Sở Giao thông vận tải
Lọc thông tin:
Đường bộ
1.Đào tạo nâng hạng cấp giấy phép lái xe ôtô hạng D, E Mức độ 2 Mức độ 2
2.Đào tạo cấp giấy phép lái xe ôtô hạng B1, B2, C Mức độ 2 Mức độ 2
3.Đào tạo cấp giấy phép lái xe môtô hạng A1 Mức độ 2 Mức độ 2
4.Di chuyển quản lý hồ sơ phương tiện dùng cho đăng kiểm xe cơ giới Mức độ 2 Mức độ 2
5.Đăng kiểm xe cơ giới để cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Mức độ 2 Mức độ 2
6.Đăng kiểm xe cơ giới để cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo theo thiết kế mẫu Mức độ 2 Mức độ 2
7.Cấp văn bản thoả thuận đối với các công trình cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường bộ Mức độ 2 Mức độ 2
8.Cấp giấy phép vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ Mức độ 2 Mức độ 2
9.Cấp giấy phép thi công xây dựng đường nhánh nối với đường tỉnh Mức độ 2 Mức độ 2
10.Cấp giấy phép thi công đấu nối đường giao thông công cộng của địa phương vào Quốc lộ hoặc nâng cấp, mở rộng quy mô đấu nối đường Mức độ 2 Mức độ 2
11.Giấy phép thi công đấu nối đường dẫn của cửa hàng xăng dầu vào Tỉnh lộ Mức độ 2 Mức độ 2
12.Cấp giấy phép thi công đấu nối đường dẫn của cửa hàng xăng dầu vào Quốc lộ Mức độ 2 Mức độ 2
13.Cấp giấy phép thi công đặt ống bơm cát qua đường Mức độ 2 Mức độ 2
14.Cấp giấy phép thi công đào đường lắp đặt và sửa chữa ống nước Mức độ 2 Mức độ 2
15.Cấp giấy phép thi công đảm bảo an toàn giao thông đối với các công trình đường đấu nối từ khu công nghiệp, khu kinh tế, khu dân cư, khu thương mại, dịch vụ vào Quốc lộ Mức độ 2 Mức độ 2
16.Giấy phép đào đường Mức độ 2 Mức độ 2
17.Cấp giấy phép thi công khoan, đào lòng, lề đường (Đường tỉnh) Mức độ 2 Mức độ 2
18.Cấp giấy phép thi công khoan, đào lòng, lề đường (các tuyến Quốc lộ) Mức độ 2 Mức độ 2
19.Cấp giấy phép thi công công trình giao thông Mức độ 2 Mức độ 2
20.Cấp giấy phép thi công các công trình thiết yếu nằm trong phạm vi đất của đường bộ, hành lang an toàn đường bộ Mức độ 2 Mức độ 2
21.Cấp giấy phép lắp đặt các tấm Pa nô, biển quảng cáo và biển chỉ dẫn trong phạm vị bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Mức độ 2 Mức độ 2
22.Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải, quá khổ, trên đường bộ Mức độ 2 Mức độ 2
23.Cấp giấy phép lưu hành xe bánh xích tự hành trên đường bộ Mức độ 2 Mức độ 2
24.Cấp giấy phép cho xe vào đường hạn chế tải trọng Mức độ 2 Mức độ 2
25.Cấp giấy gia hạn giấy phép thi công công trình nằm trong phạm vi bảo vệ kết cấu giao thông đường bộ Mức độ 2 Mức độ 2
26.Ngừng khai thác tuyến vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định Mức độ 2 Mức độ 2
27.Đổi phù hiệu (chuyến xe chất lượng cao, xe chạy tuyến cố định) Mức độ 2 Mức độ 2
28.Đổi sổ nhật trình chạy xe cho xe vận chuyển khách theo tuyến cố định Mức độ 2 Mức độ 2
29.Đổi phù hiệu (xe taxi) Mức độ 2 Mức độ 2
30.Đổi phù hiệu (xe chạy hợp đồng) Mức độ 2 Mức độ 2
31.Đăng ký mở tuyến vận tải khách bằng ô tô theo tuyến Mức độ 2 Mức độ 2
32.Đăng ký khai thác tuyến vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định (đăng ký lần đầu vào tuyến) Mức độ 2 Mức độ 2
33.Đăng ký khai thác tuyến vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định (đăng ký bổ sung xe vào tuyến) Mức độ 2 Mức độ 2
34.Đăng ký khai thác tuyến vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định (đăng ký thay xe vào tuyến) Mức độ 2 Mức độ 2
35.Cấp sổ nhật trình chạy xe cho xe vận tải khách theo tuyến cố định Mức độ 2 Mức độ 2
36.Cấp phù hiệu (xe vận chuyển khách Du Lịch) Mức độ 2 Mức độ 2
37.Cấp phù hiệu (xe taxi) Mức độ 2 Mức độ 2
38.Cấp phù hiệu (xe chạy hợp đồng) Mức độ 2 Mức độ 2
39.Cấp giấy phép liên vận quốc tế đối với phương tiện vận tải phi thương mại (không kinh doanh vận tải) đối với xe công vụ Mức độ 2 Mức độ 2
40.Cấp giấy phép liên vận quốc tế đối với phương tiện vận tải phi thương mại (không kinh doanh vận tải) đối với xe cá nhân Mức độ 2 Mức độ 2
41.Cấp giấy phép liên vận quốc tế đối với phương tiện có kinh doanh vận tải Mức độ 2 Mức độ 2
42.Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở Mức độ 2 Mức độ 2
43.Cấp mới đăng ký, biển số, kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ (Trường hợp không có hồ sơ gốc, hồ sơ gốc không đầy đủ) Mức độ 2 Mức độ 2
44.Cấp mới đăng ký, biển số, kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ (Trường hợp hồ sơ đầy đủ) Mức độ 2 Mức độ 2
45.Cấp lại đăng ký, biển số Mức độ 2 Mức độ 2
46.Cấp giấy phép xe tập lái Mức độ 2 Mức độ 2
47.Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo Mức độ 2 Mức độ 2
48.Cấp đổi giấy phép xe tập lái Mức độ 2 Mức độ 2
49.Cấp đăng ký, biển số tạm thời Mức độ 2 Mức độ 2
50.Cấp đăng ký, biển số đối với xe máy chuyên dùng chuyển quyền sở hữu (Trường hợp sang tên đổi chủ trong cùng một cơ quan cấp đăng ký, biển số) Mức độ 2 Mức độ 2
51.Cấp đăng ký, biển số đối với xe máy chuyên dùng chuyển quyền sở hữu (Trường hợp sang tên đổi chủ khác cơ quan cấp đăng ký, biển số) Mức độ 2 Mức độ 2
52.Thẩm định thiết kế cải tạo phương tiện giao thông đường bộ Mức độ 2 Mức độ 2
53.Kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường Mức độ 2 Mức độ 2
54.Di chuyển quản lý giấy phép lái (Di chuyển đến) Mức độ 2 Mức độ 2
55.Di chuyển quản lý giấy phép lái (Di chuyển đi) Mức độ 2 Mức độ 2
56.Đổi lại giấy phép lái xe bị hỏng Mức độ 2 Mức độ 2
57.Cấp lại giấy phép lái xe bị đánh dấu vi phạm Luật giao thông, giấy phép lái xe quá hạn bị mất còn hồ sơ gốc và không còn hồ sơ gốc Mức độ 2 Mức độ 2
58.Cấp lại giấy phép lái xe (Đối với trường hợp bị mất giấy phép lái xe còn thời hạn sử dụng và còn đủ hồ sơ gốc, bị mất do động đất, hoả hoạn, bão lụt, bị cướp, trấn lột, mất trộm) Mức độ 2 Mức độ 2
59.Đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp Mức độ 2 Mức độ 2
60.Đổi giấy phép lái xe do ngành công an cấp sau ngày 31/7/1995 Mức độ 2 Mức độ 2
61.Đổi giấy phép lái xe Quân sự do Bộ Quốc phòng cấp cho quân nhân Mức độ 2 Mức độ 2
62.Đổi giấy phép lái xe nước ngoài cấp cho người Việt Nam (đã về nước công tác và làm ăn sinh sống) Mức độ 2 Mức độ 2
63.Đổi giấy phép lái xe cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam Mức độ 2 Mức độ 2
64.Đổi giấy phép lái xe của nước ngoài cấp cho người nước ngoài cư trú, làm việc, học tập dài hạn tại Việt Nam Mức độ 2 Mức độ 2
Giới thiệu dịch vụ tra cứu thủ tục hành chính
Nhằm đáp ứng nhu cầu của công dân, tổ chức trong việc tìm hiểu thông tin về các thủ tục hành chính, dịch vụ công do các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng Hệ thống thông tin thủ tục hành chính, gồm các thủ tục hành chính mức độ 1,2 (Cung cấp các mẫu đơn, tờ khai và cho phép tải về để sử dụng trong các giao dịch hành chính) và dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 (Cho phép người sử dụng điền và gửi trực tiếp các mẫu đơn, tờ khai đến cơ quan cung cấp dịch vụ thông qua môi trường mạng (internet)).

Để tiện cho việc tra cứu, liên hệ khi có nhu cầu của công dân, tổ chức, các hướng dẫn về qui trình, thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến được tổ chức phân theo các khối như: Khối các sở, ban, ngành; khối huyện, thành phố; khối xã, phường, thị trấn. Các hướng dẫn của khối sở, ban, ngành được nhóm theo thẩm quyền giải quyết của từng sở, ngành, đơn vị. Còn các hướng dẫn của khối huyện, thành phố hay khối xã, phường, thị trấn thì được nhóm theo từng lĩnh vực giải quyết.

 
Mọi thông tin góp ý, phản ánh, kiến nghị về Thủ tục hànn chính xin liên hệ:

- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Nội chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa,

- Số 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa;

- Thư điện tử kiemsoat.tthc@thanhhoa.gov.vn

- Số điện thoại đường dây nóng: 0237 3755 756