Sở ban ngành
Ban dân tộc
Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn
Sở Công thương
Sở Giáo dục & Đào tạo
Sở Giao thông vận tải
Sở Kế hoạch đầu tư
Sở Khoa học & Công nghệ
Sở LĐ-TB & XH
Sở Ngoại vụ
Sở Nội vụ
Sở Nông nghiệp & PT nông thôn
Sở Tài chính
Sở Tài nguyên & Môi trường
Sở Thông tin truyền thông
Sở Tư pháp
Sở Văn hoá, thể thao & du lịch
Sở Xây dựng
Sở Y tế
Thanh tra Tỉnh
TTHC cấp huyện
Công thương
Đăng ký kinh doanh
Giáo dục - Đào tạo
Kế hoạch - Tài chính
Lao động - Thương binh và Xã hội
Nội vụ
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Tài nguyên - Môi trường
Thanh tra
Tư pháp
Văn hoá - Thể thao
Xây dựng
Y tế
TTHC cấp xã
Bảo trợ và chăm sóc trẻ em
Bảo trợ xã hội
Cấp Giấy chứng minh nhân dân
Chính sách xã hội
Đăng ký, quản lý cư trú
Đường bộ
Đường thủy nội địa
Gia đình
Giáo dục
Hành chính tư pháp
Hoạt động tín dụng
Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
Người có công
Nông nghiệp
Thủy sản
Tôn giáo
Văn hóa
Vệ sinh an toàn thực phẩm
Xây dựng
Công nhận hạng CSLT Du lịch

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1.Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:

a) Địa điểm thực hiện:

Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hoá, số 101 Nguyễn Trãi, phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa.

b) Thời gian: 

Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày lễ, tết).

c) Trình tự thực hiện: 

Khi đến nộp hồ sơ, tổ chức, cá nhân đề nghị công nhận hạng cơ sở lưu trú phải xuất trình Chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại Thanh Hóa (Đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu thu lệ phí, lệ phí nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thủ tục hành chính. Sau khi thu lệ phí, công chức tiếp nhận hồ sơ viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ  hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

Bước 3: Xử lý hồ sơ:

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ tới phòng Nghiệp vụ Du lịch, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thẩm định hồ sơ

- Phòng Nghiệp vụ Du lịch lập kế hoạch đi thẩm định cơ sở lưu trú đề nghị thẩm định trình Giám đốc Sở ký cho phép.

- Thẩm định trực tiếp tại cơ sở lưu trú đăng ký thẩm định, tiến hành chấm điểm tại chỗ các trang thiết bị hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất kỹ thuật của cơ sở đăng ký thẩm  định.

- Sau khi đã thẩm định trực tiếp, Phòng Nghiệp vụ Du lịch tiến hành tổng hợp kết quả chấm điểm theo từng tiêu chí theo quy định. Lập hồ sơ báo cáo, tham mưu quyết định trình Giám đốc Sở ký quyết định. Sau khi Giám đốc ký quyết định phòng Nghiệp vụ Du lịch tiến hành đấu mối làm biển hiệu công nhận hạnh cơ sở lưu trú.

- Sau khi có Quyết định và biển hiệu, Phòng Nghiệp vụ Du lịch gửi kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết.

Bước 4. Trả kết quả:

a) Địa điểm thực hiện:

Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hoá, số 101 Nguyễn Trãi, phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa.

b)  Thời gian:  

Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày lễ, tết)

 c) Trình tự  thực hiện:

Công chức trả kết quả kiểm tra phiếu hẹn, yêu cầu người đến nhận quyÕt ®Þnh, biÓn hiÖu ký nhận vào sổ theo dõi, trao quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú, biển hiệu hạng cơ sở lưu trú cho người đến nhận. Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh thư của người ủy quyền (Đối với khách sạn 2-5 sao trở lên cơ sở Lưu trú phải làm lễ công bố hạng cơ sở lưu trú tại Cơ sở lưu trú).

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hoá, số 101 Nguyễn Trãi, phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa..

3. Hồ sơ.

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch (mẫu đơn của Tổng cục Du lịch) (02 bản chính, có mẫu)

- Danh sách người điều hành và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú Du lịch. (Mẫu danh sách của Tổng cục du lịch) (02 bản chính)

- Biểu điểm xếp hạng khách sạn. (Không mẫu, 02 bản chính)

- Thông tin về cơ sở lưu trú du lịch. (Không mẫu, 02 bản chính)

b) Số lượng hồ sơ:  02     (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 01 tháng làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hoá

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hoá.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

6. Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức                                                              

7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch.

- Danh sách người điều hành và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú Du lịch.

8. Phí, lệ phí:

- Lệ phí thẩm định Cơ sở lưu trú:300.000 đồng/lần/cơ sở.

- Lệ phí thẩm định Cơ sở lưu trú Du lịch:

 1-2 sao: 400.000đ/lần/cơ sở.

- Lệ phí thẩm định Cơ sở lưu trú Du lịch:

2- 3 sao: 2000.000đ/lần/cơ sở.

-Lệ phí thẩm định Cơ sở lưu trú Du lịch:

 4-5 sao: 2.500.000đ/lần/cơ sở

9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính, Biển hiệu              

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính:

Điều kiện chung kinh doanh lưu trú du lịch

1. Cơ sở lưu trú du lịch không được xây dựng trong hoặc liền kề với khu vực thuộc phạm vi quốc phòng, an ninh quản lý, không được cản trở đến không gian của trận địa phòng không quốc gia; phải bảo đảm khoảng cách an toàn đối với trường học, bệnh viện, những nơi gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở Trung ương và các cơ quan liên quan quy định cụ thể khoảng cách này.

2. Cơ sở lưu trú có cơ sở vật chất, trang thiết bị đạt tiêu chuẩn theo quy định

11. Căn cứ pháp lý của Thủ tục hành chính:

- Luật Du lịch số 44/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 ban hành tháng 6/2005.

Luật này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2006.

- Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch.

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

- Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 31  tháng 12  năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn thực hiện Nghị định số  92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

- Thông tư số 87/2002/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2002 Của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, mộp và quản lý sử dụng phí thẩm định phân hạng cơ sở lưu trú du lịch.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo


Tải tệp tin
Bạn phải đăng nhập trước khi gửi góp ý cho thủ tục
Bạn phải đăng nhập trước khi bình chọn cho thủ tục
Liên kết nhanh
Quảng cáo
Số lượt truy cập
Đã truy cập: 332210
Đang truy cập: 1