Sở ban ngành
Ban dân tộc
Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn
Sở Công thương
Sở Giáo dục & Đào tạo
Sở Giao thông vận tải
Sở Kế hoạch đầu tư
Sở Khoa học & Công nghệ
Sở LĐ-TB & XH
Sở Ngoại vụ
Sở Nội vụ
Sở Nông nghiệp & PT nông thôn
Sở Tài chính
Sở Tài nguyên & Môi trường
Sở Thông tin truyền thông
Sở Tư pháp
Sở Văn hoá, thể thao & du lịch
Sở Xây dựng
Sở Y tế
Thanh tra Tỉnh
TTHC cấp huyện
Công thương
Đăng ký kinh doanh
Giáo dục - Đào tạo
Kế hoạch - Tài chính
Lao động - Thương binh và Xã hội
Nội vụ
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Tài nguyên - Môi trường
Thanh tra
Tư pháp
Văn hoá - Thể thao
Xây dựng
Y tế
TTHC cấp xã
Bảo trợ và chăm sóc trẻ em
Bảo trợ xã hội
Cấp Giấy chứng minh nhân dân
Chính sách xã hội
Đăng ký, quản lý cư trú
Đường bộ
Đường thủy nội địa
Gia đình
Giáo dục
Hành chính tư pháp
Hoạt động tín dụng
Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
Người có công
Nông nghiệp
Thủy sản
Tôn giáo
Văn hóa
Vệ sinh an toàn thực phẩm
Xây dựng
Tiếp nhận công bố hợp quy
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Trình tự thực hiện
Bước 1. ChuÈn bÞ hå s¬.
 Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo đúng quy định đã được công khai
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:
a. Địa điểm:  Tại phòng Tổng hợp kế hoạch hành chính, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, địa chỉ: 15 Hạc Thành, thành phố Thanh Hoá;
b. Thời gian: Theo giờ hành chính, từ thứ 2 ¸ thứ 6 trừ ngày lễ, tết, ngày nghỉ;
           + Mùa hè: (Buổi sáng: 07h00 - 11h30; Buổi chiều: 13h30 - 17h00)
           + Mùa đông: (Buổi sáng: 07h30 - 12h00;Buổi chiều: 13h00 - 16h30)
c. Trình tự: Chuyên viên phụ trách công tác tiếp nhận công bố hợp quy  kiểm tra sự đầy đủ, tính hợp lệ, nội dung hồ sơ theo quy định của pháp luật, nêu:
         + Hồ sơ đầy đủ hợp, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và lập sổ đăng ký rồi viết phiếu hẹn trả kết quả.
         + Hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hoàn chỉnh lại
Bước 3. Xử lý hồ sơ.
    - Chuyên viên phụ trách công tác tiếp nhận công bố hợp quy rà soát, kiểm tra tính chính xác, các điều kiện công bố hợp quy, nếu:
    - Đạt: Chuẩn bị Bản thông báo tiếp nhận công bố sản phẩm hàng hoá, quá trình, dịch vụ, môi trường phù hợp quy chuẩn kỹ thuật trình lãnh đạo phòng soát xét để trình Chi cục trưởng ký bản thông báo tiếp nhận, đóng dấu và Lập sổ đăng ký công bố hợp quy để quản lý, theo dõi.
     - Không đạt: Thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân về những điểm chưa phù hợp, chưa đầy đủ để tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh lại.
Bước 4. Trả kết quả
a. Địa điểm: Tại phòng Tổng hợp kế hoạch hành chính, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất, địa chỉ: 15 Hạc Thành, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hoá
b.Thời gian: Trong giờ hành chính trừ ngày nghỉ, tết, ngày lễ
 + Mùa hè: (Buổi sáng: 07h00 - 11h30;Buổi chiều: 13h30 - 17h00)
       + Mùa đông: (Buổi sáng: 07h30 - 12h00;Buổi chiều: 13h00 - 16h30)
c. Trình tự trả: Cán bộ phụ trách công tác công bố hợp quy thu phiếu hẹn trả kết quả và trả 01 bản thông báo tiếp nhận công bố hợp quy cho tổ chức, cá nhân.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng Tổng hợp kế hoạch hành chính thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hoá
3. Hồ sơ.
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
* Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy (bên thứ ba):
- Bản công bố hợp quy: 01 bản chính, có mẫu
- Chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận hợp quy cấp: 01 bản pho to, không mẫu
- Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường (đặc điểm, tính năng, công dụng....): 01 bản chính, không mẫu
* Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết qủa tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (bên thứ nhất):
- Bản công bố hợp quy: 01 bản chính, có mẫu
- Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường (đặc điểm, tính năng, công dụng....): 01 bản chính, không mẫu
- Kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn (nếu có): 01 bản pho to, không mẫu
- Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng: 01 bản chính, có mẫu (hoặc 01 bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001).
- Kế hoạch giám sát định kỳ: 01 bản chính, không mẫu
- Báo cáo đánh giá hợp quy kèm theo các tài liệu có liên quan: 01 bản chính, không mẫu
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
4. Thời hạn giải quyết:
7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hoá
b. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
c. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hoá
d. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Tổ chức, cá nhân
7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
- Mẫu bản công bố hợp quy: Phụ lục XI ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng: Phụ lục XIII ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
8. Phí, lệ phí: Không
9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:  Bản thông báo tiếp nhận công bố sản phẩm hàng hoá, quá trình, dịch vụ, môi trường phù hợp quy chuẩn kỹ thuật.
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Điều 48, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Số 68/2006/QH11, Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006.
- Khoản 2, Điều 14, Nghị định số 127/2007/NĐ-CP, ngày 01/8/2007 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẫn kỹ thuật.
- Điều 17, 18, 19, Quyết định số 24/2007/BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy định chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy, công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy.

Tải tệp tin
Bạn phải đăng nhập trước khi gửi góp ý cho thủ tục
Bạn phải đăng nhập trước khi bình chọn cho thủ tục
Liên kết nhanh
Quảng cáo
Số lượt truy cập
Đã truy cập: 345170
Đang truy cập: 1