Sở ban ngành
Ban dân tộc
Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn
Sở Công thương
Sở Giáo dục & Đào tạo
Sở Giao thông vận tải
Sở Kế hoạch đầu tư
Sở Khoa học & Công nghệ
Sở LĐ-TB & XH
Sở Ngoại vụ
Sở Nội vụ
Sở Nông nghiệp & PT nông thôn
Sở Tài chính
Sở Tài nguyên & Môi trường
Sở Thông tin truyền thông
Sở Tư pháp
Sở Văn hoá, thể thao & du lịch
Sở Xây dựng
Sở Y tế
Thanh tra Tỉnh
TTHC cấp huyện
Công thương
Đăng ký kinh doanh
Giáo dục - Đào tạo
Kế hoạch - Tài chính
Lao động - Thương binh và Xã hội
Nội vụ
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Tài nguyên - Môi trường
Thanh tra
Tư pháp
Văn hoá - Thể thao
Xây dựng
Y tế
TTHC cấp xã
Bảo trợ và chăm sóc trẻ em
Bảo trợ xã hội
Cấp Giấy chứng minh nhân dân
Chính sách xã hội
Đăng ký, quản lý cư trú
Đường bộ
Đường thủy nội địa
Gia đình
Giáo dục
Hành chính tư pháp
Hoạt động tín dụng
Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
Người có công
Nông nghiệp
Thủy sản
Tôn giáo
Văn hóa
Vệ sinh an toàn thực phẩm
Xây dựng
Cấp giấy chấp thuận cho phép tổ chức họp báo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có yếu tố nước ngoài
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ.
Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ
a. Địa điểm tiếp nhận:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa
b. Thời gian tiếp nhận:
Trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).
 Thời gian:
               Mùa hè:       Buổi sáng:   từ 07h00 – 11h30
                                   Buổi chiều:   từ 13h30 – 17h00
               Mùa đông:   Buổi sáng:   từ 07h30 – 12h00
                                   Buổi chiều:   từ 13h00 – 16h30
c. Trình tự tiếp nhận:
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ kiểm tra sự đầy đủ, tính hợp pháp nội dung hồ sơ theo quy định của pháp luật.
- Nếu hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn để bổ sung theo đúng quy định mới thực hiện tiếp nhận
Bước 3. Xử lý hồ sơ.
+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết qủa giao hồ sơ cho Phòng Quản lý Báo chí Xuất bản;
+ Phòng Quản lý Báo chí Xuất bản thẩm định hồ sơ, trình Giám đốc Sở ký công văn đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định và nhận kết quả xử lý từ UBND tỉnh,
+ Phòng Quản lý Báo chí Xuất bản chuyển kết quả cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Bước 4. Trả kết quả.
a. Địa điểm:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa
b. Thời gian:
Trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).
 Thời gian:
               Mùa hè:       Buổi sáng:   từ 07h00 – 11h30
                                   Buổi chiều:   từ 13h30 – 17h00
               Mùa đông:   Buổi sáng:   từ 07h30 – 12h00
                                   Buổi chiều:   từ 13h00 – 16h30
c. Trình tự:
Tổ chức, cá nhân trả phiếu hẹn, nhận văn bản chấp thuận cho phép tổ chức họp báo có yếu tố nước ngoài và ký vào sổ theo dõi
2. Cách thức thực hiện:
3. Hồ sơ
a. Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Văn bản xin phép ( Nội dung văn bản xin phép họp báo phải ghi rõ: Tổ chức, cá nhân xin phép họp báo, mục đích, nội dung, người chủ trì, đối tượng, thời gian và địa điểm tổ chức họp báo) phải gửi Sở TT&TT và Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa: 1 bản chính.
 Hồ sơ phải nộp trước bốn mươi tám (48) giờ đồng hồ trước khi họp báo
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
4. Thời gian giải quyết: Hai mươi tư (24) giờ đồng hồ kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (nếu sau Hai mươi tư (24) giờ không có ý kiến trả lời thì cuộc họp báo coi như được chấp thuận)
5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Thanh Hoá.
b. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
c. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa
d. Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòn UBND tỉnh Thanh Hoá
6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
8. Phí, lệ phí: Không
9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính:
 - Tổ chức, công dân muốn họp báo phải có văn bản, báo trước bằng văn bản chậm nhất là bốn mươi tám (48) tiếng đồng hồ trước khi họp báo.
- Đơn vị xin phép phải có văn bản chứng minh tư cách pháp nhân (bản sao có giá trị pháp lý), danh sách cơ quan báo chí mời tham dự họp báo, thông cáo báo chí; Trong trường hợp họp báo công bố, giới thiệu triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, thông tin về sản phẩm liên quan đến sức khoẻ con người như sản phẩm sữa, thuốc, sản phẩm chức năng.... thì cần bổ sung giấy đăng ký chất lượng sản phẩm hoặc văn bản của cơ quan chuyên ngành có ý kiến về chất lượng sản phẩm, nội dung triển lãm hoặc giấy phép công diễn).
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật báo chí đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28/12/1989.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí ban hành ngày 12/6/ 1999,
- Nghị định số 67/1996/ NĐ-CP ngày 31/10/1996 của Chính phủ ban hành quy chế hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài, các cơ quan tổ chức nước ngoài tại Việt Nam,
- Thông tư liên bộ số 84/TTLB-BVHTT ngày 31/12/1996 của Bộ VHTT - Bộ Ngoại giao hướng dẫn thi hành quy chế quản lý hoạt động thông tin báo chí của phóng viên nước ngoài, các cơ quan tổ chức nước ngoài tại Việt Nam
Bạn phải đăng nhập trước khi gửi góp ý cho thủ tục
Bạn phải đăng nhập trước khi bình chọn cho thủ tục
Liên kết nhanh
Quảng cáo
Số lượt truy cập
Đã truy cập: 345170
Đang truy cập: 1