Sở ban ngành
Ban dân tộc
Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn
Sở Công thương
Sở Giáo dục & Đào tạo
Sở Giao thông vận tải
Sở Kế hoạch đầu tư
Sở Khoa học & Công nghệ
Sở LĐ-TB & XH
Sở Ngoại vụ
Sở Nội vụ
Sở Nông nghiệp & PT nông thôn
Sở Tài chính
Sở Tài nguyên & Môi trường
Sở Thông tin truyền thông
Sở Tư pháp
Sở Văn hoá, thể thao & du lịch
Sở Xây dựng
Sở Y tế
Thanh tra Tỉnh
TTHC cấp huyện
Công thương
Đăng ký kinh doanh
Giáo dục - Đào tạo
Kế hoạch - Tài chính
Lao động - Thương binh và Xã hội
Nội vụ
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Tài nguyên - Môi trường
Thanh tra
Tư pháp
Văn hoá - Thể thao
Xây dựng
Y tế
TTHC cấp xã
Bảo trợ và chăm sóc trẻ em
Bảo trợ xã hội
Cấp Giấy chứng minh nhân dân
Chính sách xã hội
Đăng ký, quản lý cư trú
Đường bộ
Đường thủy nội địa
Gia đình
Giáo dục
Hành chính tư pháp
Hoạt động tín dụng
Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
Người có công
Nông nghiệp
Thủy sản
Tôn giáo
Văn hóa
Vệ sinh an toàn thực phẩm
Xây dựng
Cấp giấy phép hoạt động tổ chức Lễ hội

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1.Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

 Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:

a) Địa điểm thực hiện: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hoá, số 101 Nguyễn Trãi, phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa.

b) Thời gian:  Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Trừ các ngày lễ, tết)

c) Trình tự thực hiện: Khi đến nộp hồ sơ, tổ chức, cá nhân xin giấy phép phải xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc các giấy tờ tùy thân hợp lệ.

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, công chức tiếp nhận hồ sơ viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

Bước 3: Xử lý hồ sơ:

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ tới phòng Nghiệp vụ Văn hoá, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thẩm định hồ sơ.

- Lập hồ sơ báo cáo, kết quả thẩm định, giấy phép, trình Giám đốc Sở ký giấy phép.

- Sau khi Giám đốc ký giấy phép, Phòng Nghiệp vụ văn hóa gửi kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Bước 4. Trả kết quả:

a) Địa điểm thực hiện: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá, số 101 Nguyễn Trãi, phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa.

b) Thời gian:  Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ  6 hàng tuần (Trừ các ngày lễ, Tết).

c) Trình tự thực hiện: Công chức trả kết quả kiểm tra phiếu hẹn, yêu cầu người đến nhận giấy phép ký nhận vào sổ theo dõi, trao giấy phép cho người đến nhận. Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh thư của người ủy quyền.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hoá, số 101 Nguyễn Trãi, phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa..

3. Hồ sơ.

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình xin phép tổ chức lễ hội của cơ quan, tổ chức (Có mẫu, 01 bản chính).

- Văn bản nêu rõ nguồn gốc, lịch sử Lễ hội (01 bản chính).

- Kịch bản Lễ hội (01 bản chính).

- Danh sách ban tổ chức Lễ hội (01 bản chính)

- Văn bản đồng ý của cơ quan ngoại giao (đại sứ quán, Lãnh sự quán) đối với lễ hội du nhập từ nước ngoài do cộng đồng người Nước  ngoài đang học tập, sinh sống, công tác hợp pháp tại Việt Nam tổ chức (01 bản chính).

b) Số lượng hồ sơ:  01     (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ ( trừ các ngày lễ, tết)

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và du lịch tỉnh Thanh Hoá

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hoá.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

6. Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân                                                                                                                                  

7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Tờ trình về việc xin phép tổ chức Lễ hội.

8. Phí, lệ phí: Kh«ng

9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép                                     

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Kh«ng

11. Căn cứ pháp lý của Thủ tục hành chính:

- Nghị định 11/2006/NĐ-CP ngày 18/1/2006 của Chính phủ Về ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

- Quyết định số 39/2001/QĐ-BVHTT ngày 23/8/2001 của Bộ Văn hóa- Thông tin về việc ban hành Quy chế tổ chức lễ hội.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.


Tải tệp tin
Bạn phải đăng nhập trước khi gửi góp ý cho thủ tục
Bạn phải đăng nhập trước khi bình chọn cho thủ tục
Liên kết nhanh
Quảng cáo
Số lượt truy cập
Đã truy cập: 331922
Đang truy cập: 1