Quận huyện
Lọc thông tin:
Công thương
1.Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình cơ khí, luyện kim. Mức độ 2 Mức độ 2
2.Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoảng sản. Mức độ 2 Mức độ 2
3.Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình Dầu khí (bao gồm cả xăng dầu và khí dầu hoá lỏng) Mức độ 2 Mức độ 2
4.Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác. Mức độ 2 Mức độ 2
5.Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình Hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp. Mức độ 2 Mức độ 2
6.Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình Điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo. Mức độ 2 Mức độ 2
7.Phê duyệt Nội quy chợ của các chợ loại 2 và 3. Mức độ 2 Mức độ 2
8.Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu. Mức độ 2 Mức độ 2
9.Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công cho tổ chức, cá nhân (mục đích kinh doanh). Mức độ 2 Mức độ 2
10.Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công cho tổ chức, cá nhân thuộc làng nghề (mục đích kinh doanh). Mức độ 2 Mức độ 2
11.Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) thuốc lá Mức độ 2 Mức độ 2
12.Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) thuốc lá Mức độ 2 Mức độ 2
13.Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) thuốc lá Mức độ 2 Mức độ 2
Giới thiệu dịch vụ tra cứu thủ tục hành chính
Nhằm đáp ứng nhu cầu của công dân, tổ chức trong việc tìm hiểu thông tin về các thủ tục hành chính, dịch vụ công do các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng Hệ thống thông tin thủ tục hành chính, gồm các thủ tục hành chính mức độ 1,2 (Cung cấp các mẫu đơn, tờ khai và cho phép tải về để sử dụng trong các giao dịch hành chính) và dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 (Cho phép người sử dụng điền và gửi trực tiếp các mẫu đơn, tờ khai đến cơ quan cung cấp dịch vụ thông qua môi trường mạng (internet)).

Để tiện cho việc tra cứu, liên hệ khi có nhu cầu của công dân, tổ chức, các hướng dẫn về qui trình, thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến được tổ chức phân theo các khối như: Khối các sở, ban, ngành; khối huyện, thành phố; khối xã, phường, thị trấn. Các hướng dẫn của khối sở, ban, ngành được nhóm theo thẩm quyền giải quyết của từng sở, ngành, đơn vị. Còn các hướng dẫn của khối huyện, thành phố hay khối xã, phường, thị trấn thì được nhóm theo từng lĩnh vực giải quyết.

 
Mọi thông tin góp ý, phản ánh, kiến nghị về Thủ tục hànn chính xin liên hệ:

- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Nội chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa,

- Số 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa;

- Thư điện tử kiemsoat.tthc@thanhhoa.gov.vn

- Số điện thoại đường dây nóng: 0237 3755 756