Sở ban ngành
Ban dân tộc
Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn
Sở Công thương
Sở Giáo dục & Đào tạo
Sở Giao thông vận tải
Sở Kế hoạch đầu tư
Sở Khoa học & Công nghệ
Sở LĐ-TB & XH
Sở Ngoại vụ
Sở Nội vụ
Sở Nông nghiệp & PT nông thôn
Sở Tài chính
Sở Tài nguyên & Môi trường
Sở Thông tin truyền thông
Sở Tư pháp
Sở Văn hoá, thể thao & du lịch
Sở Xây dựng
Sở Y tế
Thanh tra Tỉnh
TTHC cấp huyện
Công thương
Đăng ký kinh doanh
Giáo dục - Đào tạo
Kế hoạch - Tài chính
Lao động - Thương binh và Xã hội
Nội vụ
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Tài nguyên - Môi trường
Thanh tra
Tư pháp
Văn hoá - Thể thao
Xây dựng
Y tế
TTHC cấp xã
Bảo trợ và chăm sóc trẻ em
Bảo trợ xã hội
Cấp Giấy chứng minh nhân dân
Chính sách xã hội
Đăng ký, quản lý cư trú
Đường bộ
Đường thủy nội địa
Gia đình
Giáo dục
Hành chính tư pháp
Hoạt động tín dụng
Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
Người có công
Nông nghiệp
Thủy sản
Tôn giáo
Văn hóa
Vệ sinh an toàn thực phẩm
Xây dựng
Cấp giấy chấp thuận cho phép tổ chức họp báo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ.
Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ
a. Địa điểm tiếp nhận:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa
b. Thời gian tiếp nhận:
Trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).
 Thời gian:
               Mùa hè:       Buổi sáng:   từ 07h00 – 11h30
                                   Buổi chiều:   từ 13h30 – 17h00
               Mùa đông:   Buổi sáng:   từ 07h30 – 12h00
                                   Buổi chiều:   từ 13h00 – 16h30
c. Trình tự tiếp nhận:
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ kiểm tra sự đầy đủ, tính hợp pháp nội dung hồ sơ theo quy định của pháp luật.
- Nếu hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn để bổ sung theo đúng quy định mới thực hiện tiếp nhận.
Bước 3. Xử lý hồ sơ.
+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giao hồ sơ cho Phòng Quản lý Báo chí Xuất bản;
+ Phòng Quản lý Báo chí Xuất bản thẩm định hồ sơ trình Giám đốc Sở ký công văn chấp thuận về việc cho phép tổ chức họp báo;
+ Phòng Quản lý Báo chí Xuất bản chuyển công văn trả lời tổ chức họp báo cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Bước 4. Trả kết quả.
a. Địa điểm:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa
b. Thời gian:
Trong giờ làm việc các ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định)
               Mùa hè:       Buổi sáng:   từ 07h00 – 11h30
                                   Buổi chiều:   từ 13h30 – 17h00
               Mùa đông:   Buổi sáng:   từ 07h30 – 12h00
                                   Buổi chiều:   từ 13h00 – 16h30,
c. Trình tự:
Tổ chức, cá nhân trả phiếu hẹn, nhận văn bản chấp thuận cho phép tổ chức họp báo và ký vào sổ theo dõi
2. Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hoá;
- Qua đường Bưu điện
3. Hồ sơ
a. Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Văn bản xin phép (Nội dung văn bản xin phép họp báo phải ghi rõ: Tổ chức, cá nhân xin phép họp báo, mục đích, nội dung, người chủ trì, đối tượng, thời gian và địa điểm tổ chức họp báo): 01 bản chính, có mẫu.
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
4. Thời gian giải quyết: 18 giờ đồng hồ sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hoá
b. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
c. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hoá
d. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp phép tổ chức họp báo
8. Phí, lệ phí: Không
9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính:
Tổ chức, công dân muốn họp báo phải có văn bản, báo trước bằng văn bản chậm nhất là hai mươi tư (24) giờ đồng hồ trước khi họp báo
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Báo chíQuốc hội thông qua ngày 28 tháng 12 năm 1989
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí thông qua ngày 28/12/1989 số 12/1999/QH10 ban hành ngày 12/6/1999.
- Nghị định số 51/2002/ NĐ-CP ngày 26/4/ 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí
- Thông tư liên tịch 03/2008/TTLT-BTTTT-BNV ban hành ngày 30/6/2008 của Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và truyền thông thuộc Ủy Ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa Thông tin thuộc UBND cấp huyện
- Quyết định số 122/QĐ-SVHTT của Sở Văn hóa – Thông tin ngày 14/9/2007 về việc ban hành công việc giải quyết theo cơ chế một cửa.

Tải tệp tin
Bạn phải đăng nhập trước khi gửi góp ý cho thủ tục
Bạn phải đăng nhập trước khi bình chọn cho thủ tục
Liên kết nhanh
Quảng cáo
Số lượt truy cập
Đã truy cập: 345170
Đang truy cập: 1