Quận huyện
Lọc thông tin:
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
1.Cấp bù thuỷ lợi phí không thuộc hệ thống thuỷ nông. Mức độ 2 Mức độ 2
2.Hỗ trợ xây dựng kiên cố hoá kênh mương nội đồng Mức độ 2 Mức độ 2
3.Cấp bù thuỷ lợi phí Mức độ 2 Mức độ 2
4.Thẩm định thiết kế cơ sở công trình thuỷ lợi, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Mức độ 2 Mức độ 2
5.Giao rừng cho Hộ gia đình, cá nhân. Mức độ 2 Mức độ 2
6.Cho thuê rừng đối với Hộ gia đình, cá nhân Mức độ 2 Mức độ 2
7.Cấp phép tỉa thưa, khai thác rừng trồng Mức độ 2 Mức độ 2
8.Cấp phép khai thác gỗ và lâm sản Mức độ 2 Mức độ 2
9.Hỗ trợ trồng rừng sau đầu tư đối với hộ gia đình Mức độ 2 Mức độ 2
10.Hỗ trợ đầu tư vườn ươm giống lâm nghiệp Mức độ 2 Mức độ 2
11.Thu hồi rừng đối với các trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 26 Luật bảo vệ và phát triển rừng và khoản 2 Điều 26 NĐ số 23/2006/NĐ-CP thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (trường hợp thu hồi rừng để thực hiện dự án đầu tư) Mức độ 2 Mức độ 2
12.Thu hồi rừng đối với các trường hợp quy định tại điểm e, g, h và điểm i khoản 1 Điều 26 Luật bảo vệ và phát triển rừng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân trong nước, cộng đồng dân cư thôn) Mức độ 2 Mức độ 2
13.Thủ tục đóng búa Kiểm lâm Mức độ 2 Mức độ 2
14.Thủ tục thẩm định và phê duyệt phương án phòng cháy, chữa cháy rừng Mức độ 2 Mức độ 2
15.Thủ tục nhập xưởng, xuất xưởng lâm sản Mức độ 2 Mức độ 2
16.Thủ tục kiểm tra việc khai thác lâm sản Mức độ 2 Mức độ 2
17.Thủ tục cấp phép vận chuyển lâm sản Mức độ 2 Mức độ 2
18.Cấp phép khai thác gỗ rừng trồng, gỗ vườn nhà Mức độ 2 Mức độ 2
19.Cấp phép khai thác gỗ tận thu, tận dụng rừng tự nhiên của hộ gia đình, cá nhân Mức độ 2 Mức độ 2
20.Cấp phép khai thác gỗ làm nhà ở cho hộ gia đình Mức độ 2 Mức độ 2
21.Quyết định cấp phép tỉa thưa rừng trồng (Rừng trồng của hộ gia đình, cá nhân bằng nguồn vốn ngân sách hoặc nguồn vốn viện trợ) Mức độ 2 Mức độ 2
22.Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép tận thu gỗ nằm trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên của hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn. Mức độ 2 Mức độ 2
23.Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác tận dụng gỗ trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên của các hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn. Mức độ 2 Mức độ 2
24.Thẩm định và phê duyệt phương án điều chế rừng đơn giản cho các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư Mức độ 2 Mức độ 2
25.Hỗ trợ đầu tư trồng rừng đối với hộ gia đình (hỗ trợ trước) Mức độ 2 Mức độ 2
26.Cấp chứng chỉ chất lượng giống đối với bò đực giống sử dụng để phối giống trực tiếp nuôi tại cơ sở chăn nuôi Mức độ 2 Mức độ 2
27.Cấp chứng chỉ chất lượng giống đối với lợn đực giống sử dụng để phối giống trực tiếp nuôi tại hộ gia đình Mức độ 2 Mức độ 2
28.Kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển trong tỉnh Mức độ 2 Mức độ 2
29.Kiểm dịch động vật vận chuyển trong tỉnh Mức độ 2 Mức độ 2
Giới thiệu dịch vụ tra cứu thủ tục hành chính
Nhằm đáp ứng nhu cầu của công dân, tổ chức trong việc tìm hiểu thông tin về các thủ tục hành chính, dịch vụ công do các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng Hệ thống thông tin thủ tục hành chính, gồm các thủ tục hành chính mức độ 1,2 (Cung cấp các mẫu đơn, tờ khai và cho phép tải về để sử dụng trong các giao dịch hành chính) và dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 (Cho phép người sử dụng điền và gửi trực tiếp các mẫu đơn, tờ khai đến cơ quan cung cấp dịch vụ thông qua môi trường mạng (internet)).

Để tiện cho việc tra cứu, liên hệ khi có nhu cầu của công dân, tổ chức, các hướng dẫn về qui trình, thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến được tổ chức phân theo các khối như: Khối các sở, ban, ngành; khối huyện, thành phố; khối xã, phường, thị trấn. Các hướng dẫn của khối sở, ban, ngành được nhóm theo thẩm quyền giải quyết của từng sở, ngành, đơn vị. Còn các hướng dẫn của khối huyện, thành phố hay khối xã, phường, thị trấn thì được nhóm theo từng lĩnh vực giải quyết.

 
Mọi thông tin góp ý, phản ánh, kiến nghị về Thủ tục hànn chính xin liên hệ:

- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Nội chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa,

- Số 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa;

- Thư điện tử kiemsoat.tthc@thanhhoa.gov.vn

- Số điện thoại đường dây nóng: 0237 3755 756