Sở ban ngành
Sở Khoa học & Công nghệ
Sở hữu trí tuệ
Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân
Phát triển Tiềm lực KH&CN
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Hoạt động khoa học và công nghệ
Ban dân tộc
Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn
Sở Công thương
Sở Giáo dục & Đào tạo
Sở Giao thông vận tải
Sở Kế hoạch đầu tư
Sở LĐ-TB & XH
Sở Ngoại vụ
Sở Nội vụ
Sở Nông nghiệp & PT nông thôn
Sở Tài chính
Sở Tài nguyên & Môi trường
Sở Thông tin truyền thông
Sở Tư pháp
Sở Văn hoá, thể thao & du lịch
Sở Xây dựng
Sở Y tế
Thanh tra Tỉnh
TTHC cấp huyện
Công thương
Đăng ký kinh doanh
Giáo dục - Đào tạo
Kế hoạch - Tài chính
Lao động - Thương binh và Xã hội
Nội vụ
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Tài nguyên - Môi trường
Thanh tra
Tư pháp
Văn hoá - Thể thao
Xây dựng
Y tế
TTHC cấp xã
Bảo trợ và chăm sóc trẻ em
Bảo trợ xã hội
Cấp Giấy chứng minh nhân dân
Chính sách xã hội
Đăng ký, quản lý cư trú
Đường bộ
Đường thủy nội địa
Gia đình
Giáo dục
Hành chính tư pháp
Hoạt động tín dụng
Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
Người có công
Nông nghiệp
Thủy sản
Tôn giáo
Văn hóa
Vệ sinh an toàn thực phẩm
Xây dựng
Sở Khoa học & Công nghệ
Lọc thông tin:
Hoạt động khoa học và công nghệ
1.Xác nhận đăng ký Hợp đồng chuyển giao công nghệ (đối với Hợp đồng từ nước ngoài vào Việt Nam có tổng gía trị thanh toán từ 1.000.000.000 đồng trở xuống về chuyển giao Công nghệ trong nước có gía trị từ 500.000.000 đồng trở lên ) Mức độ 2 Mức độ 2
2.Nghiệm thu Dự án sản xuất thử nghiệm Mức độ 2 Mức độ 2
3.Đánh giá thuyết minh đề cương dự án sản xuất thử nghiệm Mức độ 2 Mức độ 2
4.Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Mức độ 2 Mức độ 2
5.Đánh giá nghiệm thu và công nhận kết quả đề tài/dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh Mức độ 2 Mức độ 2
6.Thẩm định nhiệm vụ khoa học và công nghệ Mức độ 2 Mức độ 2
7.Đánh giá hồ sơ thuyết minh đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ giao trực tiếp Mức độ 2 Mức độ 2
8.Xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ Mức độ 2 Mức độ 2
Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân
1.Cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm cất giữ chất thải phóng xạ Mức độ 2 Mức độ 2
2.Cấp Giấy chứng nhận đăng ký nguồn bức xạ Mức độ 2 Mức độ 2
3.Cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ Mức độ 2 Mức độ 2
4.Cấp Giấy phép nâng cấp, mở rộng phạm vi, mục đích hoạt động của cơ sở bức xạ (hoặc nâng cấp thiết bị bức xạ) Mức độ 2 Mức độ 2
5.Cấp lại Giấy đăng ký, giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ Mức độ 2 Mức độ 2
6.Sửa đổi Giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ (Sửa đổi Giấy phép sử dụng thiết bị X quang y tế) Mức độ 2 Mức độ 2
7.Gia hạn Giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ (Gia hạn Giấy phép sử dụng thiết bị X quang y tế) Mức độ 2 Mức độ 2
8.Cấp Giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ (cấp giấy phép sử dụng thiết bị X – quang y tế) Mức độ 2 Mức độ 2
Phát triển Tiềm lực KH&CN
1.Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ cho Chi nhánh, hoặc Văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ (bị mất, hoặc rách, nát). Mức độ 2 Mức độ 2
2.Đăng ký thay đổi, bổ sung các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ (lĩnh vực, nội dung hoạt động; tên Chi nhánh, Văn phòng đại diện; trụ sở chính). Mức độ 2 Mức độ 2
3.Đăng ký lập chi nhánh, hoặc văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ Mức độ 2 Mức độ 2
4.Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (bị mất, hoặc rách, nát). Mức độ 2 Mức độ 2
5.Đăng ký thay đổi vốn của các tổ chức khoa học và công nghệ Mức độ 2 Mức độ 2
6.Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ Mức độ 2 Mức độ 2
7.Đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ Mức độ 2 Mức độ 2
Sở hữu trí tuệ
1.Cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Mức độ 2 Mức độ 2
2.Cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Mức độ 2 Mức độ 2
Giới thiệu dịch vụ tra cứu thủ tục hành chính
Nhằm đáp ứng nhu cầu của công dân, tổ chức trong việc tìm hiểu thông tin về các thủ tục hành chính, dịch vụ công do các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng Hệ thống thông tin thủ tục hành chính, gồm các thủ tục hành chính mức độ 1,2 (Cung cấp các mẫu đơn, tờ khai và cho phép tải về để sử dụng trong các giao dịch hành chính)  dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 (Cho phép người sử dụng điền và gửi trực tiếp các mẫu đơn, tờ khai đến cơ quan cung cấp dịch vụ thông qua môi trường mạng (internet)).

Để tiện cho việc tra cứu, liên hệ khi có nhu cầu của công dân, tổ chức, các hướng dẫn về qui trình, thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến được tổ chức phân theo các khối như: Khối các sở, ban, ngành; khối huyện, thành phố; khối xã, phường, thị trấn. Các hướng dẫn của khối sở, ban, ngành được nhóm theo thẩm quyền giải quyết của từng sở, ngành, đơn vị. Còn các hướng dẫn của khối huyện, thành phố hay khối xã, phường, thị trấn thì được nhóm theo từng lĩnh vực giải quyết.

Phần hướng dẫn của mỗi thủ tục hành chính trong chuyên mục này cung cấp đầy đủ các thông tin cơ bản như: Nơi tiếp nhận hồ sơ; thời gian tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả; trình tự, cách thức thực hiện; các lại giấy tờ cần có trong hồ sơ; số lượng hồ sơ; thời gian giải quyết; lệ phí (nếu có); các biểu mẫu; các văn bản pháp lý liên quan v.v...  Đặc biệt, đối với các thủ tục hành chính có các biểu mẫu liên quan, người sử dụng có thể tải về để sử dụng trong các giao dịch hành chính.

Hãy kích chọn các sở, ban, ngành hay các lĩnh vực ở danh mục bên trái để xem chi tiết danh mục các Hướng dẫn qui trình, thủ tục hành chính công trực tuyến mà công dân, tổ chức cần./.


Liên kết nhanh
Quảng cáo