Sở ban ngành
Ban dân tộc
Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn
Sở Công thương
Sở Giáo dục & Đào tạo
Sở Giao thông vận tải
Sở Kế hoạch đầu tư
Sở Khoa học & Công nghệ
Sở LĐ-TB & XH
Sở Ngoại vụ
Sở Nội vụ
Sở Nông nghiệp & PT nông thôn
Sở Tài chính
Sở Tài nguyên & Môi trường
Sở Thông tin truyền thông
Sở Tư pháp
Sở Văn hoá, thể thao & du lịch
Sở Xây dựng
Sở Y tế
Thanh tra Tỉnh
TTHC cấp huyện
Công thương
Đăng ký kinh doanh
Giáo dục - Đào tạo
Kế hoạch - Tài chính
Lao động - Thương binh và Xã hội
Nội vụ
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Tài nguyên - Môi trường
Thanh tra
Tư pháp
Văn hoá - Thể thao
Xây dựng
Y tế
TTHC cấp xã
Bảo trợ và chăm sóc trẻ em
Bảo trợ xã hội
Cấp Giấy chứng minh nhân dân
Chính sách xã hội
Đăng ký, quản lý cư trú
Đường bộ
Đường thủy nội địa
Gia đình
Giáo dục
Hành chính tư pháp
Hoạt động tín dụng
Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
Người có công
Nông nghiệp
Thủy sản
Tôn giáo
Văn hóa
Vệ sinh an toàn thực phẩm
Xây dựng
Cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đo
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Trình tự thực hiện
Bước 1. ChuÈn bÞ hå s¬.
Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiên đo chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và phương tiện đo, giấy tờ theo đúng quy định đã được công khai
 
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:
a. Địa điểm:  Phòng Quản lý Đo lường thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Thanh Hoá. (Địa chỉ: Số 15 Hạc Thành, thành phố Thanh Hoá).
Tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ qua đường Bưu điện theo địa chỉ: Phòng Quản lý Đo lường, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Thanh Hóa, địa chỉ: Số 15 Hạc Thành, thành phố Thanh Hóa .
b. Thời gian: Theo giờ hành chính, từ thứ 2 ¸ thứ 6 trừ ngày lễ, tết, ngày nghỉ;
           + Mùa hè: (Buổi sáng: 07h00 - 11h30; Buổi chiều: 13h30 - 17h00)
           + Mùa đông: (Buổi sáng: 07h30 - 12h00;Buổi chiều: 13h00 - 16h30)
c. Trình tự:     
          Chuyên viên phụ trách tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm định phương tiện đo Phòng Quản lý Đo lường kiểm tra sự đầy đủ, tính hợp pháp, nội dung hồ sơ theo quy định của pháp luật.
- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận đăng ký và lập sổ đăng ký, viết phiếu hẹn trả kết quả kiểm định đối với phương tiện đo đơn lẻ được tổ chức cá nhân mang trực tiếp đến phòng; Viết phiếu hẹn thông báo kế hoạch kiểm định đối với trường hợp số lượng phương tiện đo nhiều được tổ chức, cá nhân đề nghị đến địa điểm của tổ chức, cá nhân để kiểm định.
       - Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hoàn chỉnh theo quy định.
Bước 3. Xử lý hồ sơ.
     - Trường hợp số lượng phương tiện đo đơn lẻ được tổ chức, cá nhân mang trực tiếp đến phòng Quản lý Đo lường: Lãnh đạo phòng phân công Kiểm định viên thực hiện kiểm định
    - Trường hợp số lượng phương tiện đo nhiều được tổ chức, cá nhân đề nghị đến địa điểm của tổ chức nhân để kiểm định.    
     + Lãnh đạo phòng lập kế hoạch thực hiện kiểm định, báo cáo kế hoạch thực hiện kiểm định lên Lãnh đạo Chi cục.
     + Thông báo kế hoạch kiểm định đến tổ chức, cá nhân đăng ký kiểm định;
     + Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Kiểm định viên thực hiện;
     - Kiểm định viên thực hiện kiểm định phương tiện đo, nếu:
        + Không đạt điều kiện theo quy định thì thông báo cho Tổ chức, cá nhân biết để hiệu chỉnh, sửa chữa hoặc thay thế
        + Đạt: Tiến hành lập Giấy chứng nhận kiểm định, dán tem hoặc đóng dấu kiểm định lên phương tiện đo (nếu cần), ký xác nhận và trình cho lãnh đạo phòng kiểm soát (ký nháy) rồi trình lãnh đạo Chi cục ký giấy chứng nhận kiểm định, đóng dấu để cấp cho tổ chức, cá nhân
Bước 4. Trả kết quả
a. Địa điểm: Phòng Tổng hợp kế hoạch hành chính (Văn thư) Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, (Địa chỉ: Số 15 Hạc Thành, thành phố Thanh Hoá)
b.Thời gian: Trong giờ hành chính trừ ngày nghỉ, tết, ngày lễ
 + Mùa hè: (Buổi sáng: 07h00 - 11h30;Buổi chiều: 13h30 - 17h00)
       + Mùa đông: (Buổi sáng: 07h30 - 12h00;Buổi chiều: 13h00 - 16h30)
c. Trình tự trả: Cán bộ trả kết quả thu hồi phiếu hẹn trả kết quả, thu phí kiểm định đối với từng loại phương tiện đo, viết biên lai thu phí và trả Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đo.
2. Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ theo bưu điện hoặc gửi trực tiếp tại Phòng Quản lý Đo lường thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hoá
3. Hồ sơ.
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Bản đăng ký kiểm định của Tổ chức, cá nhân: 01 b¶n chÝnh, không mÉu.
- Hồ sơ kỹ thuật của phương tiện đo (Đối với một số loại phương tiện đo): 01 bản phô tô, không mẫu.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
4. Thời hạn giải quyết:
Tuỳ thuộc vào loại phương tiện đo, số lượng phương tiện đo cần kiểm định.
5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hoá
b. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
c. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hoá
d. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Tổ chức, cá nhân
7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
8. Phí, lệ phí: - Tên: Phí kiểm định
                       - Mức phí: Tuỳ thuộc vào loại phương tiên đo
9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy chứng nhận, tem hoặc dấu kiểm định.
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Pháp lệnh số 16/1999/PL-UBTVQH về Đo lường, ngày 6/10/1999, có hiệu lực từ ngày 01/01/2000
- Nghị định số 06/2002/NĐ-CP ngày 14/01/2002 Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh đo lường.
- Quyết định số 17/2005/QĐ-BKHCN ngày 01/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy định về dấu kiểm định, tem kiểm định
 và giấy chứng nhận kiểm định.
- Quyết định số 25/2007/QĐ-BKHCN ngày 05/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc áp dụng Quy trình và chu kỳ kiểm định đối với phương tiện đo thuộc danh mục phương tiện đo phải kiểm định.
- Quyết định số 13/2007/QĐ-BKHCN 06/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Ban hành danh mục phương tiện đo phải kiểm định.
- Mục II, Biểu phụ lục số 1, phần Bảng phụ lục, Thông tư số 83/2002/TT-BTC ngày 25/9/2002 của Bộ Bộ tài chính về việc quy định chế độ thu nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí về tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
Bạn phải đăng nhập trước khi gửi góp ý cho thủ tục
Bạn phải đăng nhập trước khi bình chọn cho thủ tục
Liên kết nhanh
Quảng cáo
Số lượt truy cập
Đã truy cập: 345170
Đang truy cập: 1