Sở ban ngành
Ban dân tộc
Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn
Sở Công thương
Sở Giáo dục & Đào tạo
Sở Giao thông vận tải
Sở Kế hoạch đầu tư
Sở Khoa học & Công nghệ
Sở LĐ-TB & XH
Sở Ngoại vụ
Sở Nội vụ
Sở Nông nghiệp & PT nông thôn
Sở Tài chính
Sở Tài nguyên & Môi trường
Sở Thông tin truyền thông
Sở Tư pháp
Sở Văn hoá, thể thao & du lịch
Sở Xây dựng
Sở Y tế
Thanh tra Tỉnh
TTHC cấp huyện
Công thương
Đăng ký kinh doanh
Giáo dục - Đào tạo
Kế hoạch - Tài chính
Lao động - Thương binh và Xã hội
Nội vụ
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Tài nguyên - Môi trường
Thanh tra
Tư pháp
Văn hoá - Thể thao
Xây dựng
Y tế
TTHC cấp xã
Bảo trợ và chăm sóc trẻ em
Bảo trợ xã hội
Cấp Giấy chứng minh nhân dân
Chính sách xã hội
Đăng ký, quản lý cư trú
Đường bộ
Đường thủy nội địa
Gia đình
Giáo dục
Hành chính tư pháp
Hoạt động tín dụng
Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
Người có công
Nông nghiệp
Thủy sản
Tôn giáo
Văn hóa
Vệ sinh an toàn thực phẩm
Xây dựng
Đăng ký xoá đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất.
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:
Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định.
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:
a. Địa điểm tiếp nhận:
Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND thị xã, thành phố hoặc UBND xã, thị trấn.
b. Thời gian tiếp nhận:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).
c. Trình tự tiếp nhận:
Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ, nếu:
- Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết Phiếu hẹn ngày trả kết quả.
- Hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hoàn chỉnh theo quy định
Bước 3. Xử lý hồ sơ:
Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND thị xã, thành phố hoặc UBND xã, thị trấn, kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ trả nợ của người xin xoá đăng ký thế chấp, xoá đăng ký bảo lãnh, nếu:
+ Đủ điều kiện thì thực hiện việc xoá đăng ký thế chấp, xoá đăng ký bảo lãnh trong hồ sơ địa chính và chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
+ Không đủ điều kiện trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do chuyển cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND thị xã, thành phốhoặc UBND xã, thị trấn để trả cho người nộp hồ sơ.
Bước 4. Trả kết quả:
a. Địa điểm trả:
Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND thị xã, thành phố hoặc UBND xã, thị trấn.
b. Thời gian trả:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).
c. Trình tự trả:
- Người nộp hồ sơ nộp lại Phiếu hẹn.
- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huộc Văn phòng HĐND và UBND thị xã, thành phố hoặc UBND xã, thị trấn: Trả Giấy chứng nhận QSD đất đã xoá đăng ký thế chấp, bão lãnh cho người nộp hồ sơ.
2. Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại UBND thị xã, thành phố hoặc UBND xã, thị trấn.
3. Hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn yêu cầu xoá đăng ký thế chấp, bảo lãnh; văn bản uỷ quyền (nếu có) (02 bản chính, theo mẫu).
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. (01 bản chính).
- Xác nhận của bên nhận thế chấp, bảo lãnh về việc đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ trong hợp đồng thế chấp, hợp đồng bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất hoặc bản xác nhận của bên nhận thế chấp, bảo lãnh về việc đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ (01 bản chính).
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
4. Thời hạn giải quyết
- Không quá 05 ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND thị xã, thành phố.
- Không quá 08 ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ sơ tại UBND xã, thị trấn.
5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thị xã, thành phố.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND xã, thị trấn.
6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.                                                      
7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn yêu cầu xoá đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất (mẫu số: 04/XĐK).
8. Phí, lệ phí:
- Lệ phí chứng nhận thay đổi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: khu vực thị xã, thành phố là 15.000 đồng/lần; khu vực các huyện là 5.000đồng/lần.
9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính:
- Nghĩa vụ được bảo đảm bằng thế chấp, bảo lãnh đã được thực hiện;
- Việc thế chấp, bảo lãnh được hủy bỏ hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác;
- Hợp đồng thế chấp, bảo lãnh bị chấm dứt theo bản án, quyết định của Toà án;
- Tài sản thế chấp, bảo lãnh đã được xử lý theo quy định của pháp luật;
- Theo thỏa thuận của các bên.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 10/12/2003 của Quốc hội khóa 11;
- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủvề thi hành Luật Đất đai;
- Thông tư Liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-TNMT ngày 16/6/2005 giữa Bộ Tư pháp – Bộ Tài nguyên-Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;
- Nghị quyết số 76/2007/NQ-HĐND ngày 25/7/2007 của HĐND tỉnh Thanh Hoá, Khoá XV, Kỳ họp thứ 8 về các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh;
 - Quyết định số 2429/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh Thanh Hóa quy định các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh;

Tải tệp tin
Bạn phải đăng nhập trước khi gửi góp ý cho thủ tục
Bạn phải đăng nhập trước khi bình chọn cho thủ tục
Liên kết nhanh
Quảng cáo
Số lượt truy cập
Đã truy cập: 345170
Đang truy cập: 1