Mức độ 2 Mức độ 2
14.Giải quyết trợ cấp người có công giúp đỡ cách mạng Mức độ 2 Mức độ 2
15.Giải quyết hưởng lại chế độ ưu đãi người có có công (đang hưởng chế độ ưu đãi mà phạm tội nay đã chấp hành xong hình phạt xin phục hồi chế độ ưu đãi) Mức độ 2 Mức độ 2
16.Giải quyết chế độ trợ cấp thương tật đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh Mức độ 2 Mức độ 2
17.Giải quyết chế độ chăm sóc sức khoẻ đối với người có công với cách mạng Mức độ 2 Mức độ 2
18.Giải quyết chế độ đối với thanh niên xung phong Mức độ 2 Mức độ 2
19.Tiếp nhận hồ sơ đối tượng chính sách, người có công về địa phương Mức độ 2 Mức độ 2
20.Di chuyển hồ sơ đối tượng chính sách và người có công đi tỉnh ngoài Mức độ 2 Mức độ 2
21.Sao lục hồ sơ người có công Mức độ 2 Mức độ 2
22.Giải quyết chế độ công nuôi liệt sỹ Mức độ 2 Mức độ 2
23.Giải quyết trợ cấp ưu đãi giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Mức độ 2 Mức độ 2
24.Cấp sổ theo dõi trợ cấp phương tiện trợ giúp dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng Mức độ 2 Mức độ 2
25.Giải quyết trợ cấp tuất đối với thân nhân liệt sĩ Mức độ 2 Mức độ 2
26.Cấp lại giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ, giấy chứng nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, giấy chứng nhận bệnh binh Mức độ 2 Mức độ 2
27.Cấp lại bằng "tổ quốc ghi công" Mức độ 2 Mức độ 2
Phòng chống tệ nạn xã hội
1.Tiếp nhận và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về Mức độ 2 Mức độ 2
Việc làm
1.Gia hạn giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp Mức độ 2 Mức độ 2
2.Cấp sổ lao động Mức độ 2 Mức độ 2
3.Thành lập trung tâm giới thiệu việc làm trên địa bàn theo nghị định 19/2005/CP Mức độ 2 Mức độ 2
4.Cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp Mức độ 2 Mức độ 2
Giới thiệu dịch vụ tra cứu thủ tục hành chính
Nhằm đáp ứng nhu cầu của công dân, tổ chức trong việc tìm hiểu thông tin về các thủ tục hành chính, dịch vụ công do các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng Hệ thống thông tin thủ tục hành chính, gồm các thủ tục hành chính mức độ 1,2 (Cung cấp các mẫu đơn, tờ khai và cho phép tải về để sử dụng trong các giao dịch hành chính) và dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 (Cho phép người sử dụng điền và gửi trực tiếp các mẫu đơn, tờ khai đến cơ quan cung cấp dịch vụ thông qua môi trường mạng (internet)).

Để tiện cho việc tra cứu, liên hệ khi có nhu cầu của công dân, tổ chức, các hướng dẫn về qui trình, thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến được tổ chức phân theo các khối như: Khối các sở, ban, ngành; khối huyện, thành phố; khối xã, phường, thị trấn. Các hướng dẫn của khối sở, ban, ngành được nhóm theo thẩm quyền giải quyết của từng sở, ngành, đơn vị. Còn các hướng dẫn của khối huyện, thành phố hay khối xã, phường, thị trấn thì được nhóm theo từng lĩnh vực giải quyết.

 
Mọi thông tin góp ý, phản ánh, kiến nghị về Thủ tục hànn chính xin liên hệ:

- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Nội chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa,

- Số 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa;

- Thư điện tử kiemsoat.tthc@thanhhoa.gov.vn

- Số điện thoại đường dây nóng: 0237 3755 756