Sở ban ngành
Ban dân tộc
Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn
Sở Công thương
Sở Giáo dục & Đào tạo
Sở Giao thông vận tải
Sở Kế hoạch đầu tư
Sở Khoa học & Công nghệ
Sở LĐ-TB & XH
Sở Ngoại vụ
Sở Nội vụ
Sở Nông nghiệp & PT nông thôn
Sở Tài chính
Sở Tài nguyên & Môi trường
Sở Thông tin truyền thông
Sở Tư pháp
Sở Văn hoá, thể thao & du lịch
Sở Xây dựng
Sở Y tế
Thanh tra Tỉnh
TTHC cấp huyện
Công thương
Đăng ký kinh doanh
Giáo dục - Đào tạo
Kế hoạch - Tài chính
Lao động - Thương binh và Xã hội
Nội vụ
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Tài nguyên - Môi trường
Thanh tra
Tư pháp
Văn hoá - Thể thao
Xây dựng
Y tế
TTHC cấp xã
Bảo trợ và chăm sóc trẻ em
Bảo trợ xã hội
Cấp Giấy chứng minh nhân dân
Chính sách xã hội
Đăng ký, quản lý cư trú
Đường bộ
Đường thủy nội địa
Gia đình
Giáo dục
Hành chính tư pháp
Hoạt động tín dụng
Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
Người có công
Nông nghiệp
Thủy sản
Tôn giáo
Văn hóa
Vệ sinh an toàn thực phẩm
Xây dựng
Cấp giấy phép thành lập và hoạt động đối với các cơ sở TDTT ngoài công lập
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:
Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định.
 Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:
a) Địa điểm thực hiện:
Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hoá, số 101 Nguyễn Trãi, phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa.
b) Thời gian:
Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày lễ, tết)
c) Trình tự thực hiện:
Khi đến nộp hồ sơ, tổ chức, cá nhân xin giấy phép phải xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc các giấy tờ tùy thân hợp lệ.
+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, công chức tiếp nhận hồ sơ viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
Bước 3: Xử lý hồ sơ:
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ tới phòng Nghiệp vụ Thể dục - thể thao, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thẩm định hồ sơ.
- Sau khi thẩm định hồ sơ, nếu hợp lệ phòng Nghiệp vụ Thể dục - thể thao lập hồ sơ báo cáo kết quả thẩm định, tham mưu văn bản trình Giám đốc Sở ký, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, cấp giấy phép.
- Sau khi nhận kết quả từ Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Phòng Nghiệp vụ Thể dục - thể thao gửi kết quả về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả .
Bước 4. Trả kết quả:
a) Địa điểm thực hiện:
Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hoá, số 101 Nguyễn Trãi, phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa.
b) Thời gian:
Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày Lễ, Tết).
c) Trình tự thực hiện:
Công chức trả kết quả kiểm tra giấy hẹn, yêu cầu người đến nhận giấy phép ký nhận vào sổ theo dõi, trao giấy phép cho người đến nhận.
2. Cách thức thực hiện:
- Trùc tiÕp t¹i trô së Së V¨n hãa, ThÓ thao vµ Du lÞch tØnh Thanh Ho¸ sè 101 NguyÔn Tr·i, ph­êng Ba §×nh, thµnh phè Thanh Ho¸ 20 ngày
- UBND tỉnh Thanh Hóa 10 ngày.
3. Hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động đối với các cơ sở TDTT ngoài công lập (Không mẫu, 02 bản chính).
- Kế hoạch hoạt động của cơ sở TDTT ngoài công lập(Không mẫu, 02 bản chính).
- Báo cáo tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện hoạt động cơ sở TDTT ngoài công lập (Không mẫu, 02 bản chính).
- Quyết định thành lập ban chủ nhiệm hoặc hội đồng quản trị của cơ sở TDTT ngoài công lập (02 bản sao chứng thực).
- Danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu của cơ sở TDTT ngoài công lập (Không mẫu, 02 bản chính)..
- Giấy chứng nhận tiền ký quỹ (mức ký quỹ 01 tỷ đồng Việt Nam trở lên ký theo quy định của Ngân hàng Nhà nước sau khi thống nhất với Bộ Tài chính và cơ quan quản lý nhà nước về TDTT Trung ương (02 bản sao chứng thực).
b) Số lượng hồ sơ:     (02) bộ
4. Thời hạn giải quyết:
30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trừ các ngày Lễ, Tết)
5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch Uû ban Nh©n d©n tỉnh Thanh Hóa.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tØnh Thanh Hóa.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có):
6. Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức
7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
8. Phí, lệ phí: Không
9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:Giấy phép
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính:
- Kế hoạch hoạt động của cơ sở TDTT ngoài công lập.
- Báo cáo tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện hoạt động cơ sở TDTT ngoài công lập.
- Danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động.
11. Căn cứ pháp lý của Thủ tục hành chính:
Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, dạy nghề, văn hóa, thể thao và môi trường.
Nghị định này có hiệu lực sau 15 nagỳ kể từ ngày đăng công báo.
Bạn phải đăng nhập trước khi gửi góp ý cho thủ tục
Bạn phải đăng nhập trước khi bình chọn cho thủ tục
Liên kết nhanh
Quảng cáo
Số lượt truy cập
Đã truy cập: 331922
Đang truy cập: 1