Quận huyện
Lọc thông tin:
Tài nguyên - Môi trường
1.Thu hồi đất đối với trường hợp cá nhân chết hoặc mất tích mà không có người thừa kế (khoản 7 Điều 38 Luật Đất đai năm 2003). Mức độ 2 Mức độ 2
2.Đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất (không áp dụng đối với trường hợp cho thuê, cho thuê lại đất trong khu công nghiệp). Mức độ 2 Mức độ 2
3.Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở phường. Mức độ 2 Mức độ 2
4.Đăng ký nhận quyền sử dụng đất do xử lý hợp đồng thế chấp, bảo lãnh, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất. Mức độ 2 Mức độ 2
5.Xác nhận cam kết bảo vệ môi trường. Mức độ 2 Mức độ 2
6.Thừa kế quyền sử dụng đất. Mức độ 2 Mức độ 2
7.Thu hồi đất đối với các trường hợp người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư tự nguyện trả lại đất (khoản 8 Điều 38 Luật Đất đai). Mức độ 2 Mức độ 2
8.Đăng ký xoá đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất. Mức độ 2 Mức độ 2
9.Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với những hộ đã cấp giấy chứng nhận QSD đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở Mức độ 2 Mức độ 2
10.Tách thửa, hợp thửa theo nhu cầu của người sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Mức độ 2 Mức độ 2
11.Sửa chữa sai sót trong nội dung đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đã đăng ký Mức độ 2 Mức độ 2
12.Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất vùng đệm của rừng đặc dụng, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác đối với hộ gia đình, cá nhân. Mức độ 2 Mức độ 2
13.Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Mức độ 2 Mức độ 2
14.Tặng, cho quyền sử dụng đất. Mức độ 2 Mức độ 2
15.Đăng ký thế chấp, bão lãnh bằng quyền sử dụng đất. Mức độ 2 Mức độ 2
16.Xoá đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất. Mức độ 2 Mức độ 2
17.Chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Mức độ 2 Mức độ 2
18.Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép. Mức độ 2 Mức độ 2
19.Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép. Mức độ 2 Mức độ 2
20.Đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Mức độ 2 Mức độ 2
21.Chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất. Mức độ 2 Mức độ 2
22.Gia hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp; hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được Nhà nước cho thuê đất nông nghiệp. Mức độ 2 Mức độ 2
23.Giao đất trồng cây hàng năm, đất làm muối cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối. Mức độ 2 Mức độ 2
24.Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp, bảo lãnh Mức độ 2 Mức độ 2
25.Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Mức độ 2 Mức độ 2
26.Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất. Mức độ 2 Mức độ 2
27.Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa 2 hộ gia đình, cá nhân. Mức độ 2 Mức độ 2
28.Đăng ký biến động về sử dụng đất do đổi tên, giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên, thay đổi về quyền, thay đổi về nghĩa vụ tài chính. Mức độ 2 Mức độ 2
29.Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại xã, thị trấn. Mức độ 2 Mức độ 2
30.Cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính Mức độ 2 Mức độ 2
31.Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất. Mức độ 2 Mức độ 2
32.Cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mức độ 2 Mức độ 2
Giới thiệu dịch vụ tra cứu thủ tục hành chính
Nhằm đáp ứng nhu cầu của công dân, tổ chức trong việc tìm hiểu thông tin về các thủ tục hành chính, dịch vụ công do các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng Hệ thống thông tin thủ tục hành chính, gồm các thủ tục hành chính mức độ 1,2 (Cung cấp các mẫu đơn, tờ khai và cho phép tải về để sử dụng trong các giao dịch hành chính) và dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 (Cho phép người sử dụng điền và gửi trực tiếp các mẫu đơn, tờ khai đến cơ quan cung cấp dịch vụ thông qua môi trường mạng (internet)).

Để tiện cho việc tra cứu, liên hệ khi có nhu cầu của công dân, tổ chức, các hướng dẫn về qui trình, thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến được tổ chức phân theo các khối như: Khối các sở, ban, ngành; khối huyện, thành phố; khối xã, phường, thị trấn. Các hướng dẫn của khối sở, ban, ngành được nhóm theo thẩm quyền giải quyết của từng sở, ngành, đơn vị. Còn các hướng dẫn của khối huyện, thành phố hay khối xã, phường, thị trấn thì được nhóm theo từng lĩnh vực giải quyết.

 
Mọi thông tin góp ý, phản ánh, kiến nghị về Thủ tục hànn chính xin liên hệ:

- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Nội chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa,

- Số 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa;

- Thư điện tử kiemsoat.tthc@thanhhoa.gov.vn

- Số điện thoại đường dây nóng: 0237 3755 756