Sở ban ngành
Ban dân tộc
Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn
Sở Công thương
Sở Giáo dục & Đào tạo
Sở Giao thông vận tải
Sở Kế hoạch đầu tư
Sở Khoa học & Công nghệ
Sở LĐ-TB & XH
Sở Ngoại vụ
Sở Nội vụ
Sở Nông nghiệp & PT nông thôn
Sở Tài chính
Sở Tài nguyên & Môi trường
Sở Thông tin truyền thông
Sở Tư pháp
Sở Văn hoá, thể thao & du lịch
Sở Xây dựng
Sở Y tế
Thanh tra Tỉnh
TTHC cấp huyện
Công thương
Đăng ký kinh doanh
Giáo dục - Đào tạo
Kế hoạch - Tài chính
Lao động - Thương binh và Xã hội
Nội vụ
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Tài nguyên - Môi trường
Thanh tra
Tư pháp
Văn hoá - Thể thao
Xây dựng
Y tế
TTHC cấp xã
Bảo trợ và chăm sóc trẻ em
Bảo trợ xã hội
Cấp Giấy chứng minh nhân dân
Chính sách xã hội
Đăng ký, quản lý cư trú
Đường bộ
Đường thủy nội địa
Gia đình
Giáo dục
Hành chính tư pháp
Hoạt động tín dụng
Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
Người có công
Nông nghiệp
Thủy sản
Tôn giáo
Văn hóa
Vệ sinh an toàn thực phẩm
Xây dựng
Cấp giấy phép sử dụng thiết bị thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh (TVRO)
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ.
Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ
a. Địa điểm tiếp nhận:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa
b. Thời gian tiếp nhận:
Trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).
 Thời gian:
               Mùa hè:       Buổi sáng:   từ 07h00 – 11h30
                                   Buổi chiều:   từ 13h30 – 17h00
               Mùa đông:   Buổi sáng:   từ 07h30 – 12h00
                                   Buổi chiều:   từ 13h00 – 16h30
c. Trình tự tiếp nhận:
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ kiểm tra sự đầy đủ, tính hợp pháp nội dung hồ sơ theo quy định của pháp luật.
- Nếu hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn để bổ sung theo đúng quy định mới thực hiện tiếp nhận
Bước 3. Xử lý hồ sơ.
+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết qủa giao hồ sơ cho Phòng Quản lý Báo chí Xuất bản;
+ Phòng Quản lý Báo chí Xuất bản thẩm định hồ sơ trình Giám đốc Sở ký giấy phép thu chương trình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh.
+ Phòng Quản lý Báo chí Xuất bản chuyển Giấy phép cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Bước 4. Trả kết quả.
a. Địa điểm:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa
b. Thời gian:
Trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).
 Thời gian:
               Mùa hè:       Buổi sáng:   từ 07h00 – 11h30
                                   Buổi chiều:   từ 13h30 – 17h00
               Mùa đông:   Buổi sáng:   từ 07h30 – 12h00
                                   Buổi chiều:   từ 13h00 – 16h30
c. Trình tự:
Tổ chức, cá nhân trả phiếu hẹn, nhận giấy phép và ký vào sổ theo dõi
2. Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hoá;
- Qua đường bưu điện
3. Hồ sơ
a. Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1- Tờ khai xin cấp phép: 01 bản chính, có mẫu;
2- Văn bản xác nhận địa điểm lắp đặt thiết bị ( Quyết định thành lập cơ quan, tổ chức; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, Hợp đồng thuê nhà): 01 bản sao chứng thực;
3- Văn bản đề nghị của lãnh đạo cơ quan chủ quản (đối với các cơ quan chuyên môn của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, HĐND tỉnh): 01 bản chính;
- Giấy phép đầu tư, giấy phép hoạt động đối với đối tượng (người nước ngoài thường trú tại Việt Nam) người nước ngoài lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng từ 1 sao trở lên: 01 bản sao chứng thực;
4- Quyết định công nhận hạng 01 sao trở lên của cơ quan quản lý về du lịch: 01 bản sao chứng thực;
5- Hồ sơ thành lập cơ sở lưu trú du lịch đối với các đối tượng là cơ sở lưu trú du lịch có tiếp nhận khách lưu trú là người nước ngoài: 01 bản sao chứng thực;
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
4. Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa
b. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
c. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa
d. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Tờ khai xin cấp giấy phép thu chương trình truyền hình nước ngoài
8. Phí, lệ phí: Không
9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính:
1. Cán bộ lãnh đạo ở địa phương từ phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND, HĐND tỉnh trở lên.
2. Cơ quan chuyên môn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh - có văn bản đề nghị của lãnh đạo cơ quan.
3. Trụ sở của các công ty, xí nghiệp có 100% vốn nước ngoài, trụ sở của các tổ chức kinh tế - xã hội - khoa học - du lịch Việt Nam liên doanh với nước ngoài có chuyên gia, nhân viên nước ngoài làm việc.
4. Người nước ngoài thường trú tại Việt Nam, cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng từ 1 sao trở lên.
Các đối tượng nước ngoài:
1. Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.
2. Văn phòng thường trú của các hãng thông tấn, báo chí nước ngoài.
3. Trụ sở các công ty, xí nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài; trụ sở của các tổ chức kinh tế, văn hóa, khoa học, du lịch Việt Nam liên doanh với nước ngoài có chuyên gia, nhân viên nước ngoài làm việc.
4. Người nước ngoài thường trú tại Việt Nam; Cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng từ 1 sao trở lên.
- Các đối tượng dùng TVRO để thu trực tiếp các chương trình truyền hình của nước ngoài chỉ được sử dụng các chương trình này trong phạm vi đã đăng ký trong giấy phép được cơ quan quản lý nhà nước cấp.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Báo chíQuốc hội thông qua ngày 28 tháng 12 năm 1989
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28/12/1989 số 12/1999/ QH10 ban hành ngày 12/6/1999
- Nghị định số 51/2002/ NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí số 12/1999/QH10 ban hành ngày 12/6/1999
- Quyết định số 18/2002/QĐ-BVHTT ngày 29/ 7/2002 của Bộ trưởng Bộ VHTTban hành quy chế cấp giấy phép, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm việc thu chương trình truyền hình nước ngoài

Tải tệp tin
Bạn phải đăng nhập trước khi gửi góp ý cho thủ tục
Bạn phải đăng nhập trước khi bình chọn cho thủ tục
Liên kết nhanh
Quảng cáo
Số lượt truy cập
Đã truy cập: 345170
Đang truy cập: 1