Sở ban ngành
Ban dân tộc
Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn
Sở Công thương
Sở Giáo dục & Đào tạo
Sở Giao thông vận tải
Sở Kế hoạch đầu tư
Sở Khoa học & Công nghệ
Sở LĐ-TB & XH
Sở Ngoại vụ
Sở Nội vụ
Sở Nông nghiệp & PT nông thôn
Sở Tài chính
Sở Tài nguyên & Môi trường
Sở Thông tin truyền thông
Sở Tư pháp
Sở Văn hoá, thể thao & du lịch
Sở Xây dựng
Sở Y tế
Thanh tra Tỉnh
TTHC cấp huyện
Công thương
Đăng ký kinh doanh
Giáo dục - Đào tạo
Kế hoạch - Tài chính
Lao động - Thương binh và Xã hội
Nội vụ
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Tài nguyên - Môi trường
Thanh tra
Tư pháp
Văn hoá - Thể thao
Xây dựng
Y tế
TTHC cấp xã
Bảo trợ và chăm sóc trẻ em
Bảo trợ xã hội
Cấp Giấy chứng minh nhân dân
Chính sách xã hội
Đăng ký, quản lý cư trú
Đường bộ
Đường thủy nội địa
Gia đình
Giáo dục
Hành chính tư pháp
Hoạt động tín dụng
Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
Người có công
Nông nghiệp
Thủy sản
Tôn giáo
Văn hóa
Vệ sinh an toàn thực phẩm
Xây dựng
Cấp giấy phép trưng bày tủ thông tin trước trụ sở có yếu tố nước ngoài
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ.
Tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ
a. Địa điểm tiếp nhận:
a. Địa điểm:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa
b. Thời gian:
Trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).
 Thời gian:
               Mùa hè:       Buổi sáng:   từ 07h00 – 11h30
                                   Buổi chiều:   từ 13h30 – 17h00
               Mùa đông:   Buổi sáng:   từ 07h30 – 12h00
                                   Buổi chiều:   từ 13h00 – 16h30
c. Trình tự:
Tổ chức, cá nhân trả phiếu hẹn, nhận văn bản chấp thuận cho phép tổ chức họp báo có yếu tố nước ngoài và ký vào sổ theo dõi
Bước 3. Xử lý hồ sơ.
+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết qủa giao hồ sơ cho Phòng Quản lý Báo chí Xuất bản;
+ Phòng Quản lý Báo chí Xuất bản thẩm định hồ sơ, trình Giám đốc Sở ký công văn đề nghị UBND tỉnh xem xét quyết định và nhận kết quả từ UBND tỉnh, chuyển cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Bước 4. Trả kết quả.
a. Địa điểm trả:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa
b. Thời gian tra:
Trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).
 Thời gian:
               Mùa hè:       Buổi sáng:   từ 07h00 – 11h30
                                   Buổi chiều:   từ 13h30 – 17h00
               Mùa đông:   Buổi sáng:   từ 07h30 – 12h00
                                   Buổi chiều:   từ 13h00 – 16h30
c. Trình tự trả:
Tổ chức trả phiếu hẹn, nhận giấy phép trưng bày tủ thông tin trước trụ sở có yếu tố nước ngoài và ký vào sổ theo dõi
2. Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hoá;
- Qua đường bưu điện.
3. Hồ sơ
a. Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Cơ quan nước ngoài có nhu cầu trưng bày thông tin trước trụ sở phải có đơn xin phép gửi Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hoá và Văn phòng UBND tỉnh (Nội dung văn bản xin phép trưng bày thông tin trước trụ sở phải ghi rõ: Tổ chức xin phép, mục đích, nội dung, kích thước, nơi đặt tủ thông tin): 2 bản chính
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
4. Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Thanh Hoá
b. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
c. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hoá
d. Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hoá
6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức
7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
8. Phí, lệ phí: Không
9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép
10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Báo chíQuốc hội thông qua ngày 28 tháng 12 năm 1989, 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28/12/1989 số 12/1999/ QH10 ban hành ngày 12/6/1999.
- Nghị định số 67/NĐ-CP ngày 31/10/1996 của Chính phủ ban hành quy chế hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài, các cơ quan tổ chức nước ngoài tại Việt Nam
- Thông tư liên bộ số 84/TTLB-BVHTT ngày 31/12/1996 của Bộ VHTT - Bộ Ngoại giao hướng dẫn thi hành quy chế quản lý hoạt động thông tin báo chí của phóng viên nước ngoài, các cơ quan tổ chức nước ngoài tại Việt Nam
Bạn phải đăng nhập trước khi gửi góp ý cho thủ tục
Bạn phải đăng nhập trước khi bình chọn cho thủ tục
Liên kết nhanh
Quảng cáo
Số lượt truy cập
Đã truy cập: 345170
Đang truy cập: 1