Sở ban ngành
Ban dân tộc
Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn
Sở Công thương
Sở Giáo dục & Đào tạo
Sở Giao thông vận tải
Sở Kế hoạch đầu tư
Sở Khoa học & Công nghệ
Sở LĐ-TB & XH
Sở Ngoại vụ
Sở Nội vụ
Sở Nông nghiệp & PT nông thôn
Sở Tài chính
Sở Tài nguyên & Môi trường
Sở Thông tin truyền thông
Sở Tư pháp
Sở Văn hoá, thể thao & du lịch
Sở Xây dựng
Sở Y tế
Thanh tra Tỉnh
TTHC cấp huyện
Công thương
Đăng ký kinh doanh
Giáo dục - Đào tạo
Kế hoạch - Tài chính
Lao động - Thương binh và Xã hội
Nội vụ
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Tài nguyên - Môi trường
Thanh tra
Tư pháp
Văn hoá - Thể thao
Xây dựng
Y tế
TTHC cấp xã
Bảo trợ và chăm sóc trẻ em
Bảo trợ xã hội
Cấp Giấy chứng minh nhân dân
Chính sách xã hội
Đăng ký, quản lý cư trú
Đường bộ
Đường thủy nội địa
Gia đình
Giáo dục
Hành chính tư pháp
Hoạt động tín dụng
Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
Người có công
Nông nghiệp
Thủy sản
Tôn giáo
Văn hóa
Vệ sinh an toàn thực phẩm
Xây dựng
Quận huyện
Lọc thông tin:
Giáo dục - Đào tạo
1.Sát nhập, chia, tách trường Mầm non theo loại hình dân lập. Mức độ 2 Mức độ 2
2.Thành lập trường Mầm non theo loại hình dân lập. Mức độ 2 Mức độ 2
3.Cấp bản sao văn bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở Mức độ 2 Mức độ 2
4.Giải thể trường Tiểu học theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức thành lập trường Mức độ 2 Mức độ 2
5.Sát nhập, chia tách trường Trung học cơ sở tư thục Mức độ 2 Mức độ 2
6.Sát nhập, chia tách trường Tiểu học tư thục Mức độ 2 Mức độ 2
7.Sát nhập, chia, tách trường Mầm non tư thục. Mức độ 2 Mức độ 2
8.Thành lập trường Trung học cơ sở tư thục. Mức độ 2 Mức độ 2
9.Thành lập Trường Tiểu học tư thục. Mức độ 2 Mức độ 2
10.Thành lập trường Mầm non theo loại hình tư thục Mức độ 2 Mức độ 2
11.Tuyển sinh vào trường nội trú huyện Mức độ 2 Mức độ 2
12.Đăng kí học theo chế độ cử tuyển Mức độ 2 Mức độ 2
13.Giải thể trường Trung học cơ sở Mức độ 2 Mức độ 2
14.Giải thể trường Tiểu học Mức độ 2 Mức độ 2
15.Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn Mức độ 2 Mức độ 2
16.Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn Mức độ 2 Mức độ 2
17.Tiếp nhận học sinh nước ngoài cấp THCS Mức độ 2 Mức độ 2
18.Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp THCS Mức độ 2 Mức độ 2
19.Đình chỉ hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn Mức độ 2 Mức độ 2
20.Đình chỉ hoạt động của trường Tiểu học Mức độ 2 Mức độ 2
21.Đình chỉ hoạt động của trường Trung học cơ sở Mức độ 2 Mức độ 2
22.Đình chỉ hoạt động của trường Mầm non Mức độ 2 Mức độ 2
23.Chuyển trường đối với học sinh THCS Mức độ 2 Mức độ 2
24.Công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở Mức độ 2 Mức độ 2
Giới thiệu dịch vụ tra cứu thủ tục hành chính
Nhằm đáp ứng nhu cầu của công dân, tổ chức trong việc tìm hiểu thông tin về các thủ tục hành chính, dịch vụ công do các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng Hệ thống thông tin thủ tục hành chính, gồm các thủ tục hành chính mức độ 1,2 (Cung cấp các mẫu đơn, tờ khai và cho phép tải về để sử dụng trong các giao dịch hành chính)  dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 (Cho phép người sử dụng điền và gửi trực tiếp các mẫu đơn, tờ khai đến cơ quan cung cấp dịch vụ thông qua môi trường mạng (internet)).

Để tiện cho việc tra cứu, liên hệ khi có nhu cầu của công dân, tổ chức, các hướng dẫn về qui trình, thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến được tổ chức phân theo các khối như: Khối các sở, ban, ngành; khối huyện, thành phố; khối xã, phường, thị trấn. Các hướng dẫn của khối sở, ban, ngành được nhóm theo thẩm quyền giải quyết của từng sở, ngành, đơn vị. Còn các hướng dẫn của khối huyện, thành phố hay khối xã, phường, thị trấn thì được nhóm theo từng lĩnh vực giải quyết.

Phần hướng dẫn của mỗi thủ tục hành chính trong chuyên mục này cung cấp đầy đủ các thông tin cơ bản như: Nơi tiếp nhận hồ sơ; thời gian tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả; trình tự, cách thức thực hiện; các lại giấy tờ cần có trong hồ sơ; số lượng hồ sơ; thời gian giải quyết; lệ phí (nếu có); các biểu mẫu; các văn bản pháp lý liên quan v.v...  Đặc biệt, đối với các thủ tục hành chính có các biểu mẫu liên quan, người sử dụng có thể tải về để sử dụng trong các giao dịch hành chính.

Hãy kích chọn các sở, ban, ngành hay các lĩnh vực ở danh mục bên trái để xem chi tiết danh mục các Hướng dẫn qui trình, thủ tục hành chính công trực tuyến mà công dân, tổ chức cần./.


Liên kết nhanh
Quảng cáo