Sở ban ngành
Sở Giáo dục & Đào tạo
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác
Tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục
Quy chế thi, tuyển sinh
Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
Ban dân tộc
Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn
Sở Công thương
Sở Giao thông vận tải
Sở Kế hoạch đầu tư
Sở Khoa học & Công nghệ
Sở LĐ-TB & XH
Sở Ngoại vụ
Sở Nội vụ
Sở Nông nghiệp & PT nông thôn
Sở Tài chính
Sở Tài nguyên & Môi trường
Sở Thông tin truyền thông
Sở Tư pháp
Sở Văn hoá, thể thao & du lịch
Sở Xây dựng
Sở Y tế
Thanh tra Tỉnh
TTHC cấp huyện
Công thương
Đăng ký kinh doanh
Giáo dục - Đào tạo
Kế hoạch - Tài chính
Lao động - Thương binh và Xã hội
Nội vụ
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Tài nguyên - Môi trường
Thanh tra
Tư pháp
Văn hoá - Thể thao
Xây dựng
Y tế
TTHC cấp xã
Bảo trợ và chăm sóc trẻ em
Bảo trợ xã hội
Cấp Giấy chứng minh nhân dân
Chính sách xã hội
Đăng ký, quản lý cư trú
Đường bộ
Đường thủy nội địa
Gia đình
Giáo dục
Hành chính tư pháp
Hoạt động tín dụng
Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
Người có công
Nông nghiệp
Thủy sản
Tôn giáo
Văn hóa
Vệ sinh an toàn thực phẩm
Xây dựng
Sở Giáo dục & Đào tạo
Lọc thông tin:
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác
1.Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên Trung học phổ thông Mức độ 2 Mức độ 2
2.Công nhận trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2 Mức độ 2
3.Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2 Mức độ 2
4.Công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2 Mức độ 2
5.Giải thể trường trung học phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh, cấp huyện Mức độ 2 Mức độ 2
6.Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh, cấp huyện Mức độ 2 Mức độ 2
7.Sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học Mức độ 2 Mức độ 2
8.Đình chỉ hoạt động trung tâm ngoại ngữ tin học Mức độ 2 Mức độ 2
9.Giải thể hoạt động trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm KTTH-HN, trung tâm ngoại ngữ, tin học Mức độ 2 Mức độ 2
10.Thành lập Trung tâm KTTH - Hướng nghiệp Mức độ 2 Mức độ 2
11.Thành lập Trung tâm ngoại ngữ, tin học ngoài công lập Mức độ 2 Mức độ 2
12.Đăng ký, cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và các chuyên đề bồi dưỡng, cập nhật kiến thức khác...theo chương trình giáo dục thường xuyên Mức độ 2 Mức độ 2
13.Sáp nhập, chia tách Trung tâm giáo giáo dục thường xuyên Mức độ 2 Mức độ 2
14.Đình chỉ hoạt động Trung tâm giáo dục thường xuyên Mức độ 2 Mức độ 2
15.Thành lập Trung tâm giáo dục thường xuyên Mức độ 2 Mức độ 2
16.Giải thể trường Trung cấp Trung cấp chuyên nghiệp Mức độ 2 Mức độ 2
17.Đình chỉ hoạt động trường Trung cấp chuyên nghiệp Mức độ 2 Mức độ 2
18.Sáp nhập, chia tách trường Trung cấp chuyên nghiệp Mức độ 2 Mức độ 2
19.Thành lập trường Trung cấp chuyên nghiệp Mức độ 2 Mức độ 2
20.Giải thể trường Trung học phổ thông Mức độ 2 Mức độ 2
21.Đình chỉ hoạt động trường Trung học phổ thông Mức độ 2 Mức độ 2
22.Sáp nhập, chia tách trường Trung học phổ thông Mức độ 2 Mức độ 2
23.Thành lập trường Trung học phổ thông Mức độ 2 Mức độ 2
Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
1.Cấp giấy xác nhận kết quả thi tốt nghiệp các cấp Mức độ 2 Mức độ 2
2.Cấp bản sao văn bằng chứng chỉ từ sổ gốc Mức độ 2 Mức độ 2
3.Đóng dấu nổi trên văn bằng, chứng chỉ Mức độ 2 Mức độ 2
4.Điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do các trường học, phòng giáo dục, trung tâm khi lập danh sách dự thi hoặc ghi bằng không đúng với hồ sơ gốc của học sinh Mức độ 2 Mức độ 2
5.Cấp lại giấy chứng nhận tốt nghiệp các cấp Mức độ 2 Mức độ 2
6.Điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do cải chính hộ tịch Mức độ 2 Mức độ 2
7.Cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp 10, lớp 11, lớp 12 ở cấp THPT Mức độ 2 Mức độ 2
8.Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp Mức độ 2 Mức độ 2
9.Cấp bằng Tốt nghiệp THPT, Bổ túc THPT Mức độ 2 Mức độ 2
Quy chế thi, tuyển sinh
1.Cử tuyển vào phổ thông dân tộc nội trú Mức độ 2 Mức độ 2
2.Cử tuyển vào đại học, cao đẳng Mức độ 2 Mức độ 2
3.Đăng ký xét tuyển Đại học, cao đẳng Mức độ 2 Mức độ 2
4.Đăng ký dự thi Đại học, cao đẳng Mức độ 2 Mức độ 2
5.Thủ tục tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp THPT Mức độ 2 Mức độ 2
6.Thủ tục tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp THPT Mức độ 2 Mức độ 2
7.Thủ tục xin học lại lớp đầu cấp THPT Mức độ 2 Mức độ 2
8.Thủ tục xin học lại trường khác đối với học sinh Trung học phổ thông Mức độ 2 Mức độ 2
9.Thủ tục chuyển trường ra tỉnh ngoài, từ tỉnh ngoài về đối với học sinh Trung học phổ thông. Mức độ 2 Mức độ 2
10.Thủ tục chuyển trường đối với học sinh Trung học phổ thông trong tỉnh Mức độ 2 Mức độ 2
Tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục
1.Xét tặng nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú Mức độ 2 Mức độ 2
Giới thiệu dịch vụ tra cứu thủ tục hành chính
Nhằm đáp ứng nhu cầu của công dân, tổ chức trong việc tìm hiểu thông tin về các thủ tục hành chính, dịch vụ công do các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng Hệ thống thông tin thủ tục hành chính, gồm các thủ tục hành chính mức độ 1,2 (Cung cấp các mẫu đơn, tờ khai và cho phép tải về để sử dụng trong các giao dịch hành chính)  dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 (Cho phép người sử dụng điền và gửi trực tiếp các mẫu đơn, tờ khai đến cơ quan cung cấp dịch vụ thông qua môi trường mạng (internet)).

Để tiện cho việc tra cứu, liên hệ khi có nhu cầu của công dân, tổ chức, các hướng dẫn về qui trình, thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến được tổ chức phân theo các khối như: Khối các sở, ban, ngành; khối huyện, thành phố; khối xã, phường, thị trấn. Các hướng dẫn của khối sở, ban, ngành được nhóm theo thẩm quyền giải quyết của từng sở, ngành, đơn vị. Còn các hướng dẫn của khối huyện, thành phố hay khối xã, phường, thị trấn thì được nhóm theo từng lĩnh vực giải quyết.

Phần hướng dẫn của mỗi thủ tục hành chính trong chuyên mục này cung cấp đầy đủ các thông tin cơ bản như: Nơi tiếp nhận hồ sơ; thời gian tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả; trình tự, cách thức thực hiện; các lại giấy tờ cần có trong hồ sơ; số lượng hồ sơ; thời gian giải quyết; lệ phí (nếu có); các biểu mẫu; các văn bản pháp lý liên quan v.v...  Đặc biệt, đối với các thủ tục hành chính có các biểu mẫu liên quan, người sử dụng có thể tải về để sử dụng trong các giao dịch hành chính.

Hãy kích chọn các sở, ban, ngành hay các lĩnh vực ở danh mục bên trái để xem chi tiết danh mục các Hướng dẫn qui trình, thủ tục hành chính công trực tuyến mà công dân, tổ chức cần./.


Liên kết nhanh
Quảng cáo