Quận huyện
Lọc thông tin:
Giáo dục - Đào tạo
1.Sát nhập, chia, tách trường Mầm non theo loại hình dân lập. Mức độ 2 Mức độ 2
2.Thành lập trường Mầm non theo loại hình dân lập. Mức độ 2 Mức độ 2
3.Cấp bản sao văn bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở Mức độ 2 Mức độ 2
4.Giải thể trường Tiểu học theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức thành lập trường Mức độ 2 Mức độ 2
5.Sát nhập, chia tách trường Trung học cơ sở tư thục Mức độ 2 Mức độ 2
6.Sát nhập, chia tách trường Tiểu học tư thục Mức độ 2 Mức độ 2
7.Sát nhập, chia, tách trường Mầm non tư thục. Mức độ 2 Mức độ 2
8.Thành lập trường Trung học cơ sở tư thục. Mức độ 2 Mức độ 2
9.Thành lập Trường Tiểu học tư thục. Mức độ 2 Mức độ 2
10.Thành lập trường Mầm non theo loại hình tư thục Mức độ 2 Mức độ 2
11.Tuyển sinh vào trường nội trú huyện Mức độ 2 Mức độ 2
12.Đăng kí học theo chế độ cử tuyển Mức độ 2 Mức độ 2
13.Giải thể trường Trung học cơ sở Mức độ 2 Mức độ 2
14.Giải thể trường Tiểu học Mức độ 2 Mức độ 2
15.Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn Mức độ 2 Mức độ 2
16.Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn Mức độ 2 Mức độ 2
17.Tiếp nhận học sinh nước ngoài cấp THCS Mức độ 2 Mức độ 2
18.Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp THCS Mức độ 2 Mức độ 2
19.Đình chỉ hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn Mức độ 2 Mức độ 2
20.Đình chỉ hoạt động của trường Tiểu học Mức độ 2 Mức độ 2
21.Đình chỉ hoạt động của trường Trung học cơ sở Mức độ 2 Mức độ 2
22.Đình chỉ hoạt động của trường Mầm non Mức độ 2 Mức độ 2
23.Chuyển trường đối với học sinh THCS Mức độ 2 Mức độ 2
24.Công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở Mức độ 2 Mức độ 2
Giới thiệu dịch vụ tra cứu thủ tục hành chính
Nhằm đáp ứng nhu cầu của công dân, tổ chức trong việc tìm hiểu thông tin về các thủ tục hành chính, dịch vụ công do các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng Hệ thống thông tin thủ tục hành chính, gồm các thủ tục hành chính mức độ 1,2 (Cung cấp các mẫu đơn, tờ khai và cho phép tải về để sử dụng trong các giao dịch hành chính) và dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 (Cho phép người sử dụng điền và gửi trực tiếp các mẫu đơn, tờ khai đến cơ quan cung cấp dịch vụ thông qua môi trường mạng (internet)).

Để tiện cho việc tra cứu, liên hệ khi có nhu cầu của công dân, tổ chức, các hướng dẫn về qui trình, thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến được tổ chức phân theo các khối như: Khối các sở, ban, ngành; khối huyện, thành phố; khối xã, phường, thị trấn. Các hướng dẫn của khối sở, ban, ngành được nhóm theo thẩm quyền giải quyết của từng sở, ngành, đơn vị. Còn các hướng dẫn của khối huyện, thành phố hay khối xã, phường, thị trấn thì được nhóm theo từng lĩnh vực giải quyết.

 
Mọi thông tin góp ý, phản ánh, kiến nghị về Thủ tục hànn chính xin liên hệ:

- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Nội chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa,

- Số 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa;

- Thư điện tử kiemsoat.tthc@thanhhoa.gov.vn

- Số điện thoại đường dây nóng: 0237 3755 756