Sở Khoa học & Công nghệ
Lọc thông tin:
Hoạt động khoa học và công nghệ
1.Xác nhận đăng ký Hợp đồng chuyển giao công nghệ (đối với Hợp đồng từ nước ngoài vào Việt Nam có tổng gía trị thanh toán từ 1.000.000.000 đồng trở xuống về chuyển giao Công nghệ trong nước có gía trị từ 500.000.000 đồng trở lên ) Mức độ 2 Mức độ 2
2.Nghiệm thu Dự án sản xuất thử nghiệm Mức độ 2 Mức độ 2
3.Đánh giá thuyết minh đề cương dự án sản xuất thử nghiệm Mức độ 2 Mức độ 2
4.Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Mức độ 2 Mức độ 2
5.Đánh giá nghiệm thu và công nhận kết quả đề tài/dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh Mức độ 2 Mức độ 2
6.Thẩm định nhiệm vụ khoa học và công nghệ Mức độ 2 Mức độ 2
7.Đánh giá hồ sơ thuyết minh đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ giao trực tiếp Mức độ 2 Mức độ 2
8.Xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ Mức độ 2 Mức độ 2
Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân
1.Cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm cất giữ chất thải phóng xạ Mức độ 2 Mức độ 2
2.Cấp Giấy chứng nhận đăng ký nguồn bức xạ Mức độ 2 Mức độ 2
3.Cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ Mức độ 2 Mức độ 2
4.Cấp Giấy phép nâng cấp, mở rộng phạm vi, mục đích hoạt động của cơ sở bức xạ (hoặc nâng cấp thiết bị bức xạ) Mức độ 2 Mức độ 2
5.Cấp lại Giấy đăng ký, giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ Mức độ 2 Mức độ 2
6.Sửa đổi Giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ (Sửa đổi Giấy phép sử dụng thiết bị X quang y tế) Mức độ 2 Mức độ 2
7.Gia hạn Giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ (Gia hạn Giấy phép sử dụng thiết bị X quang y tế) Mức độ 2 Mức độ 2
8.Cấp Giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ (cấp giấy phép sử dụng thiết bị X – quang y tế) Mức độ 2 Mức độ 2
Phát triển Tiềm lực KH&CN
1.Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ cho Chi nhánh, hoặc Văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ (bị mất, hoặc rách, nát). Mức độ 2 Mức độ 2
2.Đăng ký thay đổi, bổ sung các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ (lĩnh vực, nội dung hoạt động; tên Chi nhánh, Văn phòng đại diện; trụ sở chính). Mức độ 2 Mức độ 2
3.Đăng ký lập chi nhánh, hoặc văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ Mức độ 2 Mức độ 2
4.Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (bị mất, hoặc rách, nát). Mức độ 2 Mức độ 2
5.Đăng ký thay đổi vốn của các tổ chức khoa học và công nghệ Mức độ 2 Mức độ 2
6.Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ Mức độ 2 Mức độ 2
7.Đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ Mức độ 2 Mức độ 2
Sở hữu trí tuệ
1.Cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Mức độ 2 Mức độ 2
2.Cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Mức độ 2 Mức độ 2
Giới thiệu dịch vụ tra cứu thủ tục hành chính
Nhằm đáp ứng nhu cầu của công dân, tổ chức trong việc tìm hiểu thông tin về các thủ tục hành chính, dịch vụ công do các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng Hệ thống thông tin thủ tục hành chính, gồm các thủ tục hành chính mức độ 1,2 (Cung cấp các mẫu đơn, tờ khai và cho phép tải về để sử dụng trong các giao dịch hành chính) và dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 (Cho phép người sử dụng điền và gửi trực tiếp các mẫu đơn, tờ khai đến cơ quan cung cấp dịch vụ thông qua môi trường mạng (internet)).

Để tiện cho việc tra cứu, liên hệ khi có nhu cầu của công dân, tổ chức, các hướng dẫn về qui trình, thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến được tổ chức phân theo các khối như: Khối các sở, ban, ngành; khối huyện, thành phố; khối xã, phường, thị trấn. Các hướng dẫn của khối sở, ban, ngành được nhóm theo thẩm quyền giải quyết của từng sở, ngành, đơn vị. Còn các hướng dẫn của khối huyện, thành phố hay khối xã, phường, thị trấn thì được nhóm theo từng lĩnh vực giải quyết.

 
Mọi thông tin góp ý, phản ánh, kiến nghị về Thủ tục hànn chính xin liên hệ:

- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Nội chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa,

- Số 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa;

- Thư điện tử kiemsoat.tthc@thanhhoa.gov.vn

- Số điện thoại đường dây nóng: 0237 3755 756