Sở ban ngành
Ban dân tộc
Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn
Sở Công thương
Sở Giáo dục & Đào tạo
Sở Giao thông vận tải
Sở Kế hoạch đầu tư
Sở Khoa học & Công nghệ
Sở LĐ-TB & XH
Sở Ngoại vụ
Sở Nội vụ
Sở Nông nghiệp & PT nông thôn
Sở Tài chính
Sở Tài nguyên & Môi trường
Sở Thông tin truyền thông
Sở Tư pháp
Sở Văn hoá, thể thao & du lịch
Sở Xây dựng
Sở Y tế
Thanh tra Tỉnh
TTHC cấp huyện
Công thương
Đăng ký kinh doanh
Giáo dục - Đào tạo
Kế hoạch - Tài chính
Lao động - Thương binh và Xã hội
Nội vụ
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Tài nguyên - Môi trường
Thanh tra
Tư pháp
Văn hoá - Thể thao
Xây dựng
Y tế
TTHC cấp xã
Bảo trợ và chăm sóc trẻ em
Bảo trợ xã hội
Cấp Giấy chứng minh nhân dân
Chính sách xã hội
Đăng ký, quản lý cư trú
Đường bộ
Đường thủy nội địa
Gia đình
Giáo dục
Hành chính tư pháp
Hoạt động tín dụng
Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
Người có công
Nông nghiệp
Thủy sản
Tôn giáo
Văn hóa
Vệ sinh an toàn thực phẩm
Xây dựng
Quận huyện
Lọc thông tin:
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
1.Cấp bù thuỷ lợi phí không thuộc hệ thống thuỷ nông. Mức độ 2 Mức độ 2
2.Hỗ trợ xây dựng kiên cố hoá kênh mương nội đồng Mức độ 2 Mức độ 2
3.Cấp bù thuỷ lợi phí Mức độ 2 Mức độ 2
4.Thẩm định thiết kế cơ sở công trình thuỷ lợi, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Mức độ 2 Mức độ 2
5.Giao rừng cho Hộ gia đình, cá nhân. Mức độ 2 Mức độ 2
6.Cho thuê rừng đối với Hộ gia đình, cá nhân Mức độ 2 Mức độ 2
7.Cấp phép tỉa thưa, khai thác rừng trồng Mức độ 2 Mức độ 2
8.Cấp phép khai thác gỗ và lâm sản Mức độ 2 Mức độ 2
9.Hỗ trợ trồng rừng sau đầu tư đối với hộ gia đình Mức độ 2 Mức độ 2
10.Hỗ trợ đầu tư vườn ươm giống lâm nghiệp Mức độ 2 Mức độ 2
11.Thu hồi rừng đối với các trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 26 Luật bảo vệ và phát triển rừng và khoản 2 Điều 26 NĐ số 23/2006/NĐ-CP thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (trường hợp thu hồi rừng để thực hiện dự án đầu tư) Mức độ 2 Mức độ 2
12.Thu hồi rừng đối với các trường hợp quy định tại điểm e, g, h và điểm i khoản 1 Điều 26 Luật bảo vệ và phát triển rừng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân trong nước, cộng đồng dân cư thôn) Mức độ 2 Mức độ 2
13.Thủ tục đóng búa Kiểm lâm Mức độ 2 Mức độ 2
14.Thủ tục thẩm định và phê duyệt phương án phòng cháy, chữa cháy rừng Mức độ 2 Mức độ 2
15.Thủ tục nhập xưởng, xuất xưởng lâm sản Mức độ 2 Mức độ 2
16.Thủ tục kiểm tra việc khai thác lâm sản Mức độ 2 Mức độ 2
17.Thủ tục cấp phép vận chuyển lâm sản Mức độ 2 Mức độ 2
18.Cấp phép khai thác gỗ rừng trồng, gỗ vườn nhà Mức độ 2 Mức độ 2
19.Cấp phép khai thác gỗ tận thu, tận dụng rừng tự nhiên của hộ gia đình, cá nhân Mức độ 2 Mức độ 2
20.Cấp phép khai thác gỗ làm nhà ở cho hộ gia đình Mức độ 2 Mức độ 2
21.Quyết định cấp phép tỉa thưa rừng trồng (Rừng trồng của hộ gia đình, cá nhân bằng nguồn vốn ngân sách hoặc nguồn vốn viện trợ) Mức độ 2 Mức độ 2
22.Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép tận thu gỗ nằm trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên của hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn. Mức độ 2 Mức độ 2
23.Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác tận dụng gỗ trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên của các hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn. Mức độ 2 Mức độ 2
24.Thẩm định và phê duyệt phương án điều chế rừng đơn giản cho các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư Mức độ 2 Mức độ 2
25.Hỗ trợ đầu tư trồng rừng đối với hộ gia đình (hỗ trợ trước) Mức độ 2 Mức độ 2
26.Cấp chứng chỉ chất lượng giống đối với bò đực giống sử dụng để phối giống trực tiếp nuôi tại cơ sở chăn nuôi Mức độ 2 Mức độ 2
27.Cấp chứng chỉ chất lượng giống đối với lợn đực giống sử dụng để phối giống trực tiếp nuôi tại hộ gia đình Mức độ 2 Mức độ 2
28.Kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển trong tỉnh Mức độ 2 Mức độ 2
29.Kiểm dịch động vật vận chuyển trong tỉnh Mức độ 2 Mức độ 2
Giới thiệu dịch vụ tra cứu thủ tục hành chính
Nhằm đáp ứng nhu cầu của công dân, tổ chức trong việc tìm hiểu thông tin về các thủ tục hành chính, dịch vụ công do các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện, Ban biên tập Website tỉnh phối hợp với Tổ công tác Đề án 30 tỉnh và các cơ quan ban ngành của tỉnh xây dựng chuyên mục "Thủ tục Hành chính" trên Website với 1811 thủ tục, dịch vụ hành chính công trực tuyến. Trong đó: có 1772 thủ tục, dịch vụ hành chính công trực tuyến mức hai (Cung cấp các mẫu đơn, tờ khai và cho phép tải về để sử dụng trong các giao dịch hành chính) và 39 thủ tục, dịch vụ hành chính công trực tuyến mức ba (Cho phép người sử dụng điền và gửi trực tiếp các mẫu đơn, tờ khai đến cơ quan cung cấp dịch vụ thông qua môi trường mạng (internet)).

Để tiện cho việc tra cứu, liên hệ khi có nhu cầu của công dân, tổ chức, các hướng dẫn về qui trình, thủ tục hành chính, dịch vụ công được tổ chức phân theo các khối như: Khối các sở, ban, ngành; khối huyện, thành phố; khối xã, phường, thị trấn. Các hướng dẫn của khối sở, ban, ngành được nhóm theo thẩm quyền giải quyết của từng sở, ngành, đơn vị. Còn các hướng dẫn của khối huyện, thành phố hay khối xã, phường, thị trấn thì được nhóm theo từng lĩnh vực giải quyết.

Phần hướng dẫn của mỗi thủ tục hành chính trong chuyên mục này cung cấp đầy đủ các thông tin cơ bản như: Nơi tiếp nhận hồ sơ; thời gian tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả; trình tự, cách thức thực hiện; các lại giấy tờ cần có trong hồ sơ; số lượng hồ sơ; thời gian giải quyết; lệ phí (nếu có); các biểu mẫu; các văn bản pháp lý liên quan v.v...  Đặc biệt, đối với các thủ tục hành chính có các biểu mẫu liên quan, người sử dụng có thể tải về để sử dụng trong các giao dịch hành chính.

Hãy kích chọn các sở, ban, ngành hay các lĩnh vực ở danh mục bên trái để xem chi tiết danh mục các Hướng dẫn qui trình, thủ tục hành chính công trực tuyến mà công dân, tổ chức cần./.


Tin tiêu điểm
    Liên kết nhanh
    Quảng cáo