Sở ban ngành
Ban dân tộc
Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn
Sở Công thương
Sở Giáo dục & Đào tạo
Sở Giao thông vận tải
Sở Kế hoạch đầu tư
Sở Khoa học & Công nghệ
Sở LĐ-TB & XH
Sở Ngoại vụ
Sở Nội vụ
Sở Nông nghiệp & PT nông thôn
Sở Tài chính
Sở Tài nguyên & Môi trường
Sở Thông tin truyền thông
Sở Tư pháp
Sở Văn hoá, thể thao & du lịch
Sở Xây dựng
Sở Y tế
Thanh tra Tỉnh
TTHC cấp huyện
Công thương
Đăng ký kinh doanh
Giáo dục - Đào tạo
Kế hoạch - Tài chính
Lao động - Thương binh và Xã hội
Nội vụ
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Tài nguyên - Môi trường
Thanh tra
Tư pháp
Văn hoá - Thể thao
Xây dựng
Y tế
TTHC cấp xã
Bảo trợ và chăm sóc trẻ em
Bảo trợ xã hội
Cấp Giấy chứng minh nhân dân
Chính sách xã hội
Đăng ký, quản lý cư trú
Đường bộ
Đường thủy nội địa
Gia đình
Giáo dục
Hành chính tư pháp
Hoạt động tín dụng
Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
Người có công
Nông nghiệp
Thủy sản
Tôn giáo
Văn hóa
Vệ sinh an toàn thực phẩm
Xây dựng
Thẩm định hồ sơ và đề̀ nghị cấp có thẩ̉m quyề̀n xế́p hạng di tích.

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1.Trình tự thực hiện:

 Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Tổ chức, cá  nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:

 a)  Địa điểm thực hiện:

Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hoá, số 101 Nguyễn Trãi, phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa.

c) Thời gian:

Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Trừ các ngày lễ, Tết).

c) Trình tự thực hiện:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận.

+ Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn chỉnh hồ sơ hoặc làm lại hồ sơ.

Bước 3. Xử lý hồ sơ:

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ tới Phòng Quản lý Di sản văn hóa tham mưu cho Giám đốc Sở thành lập hội đồng thẩm định, triệu tập Hội đồng thẩm định thẩm định, xét duyệt hồ sơ di tích.

- Căn cứ kết quả thẩm định (bằng biên bản) của Hội đồng thẩm định, xét duyệt hồ sơ di tích của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch soạn tờ trình, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định đối với hồ sơ di tích đề nghị xếp hạng cấp tỉnh; Trình Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định đối với di tích đề nghị xếp hạng di tích Quốc gia.

- Kết quả xét duyệt của các cấp gửi lại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bước 4. Trả kết quả:

a)  Địa điểm thực hiện:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnhThanh Hóa. Địa chỉ: Số 101, đường Nguyễn Trãi, phường Ba Đình, Tp Thanh Hóa.

b)  Thời gian:

Sẽ được thực hiện ngay sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định

c)  Trình tự thực hiện:

Việc trả kết quả thông qua Buổi lễ trao Bằng di tích do Ban Quản lý Di tích và Danh thắng tỉnh Thanh Hóa, tổ chức, thực hiện trên cơ sở thỏa thuận, cho phép của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hoá, số 101 Nguyễn Trãi, phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa..

3. Hồ sơ.

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị xếp hạng của tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý di tích (Không mẫu, 02 bản chính);

- Lý lịch di tích (Không mẫu, 02 bản chính);

- Bản đồ vị trí và chỉ dẫn đường đến di tích (02 bản chính);

- Bản vẽ mặt bằng tổng thể, các mặt cắt ngang, cắt dọc, bản vẽ những kết cấu và chi tiết kiến trúc có chạm khắc tiêu biểu của di tích tỷ lệ 1/50 (02 bản chính);

- Tập ảnh mầu khảo tả di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích từ cỡ 9 x 12 trở lên (nếu có);

- Bản thống kê di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích (Không mẫu, 02 bản chính);

- Bản dập, dịch văn bia, câu đối, đại tự và các tài liệu Hán Nôm hoặc tài liệu bằng các loại ngôn ngữ khác về di tích (02 bản chính);

- Biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích có dấu xác nhận của ủy ban nhân dân các cấp, của Sở Địa chính và Sở Văn hoá - Thông tin (02 bản chính);

- Tờ trình về việc xếp hạng di tích theo quy định tại khoản 1 Điều 31 của Luật Di sản văn hoá (Không mẫu, 02 bản chính);.

b) Số lượng hồ sơ:    02     (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: Chưa có quy định về thời gian.

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban Nhân dân  tỉnh Thanh Hóa và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

6. Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân                                                                                                                                  

7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: Kh«ng

8. Phí, lệ phí: Kh«ng

9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính              

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính:  Kh«ng

11. Căn cứ pháp lý của Thủ tục hành chính:

- Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành tháng 12/2001, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2002

- Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa về việc đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

Nghị định này có hiệu lực thi hành 15 ngày kể từ ngày ký.

Bạn phải đăng nhập trước khi gửi góp ý cho thủ tục
Bạn phải đăng nhập trước khi bình chọn cho thủ tục
Liên kết nhanh
Quảng cáo
Số lượt truy cập
Đã truy cập: 331922
Đang truy cập: 1